Ga naar de hoofdinhoud
Bosch Energy and Building Solutions Nederland
Leesduur: ± 5 minuten

Samen gaan we voor groen

door de CO₂-uitstoot te verminderen. Hoe? Dat leest u hier.

Blog Bosch Energy and Building Solutions Samen voor groen CO₂

Groene skipistes en een warme nazomer

De dagen worden korter en kouder en velen maken zich op voor de jaarlijkse trek naar de bergen voor een skivakantie. Al weken voor vertrek staat maar één vraag centraal: is er al voldoende sneeuw gevallen? Eind 2014 lag er namelijk wel erg weinig sneeuw in de skigebieden. En ook als we terugdenken aan de nazomer van 2015 was deze lang en vooral warm vergeleken met voorgaande jaren. Sterker nog, volgens de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) van de VN wordt 2015 waarschijnlijk het warmste jaar ooit gemeten! Is de natuur in de war of is er meer aan de hand?

De oorzaak: het broeikaseffect

De oorzaak van de deels groene skipistes en de fijne nazomerse dagen ligt in het feit dat de aarde warmer wordt, het zogenaamde broeikaseffect. Op de klimaatconferentie in Parijs worden afspraken gemaakt om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Ook onze overheid maakt zich zorgen en heeft daarom een groot aantal projecten gestart om de uitstoot van koolstofdioxide (CO₂) te verminderen. CO₂ wordt namelijk als medeveroorzaker van het broeikaseffect aangewezen. De uitstoot van CO₂ wordt veroorzaakt door het verbranden van fossiele grondstoffen. Te veel koolstofdioxide (CO₂) in de lucht brengt verandering teweeg in het klimaat.

Op weg naar een CO₂-arme industrie

De Nederlandse overheid streeft naar een CO₂-arme industrie in 2050. Dat is afgesproken in het Energieakkoord. Opslag van CO₂, bijvoorbeeld in lege gas- en olievelden (ook op de Noordzee), kan hieraan een bijdrage leveren. Daarnaast stimuleert het kabinet technologische ontwikkelingen die wereldwijd verkocht kunnen worden. Het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) neemt daardoor steeds meer toe. Het verminderen van CO₂-uitstoot en het gebruik van groene stroom staat inmiddels bij menig bedrijf hoog op de agenda. Maar wat betekent het gebruik van groene stroom precies?

Groene stroom, ondanks grijs netwerk

In mijn dagelijks werk merk ik dat er vaak nog onduidelijkheid bestaat over groene stroom en de werking ervan. Aan de elektriciteit die bij u en mij uit het stopcontact komt, is immers niet te zien of het afkomstig is van hernieuwbare (zoals wind, zon en biomassa) of fossiele bronnen. Alle opgewekte elektriciteit komt namelijk in het grijze netwerk terecht. De elektriciteit waar we met elkaar gebruik van maken, is altijd een combinatie van alle elektriciteit die in Nederland en voor een gedeelte in het buitenland opgewekt wordt. Deze elektriciteit is afkomstig van de energiebron die het dichtstbij staat. Dat kan een windmolenpark zijn, maar ook een kolencentrale. Dit is onafhankelijk van uw energieleverancier. Of u nu grijze of groene energie afneemt, uit het stopcontact komt gewoon dezelfde elektriciteit als bij uw buurman.

Certificaat aan de muur

Dit zorgt natuurlijk voor enige verwarring en onduidelijkheid. Daarom heeft CertiQ ongeveer 10 jaar geleden de Garanties van Oorsprong (GvO) opgesteld. Deze garantie maakt het mogelijk om toch vast te leggen waar en op welke manier de stroom die u gebruikt, is opgewekt. De bijbehorende certificaten moeten het gebruik van groene stroom stimuleren en zijn bedoeld om de afname van groene stroom te stimuleren: 1 GvO geeft aan dat u als organisatie 1 MWh aan groene stroom hebt laten produceren. Het realiseren van groene stroom kan op twee manieren: door het afsluiten van een groenestroomcontract bij een energieleverancier of door het afsluiten van een grijzestroomcontract bij een energieleverancier, inclusief de aankoop van Garanties van Oorsprong. Deze twee opties hebben hetzelfde effect, maar verschillen in de praktijk wel van elkaar. Bij de eerste optie koopt uw energieleverancier de nodige Garanties van Oorsprong voor u in. U als gebruiker krijgt gewoon dezelfde stroom als uw buurman, maar kunt toch claimen groene stroom te hebben laten produceren en te hebben afgenomen. Het nadeel is dat er vaak een hogere prijs wordt betaald voor de GvO’s. Daarnaast weet u niet altijd welk soort GvO voor u is ingekocht. Het voordeel van de tweede optie is dat u als gebruiker zelf kunt kiezen bij welke projecten u GvO’s afneemt. Hierdoor kunt u heel specifiek aangeven voor welke projecten u groene stroom hebt afgenomen.

Rode Bosch gaat voor groen

Bosch kenmerkt zich door haar maatschappelijke betrokkenheid en hecht er veel waarde aan om mee te bouwen aan een duurzame toekomst. Mede daarom heeft Bosch in 2014 trede 5 van de CO₂-prestatieladder behaald en vanuit daar zijn wij los van de overheid ook een aantal CO₂-reductieprogramma’s gestart die wij toepassen in onze werkwijze. Door minder gas, elektriciteit, brandstof (diesel, benzine) te verbruiken, levert dat naast CO₂-reductie ook een kostenbesparing op. Robert Bosch B.V. heeft in 2015 voor 47.000 kWh Nederlandse windenergie ingekocht. De CO₂-uitstoot hiervan is “0” g/CO₂ (conform http://co2emissiefactoren.nl ). Hiermee hebben we onze organisatie met 15 procent vergroend ten opzichte van 2013. In de loop der jaren willen we dit opbouwen naar 100 procent.

Door Willem Groenendijk
December 2015

Neem contact met ons op.

Bosch Energy and Building Solutions

Wij adviseren u graag