Ga naar de hoofdinhoud
Bosch Energy and Building Solutions Nederland
Leesduur: ± 5 minuten

Op een dag weet je het

je wordt projecteringsdeskundige

Blog Bosch Energy and Building Solutions Op een dag weet je het...

Je wordt projecteringsdeskundige

In de praktijk werkte het voor mij toch net even anders. Na het afronden van mijn technische opleiding kwam ik te werken bij een klein beveiligingsbedrijf. Ik had al een opleiding gehad als installatiedeskundige en hier werd mij de vraag gesteld of ik ook projecteringsdeskundige wilde worden voor brand. In die tijd waren projecteringsdeskundigen nog niet in overvloed aanwezig en ik wilde mij daarin wel specialiseren. Ook al zijn er inmiddels meer van ‘mijn soort’, het is nog steeds een mooie aanvulling op je CV. Ieder respectabel branddetectiebedrijf heeft dan ook één of meerdere projecteringsdeskundigen in huis. Zonder hen is het niet mogelijk om het certificaat ‘branddetectiebedrijf’ te krijgen. Hiervoor moet men namelijk minimaal 1 projecteringsdeskundige, 1 inbedrijfsteller en 1 installatiedeskundige in dienst hebben. Deze deskundigheden moeten in minimaal 2 personen vertegenwoordigd zijn.

Wat doet een projecteringsdeskundige?

Bij het bouwen van nieuwe panden moet men voldoen aan het gebruiksbesluit. Hierin staat o.a. beschreven aan welke bewakingsvorm het te bouwen pand moet voldoen. Een chemische fabriek dient tenslotte anders beveiligd te worden dan een kantoorpand. En dat is waar een projecteringsdeskundige om de hoek komt kijken. Wij maken op basis van een bestek en/of programma van eisen het ontwerp (de projectering) hoe het pand ingericht moet worden met branddetectiemiddelen. Kortgezegd betekent dit, dat er aan de hand van oppervlakte, inhoud en functie van een ruimte de hoeveelheid, locatie en type melders berekend en bepaald worden. Het projecteren kent heel veel factoren waarmee men rekening moet houden. Ook moet het gehele ontwerp voldoen aan de NEN 2535, de Nederlandse norm voor brandveiligheid van gebouwen, brandmeldinstallaties, systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen. De NEN 2535 ligt voor de meeste projecteringsdeskundigen dan ook binnen handbereik.

Zonder inspanning, geen succes

De opleiding om projecteringsdeskundige te worden, is wel een vrij pittige. Aan het begin van de cursus kregen we te horen dat slechts 35 tot 40% in één keer slaagt en gelukkig hoorde ik bij deze groep. Met name op de casus, die je in 3 uur voltooid moet hebben, struikelen de meesten. Je krijgt tijdens de opleiding alle wetten en regels voorgeschoteld die te maken hebben met brandveiligheid. Best taaie kost af en toe, omdat je jezelf veel theorie over NEN-normen, bouwbesluit en gevaarlijke stoffen eigen moet maken.

In de praktijk

Bij een groot chemisch concern kan ik al geruime tijd mijn kennis van het projecteren inzetten. Hier heb ik dagelijks te maken met soms zeer complexe ATEX-gezoneerde/EX- (explosiegevaarlijke) omgevingen. Inmiddels kan ik de meeste regels dan ook dromen en heb ik mijn kennis kunnen omzetten in een behoorlijke dosis ervaring. Ik vind het leuk om te zien, dat het ontwerp dat ik initieel gemaakt heb, uiteindelijk ook uitgevoerd wordt. Mijn mooiste project hier was een CAF-project (Compressed Air Foam); een blusinstallatie gekoppeld aan een brandmeldinstallatie, die tijdens het laden/lossen van gevaarlijke stoffen en in geval van een brandmelding het blussysteem aanstuurt en gehele vrachtwagens in de schuim zet. Ik heb dit project niet alleen mogen projecteren, maar ook engineren en opleveren. De complete directie van het bedrijf was aanwezig en mocht de eerste brandmelding genereren. Ondanks dat je alles uitvoerig getest hebt, is zo’n moment heel spannend. En het zien van het eindresultaat maakt je dan best een beetje trots.

Verantwoordelijk werk

Bosch Energy and Building Solutions beschikt over een groot aantal projecteringsdeskundigen (ook voor ontruiming) die inmiddels allemaal door de wol geverfd zijn. Maar ondanks deze brok kennis en ervaring kan een regel weleens zorgen voor verschillende interpretaties. En wie bepaalt dan wat er opgevolgd moet worden? We kunnen altijd een andere collega-projecteringsdeskundige raadplegen en meestal komen we er samen wel uit. Lukt dat niet, dan treden we in overleg met het inspectiebureau. Zij bepalen uiteindelijk hoe de regel geïnterpreteerd moet worden. Als projecteringsdeskundige heb je te maken met eisende partijen en/of de gebruiker én wordt een brandmeldinstallatie geprojecteerd conform een heel palet aan eisen en regelgeving. Ook ben en blijf je als projecteringsdeskundige (mede)verantwoordelijk voor hoe de brandmeldinstallatie in een pand is uitgevoerd. Al met al dus een verantwoordelijke taak!

Door Johan Meurs
April 2016

Neem contact met ons op.

Bosch Energy and Building Solutions

Wij adviseren u graag