Ga naar de hoofdinhoud
Bosch Energy and Building Solutions Nederland
Leesduur: ± 5 minuten

Van inkoop naar verkoop

De andere kant van de tafel

Blog Bosch Energy and Building Solutions robert bosch contractmanagement inkoop verkoop tafel

Van achterhaalde visies…

Ruim 16 jaar bekleedde ik functies als facility-coördinator, facility-specialist en contractspecialist. In die periode leerde ik het spel van de facilitaire inkoop steeds beter kennen. Gaandeweg werd het voor mij duidelijker wat ik als facilitair manager wilde en wat er vanuit het primaire proces werd verwacht. Binnen de organisaties waarin ik opereerde, had ik namelijk te maken met wisselende visies, die varieerden van een gezonde mate van waakzaamheid tot achterdocht. De ‘lessen’ die ik daarbij kreeg waren "vertrouw niemand" en "het zijn allemaal boeven”. In mijn ogen niet-productieve lessen, oftewel een onvermogen om goede afspraken op basis van vertrouwen te kunnen maken. En ik betwijfelde dan ook of die uitspraak ooit zou leiden tot het gewenste resultaat.

Ik kijk liever naar wat de eindgebruiker nodig heeft, zodat diens primaire proces niet verstoord wordt; ongeacht of het om een logistiek bedrijf, een productie- of kantooromgeving óf om een onderwijs- of zorginstelling gaat. Het bedrijfsproces mag niet stil komen te liggen. En technici die de situatie op een locatie kennen, genieten nu eenmaal de voorkeur bij facilitair- & gebouwbeheerders. Dit betekent dat er een relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer opgebouwd dient te worden; een gezonde relatie, die beide organisaties sterker maakt met een beter product of betere dienst als resultaat voor de eindgebruiker.

…naar een ronde tafel…

Na een grote diversiteit aan facilitaire contracten, werd het gemis van safety & security te groot. Ik besloot een pittige bijscholing van 18 maanden te volgen en ben bij Bosch als Service Contract Manager aan de slag gegaan. Nu ik de onderhoudscontracten voor de facilitaire inkoper verzorg, ben ik aan de andere kant van de tafel beland. Bij Bosch bleek die tafel echter rond. Alle stoelen staan hier naast elkaar.

De bijzondere verhoudingen die er bij Bosch zijn met opdrachtgevers, geven mij een andere kijk op het facilitaire proces: inhouse-werkplekken bij opdrachtgevers, zodat we gezamenlijk verbeteringen in oplossingen en processen ontwikkelen; of samen besparen op FTE’s, doordat opdrachtgever en Bosch één projectleider aanwijzen die de belangen van alle actoren behartigt en waarborgt wat er nodig is voor iedere partij. Die gezamenlijke belangen binden ons. Geen spagaat meer tussen interne en externe doelstellingen. De tijden van "dat stond niet in het bestek" en "kan er nog een kwartje af?" zijn voorbij.

…om successen te creëren.

Mijn normen en waarden ondersteunen langetermijnrelaties, zowel met collega’s als met opdrachtgevers. En ik mag mij gelukkig prijzen dat deze aansluiten bij die van Bosch. De langetermijnvisie van Bosch resulteert in een omschakeling van enkel periodiek en correctief onderhoud naar het genereren van meerjarenvervangingsplannen en de vervolgstap ‘predictive maintenance’.

Robert Bosch zei in 1931 al: "Vergeet nooit je menselijkheid en respecteer menselijke waardigheid in je omgang met anderen." Dit is precies hoe ik met klanten, marktpartners en collega's wens om te gaan. Het hanteren van een persoonsgerichte, open houding en transparantie resulteren mijns inziens in wederzijds vertrouwen. Als er realistische eisen en wensen aan opdrachtgevers- en opdrachtnemerszijde worden geformuleerd, kan ieder teamlid op zijn of haar talent worden ingezet. En dat is precies waar mijn passie zit; ervoor zorgen dat ieder talent volledig wordt benut, zodat we gezamenlijk succesvol zijn en een veilige omgeving met en voor onze relaties creëren.

Door Boaz van der Schaaf
Oktober 2018

Neem contact met ons op.

Bosch Energy and Building Solutions

Wij adviseren u graag