Ga naar de hoofdinhoud
Bosch Energy and Building Solutions Nederland

Blankenburgverbinding: installatie van laatste systemen

Bosch Energy and Building Solutions levert een bijdrage aan veilig verkeer.

De Blankenburgverbinding, een ambitieus infrastructuur-project van Rijkswaterstaat, verbindt vanaf eind 2024 de A15 bij Rozenburg met de A20 bij Vlaardingen en draagt bij aan de bereikbaarheid van de regio Rotterdam. De verbinding belooft niet alleen een verbeterde mobiliteit, maar ook een hoog niveau van veiligheid voor weggebruikers. Een belangrijke speler in dit project is bouwcombinatie BAAK, die verantwoordelijk is voor het ontwerp, de bouw, het onderhoud en de financiering van deze nieuwe snelweg. BAAK gaf Hacousto Protec (sinds begin 2023 een handelsmerk van Bosch Energy and Building Solutions BV) de opdracht om de nieuwe A24 te voorzien van communicatie- en videosystemen, die uiteindelijk weer gekoppeld worden aan de verkeerscentrale.

Inmiddels wordt er al enkele jaren gewerkt aan deze verbinding tussen de A15 en de A20. De Blankenburgverbinding kent twee tunnels: een landtunnel (de Hollandtunnel) en een watertunnel, de Maasdeltatunnel. Met name de constructie van deze laatste is een ongekende technische prestatie, waarbij twee tunneldelen met een lengte van maar liefst 200 meter zijn afgezonken en met de toeritten op het land zijn verbonden tot één tunnel.

Veiligheid voor de weggebruiker staat centraal bij elk aspect van dit project. Daarom zijn uitgebreide veiligheidssystemen geïnstalleerd op de hele route van de Blankenburgverbinding. Wij zijn er trots op dat we als expert in safety- en security-oplossingen een belangrijke bijdrage leveren aan dit project.

Bosch realiseert een technisch hoogstandje met de levering en installatie van geavanceerde camera's en communicatiesystemen in de tunnels en de open delen van de A24 die continu de omgeving monitoren op mogelijke gevaren of incidenten.

Als zich een incident voordoet in de tunnels of op het traject, moeten het noodschema en de hulpdiensten direct ingezet kunnen worden, zeker als elke seconde telt.

Raimond van der Hoek, business development manager
Blankenburgverbinding tununel

Audiosystemen spelen een belangrijke rol bij het waarschuwen van weggebruikers in geval van noodsituaties of evacuaties. Wij hebben state-of-the-art audiosystemen geïnstalleerd in de tunnels van de Blankenburgverbinding, waardoor in geval van een incident wegverkeerleiders van Rijkswaterstaat duidelijke en effectieve instructies kunnen geven aan weggebruikers. Dit maakt een snelle en georganiseerde afhandeling van een incident mogelijk. De systemen worden centraal bediend vanuit de verkeerscentrale in Rhoon. Als bediening vanuit Rhoon niet mogelijk is, kan de tunnel ook lokaal worden bediend.

Het belangrijkste doel van Bosch binnen dit project is om ervoor te zorgen dat de veiligheidssystemen voor audio en video naadloos samenwerken met de tunnelbesturing en effectief reageren op elke denkbare situatie. De tunnels en de weg worden 24/7 gemonitord om de veiligheid te optimaliseren. Dit omvat niet alleen het detecteren van mogelijke gevaren, maar ook het snel en adequaat reageren op noodsituaties of ongevallen. Het testen van de systemen kost veel tijd en gebeurt uiterst nauwkeurig. Niet alleen worden de afzonderlijke sensoren getest, ook moeten alle onderdelen van het systeem perfect samenwerken. De locatie waar een incident plaatsvindt, wordt door camera’s in beeld gebracht, en de operator in de verkeerscentrale ziet die beelden direct op het scherm.

"Tijdens het project Blankenburgverbinding hebben wij ons 100% ingezet voor het leveren van veiligheidsoplossingen voor complexe infrastructurele projecten. Door onze expertise en technologische knowhow in dit domein zijn we een belangrijke schakel in het realiseren van een veiligere en efficiëntere infrastructuur," aldus Raimond van der Hoek.

smartphone toegangsapp

Neem contact met mij op.

Raimond van der Hoek,
Business development manager

Wij adviseren u graag