Bosch Energy and Building Solutions Nederland
Industrie

Industrie

In de industrie is het voorkomen van onverwachte downtime een grote uitdaging. Calamiteiten die de bedrijfscontinuïteit in gevaar brengen, kunnen de nodige kosten met zich mee brengen. En dat wilt u voorkomen. Daarnaast hebben industrieterreinen dagelijks te maken met in- en uitgaande stromen van mensen en goederen. Voor de continuïteit van uw organisatie is het van groot belang dat dit veilig gebeurt en dat indringers geen enkele kans hebben.

Tevens zijn de gevolgen van brand, met name in de industrie waar met gevaarlijke stoffen gewerkt wordt, enorm. Milieuschade, reputatieschade zijn slechts enkele begrippen waar een onderneming mee te maken krijgt in geval van een brand.

Daarnaast drukken steeds zwaardere wetten en regels op bedrijven binnen de chemische industrie. Het niet voldoen aan wettelijke eisen, normen en richtlijnen kan uw bedrijf hoge boetes opleveren of zelfs tot een slot op het hek leiden. Redenen genoeg om de veiligheid van bedrijfsprocessen, medewerkers, omwonenden en het milieu goed te bewaken.

Wij zijn op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving en bepalen graag samen met u welke maatregelen genomen moeten worden om aan al deze wettelijke eisen te (blijven) voldoen.

Maakindustrie

Industrie

Het productieproces in beeld

Fouten tijdens het productieproces kunnen grote gevolgen hebben en onnodig veel geld kosten. Bewakingscamera's kunnen het productieproces ondersteunen. De kwaliteit van camera's is tegenwoordig zo hoog, dat men op zeer gedetailleerd niveau het hele proces kan volgen en laten opnemen.

Productiebedrijven produceren grote aantallen tegelijk die opgedeeld worden in batches. Alle gegevens van een batch kunnen meegestuurd worden met de camerabeelden. In een later stadium, als er noodzaak bestaat om een bepaalde batch te onderzoeken, kunnen deze beelden eenvoudig weer teruggevonden en bekeken worden.

Dankzij intelligente videoanalyse in de camera's bestaan er talloze mogelijkheden om een melding te gegenereren als er een bepaalde actie in beeld wordt uitgevoerd. Bijvoorbeeld het creëren van een virtuele lijn die niet overschreden mag worden. Zodra de camera een overschrijding signaleert, zendt de camera direct een waarschuwings naar de meldkamer. Zo kan men gevaarlijke situaties voorkomen en snel reageren als er iets mis dreigt te gaan.

Wanneer geproduceerd wordt onder extreme temperatuursomstandigheden kunnen onze thermische camera’s met speciale behuizing uitkomst bieden.

Meer weten over camerabewaking?

Industrie

Houd onbevoegden buiten

Diefstal van materialen kan leiden tot hoge kosten. Het is daarom belangrijk een inbraak snel te kunnen detecteren. Ook het weren van onbevoegden van uw terrein behoort bij ons tot de mogelijkheden. Van gronddetectie tot glasbreuk- en trilmelders en van hekwerken en slagbomen tot camerabewaking. Bij ons kunt u terecht voor betrouwbare inbraak- en terreinbeveiliging.

Bosch Energy and Building Solutions is zeer ervaren in het speciaal ontwikkelen van maatwerk. Hebt u een productiefaciliteit die net even anders ingericht moet worden dan standaard. Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!

Meer weten over inbraak- of terreinbeveiliging?

(Petro)chemische industrie

(Petro)chemische industrie

Voldoen aan het BRZO

Voor bedrijven die vallen onder de werking van het Besluit Risico’s Zware Ongevallen 2015 gelden steeds zwaardere wetten en regels. BRZO-bedrijven zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht om binnen een bepaalde tijd een rapportage van een calamiteit naar alle betrokkenen te sturen. Bedrijven die niet voldoen aan de wet- en regelgeving hebben kans op hoge boetes of zelfs sluiting.

De wet- en regelgeving is complex van aard en dat maakt het erg lastig om tijdens een crisis effectief en efficiënt te handelen. Het kost teveel tijd om in de papieren handboeken op zoek te gaan naar de procedures en regels die op de situatie van toepassing zijn. Ook krijgt u te maken met verschillende betrokken partijen die tijdig geïnformeerd moeten worden.

Met ons crisismanagementsysteem zijn de procedures tijdens een crisis eenvoudig te volgen, uit te voeren en direct te documenteren in een rapport. Het systeem begeleidt de operators in de meldkamer stap voor stap, zodat zij de juiste beslissingen kunnen nemen. Ook worden de gewenste rapportages automatisch naar de juiste instanties gestuurd in overeenstemming met het op dat moment geldende grip-niveau. Dit helpt u om tijdens een crisis te voldoen aan de wet- en regelgeving van de BRZO 2015.

Meer weten over crisismanagement?

ISPS

Voldoen aan de ISPS

De beveiliging van haventerreinen en zeeschepen moet nauwkeurig zijn omschreven. Terminals waar zeeschepen worden afgehandeld zijn verplicht om een risicobeoordeling en beveiligingsplan op te stellen. De risicobeoordeling en het beveiligingsplan worden gecontroleerd en beoordeeld door het ISPS Toetsingsteam dat bestaat uit politie, douane en havenbedrijf. Om te controleren of iedereen voorbereid is op een calamiteit, moet eenmaal per kwartaal een eenvoudige, en eenmaal per kalenderjaar een uitgebreide oefening worden gedaan. Het niet voldoen aan de regels leidt tot een aanvaring met de zeehavenpolitie en de inspectiedienst van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Ons crisismanagementsysteem ondersteunt iedere organisatie tijdens een calamiteit, doordat de geautomatiseerde procedures eenvoudig te volgen, uit te voeren en direct te documenteren zijn. Dit helpt u om tijdens een crisis en tijdens eventuele controles te voldoen aan de wet- en regelgeving van de ISPS-code.

Meer weten over crisismanagement?

(Petro)chemische industrie

Vroegtijdige detectie van brand

Brand kan binnen de (petro)chemische industrie ernstige gevolgen hebben en veel mensen in gevaar brengen. De kans op ontploffingsgevaar is met name groot bij bedrijven die gevaarlijke stoffen in productie of in opslag hebben. Brandveiligheid speelt daarom binnen deze tak van de industrie een extra belangrijke rol.

Detectie in een vroeg stadium is van groot belang om effectief te kunnen reageren en de schade zoveel mogelijk te beperken. Wij beschikken over een breed aanbod van middelen op het gebied van brandveiligheid, die voorzien zijn van de nieuwste technieken. Onze expertise reikt verder dan alleen de kennis en kundigheid betreffende brand en ontruiming. Wij beschikken tevens over ruimschootse ervaring met BRZO- en ISPS-regelgeving.

Uiteraard zijn relevante producten verkrijgbaar in ATEX-uitvoering. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden.

Meer weten over brandveiligheid?

(Petro)chemische industrie

Overzicht voor meer veiligheid

Bedrijven binnen de (petro)chemische industrie hebben te maken met een aantal risico's op het gebied van beveiliging en veiligheid. Op de grote terreinen kan het bijvoorbeeld lastig zijn om overzicht te krijgen en te houden. Het gevaar bestaat dat indringers (activisten, saboteurs, inbrekers, terroristen e.d.) het terrein proberen op te komen of goederen proberen te stelen. Zeker diefstal van chemische stoffen kan ernstige gevolgen hebben.

Terreinbeveiliging in combinatie met videobewaking kan u helpen overzicht te houden en ongewenste indringing en verdacht gedrag door middel van intelligente videoanalyse (IVA) te detecteren. Het systeem geeft bijvoorbeeld direct een melding wanneer iemand zonder toestemming door de poort probeert te komen of iemand over het hek klimt.

Meer weten over videobewaking?

Voedingsmiddelenindustrie

Voedingsmiddelenindustrie

Vroegtijdige branddetectie

Brand kan veel schade aanbrengen binnen uw bedrijf. Het is daarom van groot belang om een brand al in een vroeg stadium te detecteren. Detectie middels intelligente videoanalyse in camera's, infraroodthermografie of specifieke brandmelders zorgen voor een betrouwbare branddetectie op zowel buitenterreinen als in productiehallen.

Onze oplossingen maken het mogelijk brand in een vroeg stadium te signaleren en te beheersen, zodat u de gevolgen van brand in omvang kunt beperken.

In geval van brand of andere calamiteiten zorgen spraakalarmsystemen en optische en akoestische signaalgevers ervoor dat alle personen snel en correct worden geïnformeerd.

Meer weten over brandveiligheid?

Voedingsmiddelenindustrie

Bewaking van belangrijke processen

De voedingsmiddelenindustrie is een belangrijke en grote industrie in ons land. Door het gebruik van machines en de strenge regels voor hygiëne hebben bedrijven in deze industrie te maken met verschillende uitdagingen op het gebied van veiligheid en beveiliging.

Fouten tijdens het productieproces kunnen grote gevolgen hebben. Denk bijvoorbeeld aan ongewenste bestanddelen in voedsel of de verspreiding van een bacterie.

Procesbewaking met behulp van videobewaking kan hierin uitkomst bieden. Aan de camerabeelden van een productiebatch kunnen datalabels meegestuurd worden, zodat u de opgenomen beelden eenvoudig kunt doorzoeken en eventuele fouten kunt lokaliseren.

Meer weten over videobewaking?

Lees één van onze artikelen

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze oplossingen? Lees bijvoorbeeld één van onze klantverhalen of download de brochure. Wilt u liever een vrijblijvend adviesgesprek aangaan over uw veiligheids- of beveiligingsvraagstukken? Neem dan contact met ons op.

Referenties

Referenties

Benieuwd naar onze referentieprojecten?

U vindt ze hier:

Referenties cultuur & entertainment
Brochure industrie

Brochure

Download hier onze brochure

met oplossingen voor de industrie

Brochure industrie
Neem contact met ons op

Wij adviseren u graag.

Bosch Energy and Building Solutions
E-mail

Direct een verkoper spreken?

Op onze contactpagina vindt u meer (achtergrond)informatie van en over ons salesteam.