Ga naar de hoofdinhoud
Bosch Energy and Building Solutions Nederland

Industrie

Industrie
Integratie van data en systemen in meldkamers
Video

Of het nu gaat om de maakindustrie, voedingsmiddelenindustrie of de (petro)chemische industrie, het voorkomen van onverwachte downtime is een uitdaging. Het stil moeten leggen van productieprocessen of andere ongewenste calamiteiten kunnen de bedrijfscontinuïteit ernstig in gevaar brengen.

Vaak zijn er in het verleden voor de diverse deelgebieden (brand, inbraak, videobwaking) standalone-systemen aangeschaft die niet of nauwelijks met elkaar communiceren. Het beheersen van al die systemen en het strategisch bouwen aan een toekomstbestendige oplossing vraagt om een slimme, integreerbare totaaloplossing, die zorgdraagt voor de bedrijfscontinuïteit. Bosch heeft hiervoor een merkonafhankelijk ecosysteem ontwikkeld, de smart operational solution, waarmee u met behoud van reeds aanwezige systemen, de veiligheid, het gemak en de efficiëntie aanzienlijk kunt vergroten. Hetgeen uiteindelijk ook weer tot kostenbesparing leidt!

Toepassingen voor de industrie

Industrie - camerabewaking productieproces

Het productieproces in beeld

Het productieproces in beeld

Fouten tijdens het productieproces kunnen grote gevolgen hebben en onnodig veel geld kosten. Bewakingscamera's kunnen het productieproces ondersteunen. De kwaliteit van camera's is tegenwoordig zo hoog, dat men op zeer gedetailleerd niveau het hele proces kan volgen en laten opnemen.

Productiebedrijven produceren grote aantallen tegelijk die opgedeeld worden in batches. Alle gegevens van een batch kunnen meegestuurd worden met de camerabeelden. In een later stadium, als er noodzaak bestaat om een bepaalde batch te onderzoeken, kunnen deze beelden eenvoudig weer teruggevonden en bekeken worden.

Dankzij intelligente videoanalyse in de camera's bestaan er talloze mogelijkheden om een melding te gegenereren als er een bepaalde actie in beeld wordt uitgevoerd. Bijvoorbeeld het creëren van een virtuele lijn die niet overschreden mag worden. Zodra de camera een overschrijding signaleert, zendt de camera direct een waarschuwings naar de meldkamer. Zo kan men gevaarlijke situaties voorkomen en snel reageren als er iets mis dreigt te gaan.

Wanneer geproduceerd wordt onder extreme temperatuursomstandigheden kunnen onze thermische camera’s met speciale behuizing uitkomst bieden.

Meer weten over camerabewaking?

Maakindustrie - camerabewaking productieproces
Industrie - BRZO scenariogedreven incidentmanagement

Voldoen aan het BRZO

Voldoen aan het BRZO

Voor bedrijven die vallen onder de werking van het Besluit Risico’s Zware Ongevallen 2015 gelden steeds zwaardere wetten en regels. BRZO-bedrijven zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht om binnen een bepaalde tijd een rapportage van een calamiteit naar alle betrokkenen te sturen. Bedrijven die niet voldoen aan de wet- en regelgeving hebben kans op hoge boetes of zelfs sluiting.

De wet- en regelgeving is complex van aard en dat maakt het erg lastig om tijdens een calamiteit of zelfs crisis effectief en efficiënt te handelen. Het kost teveel tijd om in de papieren handboeken op zoek te gaan naar de procedures en regels die op de situatie van toepassing zijn. Ook krijgt u te maken met verschillende betrokken partijen die tijdig geïnformeerd moeten worden.

Met onze scenariogedreven incidentmanagementmodule zijn de procedures tijdens een calamiteit eenvoudig te volgen, uit te voeren en direct te documenteren in een rapport. En dat voor iedere grip-situatie. Het systeem begeleidt de operators in de meldkamer stap voor stap, zodat zij de juiste beslissingen kunnen nemen. Ook worden de gewenste rapportages automatisch naar de juiste instanties gestuurd in overeenstemming met het op dat moment geldende grip-niveau. Deze oplossing helpt u om in iedere situatie te kunnen voldoen aan de wet- en regelgeving van de BRZO 2015.

Meer weten over scenariogedreven incidentmanagement?

Industrie - BRZO scenariogedreven incidentmanagement
Industrie - branddetectie

Vroegtijdige detectie van brand

Vroegtijdige detectie van brand

Brand kan binnen de (petrochemische) industrie ernstige gevolgen hebben en veel mensen in gevaar brengen. De kans op ontploffingsgevaar is met name groot bij bedrijven die gevaarlijke stoffen in productie of in opslag hebben. Brandveiligheid speelt daarom binnen deze tak van de industrie een extra belangrijke rol.

Detectie in een vroeg stadium is van groot belang om effectief te kunnen reageren en de schade zoveel mogelijk te beperken. Wij beschikken over een breed aanbod van middelen op het gebied van brandveiligheid, die voorzien zijn van de nieuwste technieken. Detectie middels intelligente videoanalyse in camera's, infraroodthermografie of specifieke brandmelders zorgen voor een betrouwbare branddetectie op zowel buitenterreinen als in productiehallen. Onze expertise reikt verder dan alleen de kennis en kundigheid betreffende brand en ontruiming. Wij beschikken tevens over ruimschootse ervaring met BRZO- en ISPS-regelgeving.

Uiteraard zijn relevante producten verkrijgbaar in ATEX-uitvoering. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden.

Industrie - branddetectie
Havenindustrie - ISPS

Voldoen aan de ISPS

Voldoen aan de ISPS

De beveiliging van haventerreinen en zeeschepen moet nauwkeurig zijn omschreven. Terminals waar zeeschepen worden afgehandeld zijn verplicht om een risicobeoordeling en beveiligingsplan op te stellen. De risicobeoordeling en het beveiligingsplan worden gecontroleerd en beoordeeld door het ISPS-toetsingsteam dat bestaat uit politie, douane en havenbedrijf. Om te controleren of iedereen voorbereid is op een calamiteit, moet eenmaal per kwartaal een eenvoudige, en eenmaal per kalenderjaar een uitgebreide oefening worden gedaan. Het niet voldoen aan de regels leidt tot een aanvaring met de zeehavenpolitie en de inspectiedienst van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Onze scenariogedreven incidentmanagementmodule ondersteunt iedere organisatie tijdens een calamiteit, doordat de geautomatiseerde procedures eenvoudig te volgen, uit te voeren en direct te documenteren zijn. Dit helpt u om tijdens een crisis en tijdens eventuele controles te voldoen aan de wet- en regelgeving van de ISPS-code.

Meer weten over scenariogedreven incidentmanagement?

Havenindustrie - ISPS
Industrie - terreinbewaking

Houd overzicht op uw terrein en houd onbevoegden buiten

Houd overzicht op uw terrein en houd onbevoegden buiten

Op grote terreinen kan het lastig zijn om overzicht te krijgen en te houden. Het gevaar bestaat dat indringers (activisten, saboteurs, inbrekers, terroristen) het terrein proberen binnen te dringen of goederen proberen te stelen. Daarnaast heeft men in havengebieden ook te maken met smokkelaars of verstekelingen. Alleen fysieke beveiligingsmiddelen, zoals camerabewaking, hekwerken, gronddetectie, e.d., zijn dus niet altijd afdoende. Een goed ingericht Identity- en accessmanagement is minstens net zo belangrijk. Met deze tool kunnen bepaalde risico's al aanzienlijk verminderd worden.

Bosch Energy and Building Solutions is zeer ervaren in het ontwikkelen van maatwerk, ook voor bedrijven waar de risico's groter zijn dan normaal. Hebt u een productiefaciliteit of een industriële omgeving die net even anders ingericht moet worden dan standaard. Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!

Meer weten over onze beveiligingsoplossingen?

Industrie - terreinbewaking
Industrie - inspiratie

Laat u inspireren

Laat u inspireren

Met enige regelmaat schrijven wij artikelen over actuele onderwerpen die spelen in de industrie. Wij laten o.a. zien hoe IoT-oplossingen en systeemintegratie bijdragen aan het vergroten van de veiligheid, efficiëntie en het comfort in industriële omgevingen. Laat u inspireren over de mogelijkheden en lees één van onze artikelen.

Industrie - inspiratie

Artikelen

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze oplossingen? Lees bijvoorbeeld één van onze klantverhalen of download de brochure. Wilt u liever een vrijblijvend adviesgesprek aangaan over uw veiligheids- of beveiligingsvraagstukken? Neem dan contact met ons op.

Referenties

Referenties

Benieuwd naar onze referentieprojecten?

U vindt ze hier:

Referenties cultuur & entertainment
Brochure industrie

Brochure

Download hier onze brochure

met oplossingen voor de industrie

Brochure industrie

Wij adviseren u graag.

Bosch Energy and Building Solutions

Op onze contactpagina vindt u meer (achtergrond)informatie van onze verkoopadviseurs.