Icon--AD-black-48x48Icon--address-consumer-data-black-48x48Icon--appointment-black-48x48Icon--back-left-black-48x48Icon--calendar-black-48x48Icon--Checkbox-checkIcon--clock-black-48x48Icon--close-black-48x48Icon--compare-black-48x48Icon--confirmation-black-48x48Icon--dealer-details-black-48x48Icon--delete-black-48x48Icon--delivery-black-48x48Icon--down-black-48x48Icon--download-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--externallink-black-48x48Icon-Filledforward-right_adjustedIcon--grid-view-black-48x48IC-logoutIC-upIcon--info-i-black-48x48Icon--Less-minimize-black-48x48Icon-FilledIcon--List-Check-blackIcon--List-Cross-blackIcon--list-view-mobile-black-48x48Icon--list-view-black-48x48Icon--More-Maximize-black-48x48Icon--my-product-black-48x48Icon--newsletter-black-48x48Icon--payment-black-48x48Icon--print-black-48x48Icon--promotion-black-48x48Icon--registration-black-48x48Icon--Reset-black-48x48share-circle1Icon--share-black-48x48Icon--shopping-cart-black-48x48Icon--start-play-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--summary-black-48x48tumblrIcon-FilledvineIc-OverlayAlertwhishlist
Bosch Energy and Building Solutions Nederland
Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Bosch gaat voor groen

Naast de maatschappelijke verantwoordelijkheid die Bosch neemt vanuit de stichting, werken wij er ook continue aan om op een verantwoordelijke en duurzame manier oplossingen en producten te ontwikkelen, te handelen en te werken.

Duurzaamheid

Wij zijn er ons van bewust, dat ons handelen in overeenstemming moet zijn met de economie, ecologie en de verantwoording voor de maatschappij, ook met het oog op de toekomstige generatie. Het zorgen voor gezondheid en veiligheid van de mensen, het zuinig omgaan met grondstoffen en het letten op een schoon milieu vormen daarom de basisprincipes van ons bedrijfsbeleid.

Verantwoordelijkheid

Iedere medewerker dient gevaren voor mens en milieu te vermijden en wetten en richtlijnen met betrekking tot het werk, de veiligheid en het milieu strikt na te leven. Het is bovendien de taak van de leidinggevenden gevaren te herkennen, deze te beoordelen en adequate maatregelen te treffen.

Producten

Wij ontwikkelen en vervaardigen onze producten volgens het principe “veilig – schoon – zuinig”. Onze producten verhogen de veiligheid van de mensen en reduceren de belasting voor het milieu, ook bij het recyclen en afvoeren van deze producten.

Processen

Wij richten onze processen dusdanig in, dat – indien economisch haalbaar – gezondheid en veiligheid van de mensen voorop staan en de invloed op het milieu tot een minimum beperkt blijft. We zijn op noodsituaties voorbereid. Vanuit deze basis werken wij ook met onze toeleveranciers en dienstverleners.

Voortdurende verbetering

Wij controleren regelmatig onze processen en ons gedrag.We meten daarvan de invloed op mens en milieu. Zo herkennen wij zwakke plekken en verbetermogelijkheden, waarvoor wij dan een zo effectief mogelijk programma voor het verbeteren van arbeidsveiligheid, gezondheid en milieubescherming opstellen.

Het verminderen van CO₂-uitstoot

Bosch Energy and Building Solutions heeft, als divisie van Robert Bosch B.V., zich gecommiteerd om in 2020 de CO₂-uitstoot met 15% verminderd te hebben ten opzichte van het aanvangsjaar 2013. In het uitklapveld hieronder vindt u alle bijbehorende documenten.

Voortgang duurzaamheid
Cijfers 2017 van de gehele Bosch-groep

CO₂-prestatieladder

Bosch Energy and Building Solutions is continu bezig om CO₂-uitstoot te reduceren. Om deze doelstelling concreet te maken, heeft de Robert Bosch B.V. inmiddels trede 5 van de CO₂-prestatieladder behaald. Wereldwijd wil Bosch in 2030 CO₂-neutraal zijn.

De CO₂-prestatieladder houdt het volgende in:

  • de CO₂-prestatieladder is een instrument om bedrijven, die deelnemen aan aanbestedingen, te stimuleren tot CO₂-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.
  • Het instrument is onderdeel van het streven om met alle grote opdrachtgevers te komen tot één helder en toegankelijk instrumentarium voor duurzaamheid bij het gunnen van opdrachten.
  • Het instrument kan door overheidsorganisaties en bedrijven worden gebruikt bij veelal complexe aanbestedingen.
  • Het uitgangspunt van de ladder is dat inspanningen worden gehonoreerd. Een hogere score op de ladder wordt namelijk beloond met een concreet voordeel in het aanbestedingsproces, in de vorm van een fictieve korting op de inschrijfprijs.

De CO₂-prestatieladder is in eerste instantie door ProRail ontwikkeld en sinds 2009 gebruikt voor aanbestedingen in de spoorsector. Zij is inmiddels verzelfstandigd en in eigendom gegeven van de onafhankelijke Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (www.skao.nl).

Robert Bosch B.V. neemt deel aan twee CO₂-reductieprogramma’s, te weten Stichting Nederland CO₂ Neutraal en Klimaatcoalitie. Deze beide programma’s zijn gericht op CO₂-reductie en reiken handvaten aan de deelnemers om CO₂ te reduceren. Robert Bosch committeert zich aan een reductie van 15% (in 2020) in het CO₂-reductieprogramma van Stichting Nederland CO₂ Neutraal en heeft de intentie om in 2050 klimaatneutraal te functioneren.

Meer informatie

Sustainability Reoort

Lees hier het sustainability report 2016

Robert Bosch Leven en Werk

Lees hier het boek over Robert Bosch zijn leven en werk

Vergroeningscertificaat

Bekijk hier ons vergroeningscertificaat

Neem contact met ons op.

Bosch Energy and Building Solutions