Ga naar de hoofdinhoud
Bosch Energy and Building Solutions Nederland

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Bosch gaat voor groen

Naast de maatschappelijke verantwoordelijkheid die Bosch neemt vanuit de stichting, streven wij voortdurend naar het ontwikkelen van oplossingen en producten, handelen en werken op een verantwoordelijke en duurzame manier.

Duurzaamheid

Met het oog op de toekomstige generatie streven wij naar een duurzame manier van werken. Het zorgen voor gezondheid en veiligheid van de mensen, het zuinig omgaan met grondstoffen en het letten op een schoon milieu vormen de basisprincipes van ons bedrijfsbeleid.

Verantwoordelijkheid

Wij verwachten van onze medewerkers dat ze gevaren voor mens en milieu vermijden en wetten en richtlijnen met betrekking tot het werk, de veiligheid en het milieu strikt naleven. Verantwoordelijkheid nemen voor wat we doen, is één van onze kernwaarden.

Producten

Onze oplossingen en producten worden volgens het principe “veilig, schoon & zuinig” ontwikkeld en vervaardigd. Ze dienen de veiligheid van mensen te verhogen en de belasting voor het milieu te reduceren, ook bij het recyclen en afvoeren van materialen.

Processen

Onze processen worden zo ingericht, dat gezondheid en veiligheid van mensen voorop staat en de invloed op het milieu tot een minimum beperkt blijft. Vanuit deze basis werken wij ook met onze toeleveranciers en dienstverleners.

Verbeteren

Regelmatig controleren wij onze processen en ons gedrag, en meten daarbij de invloed op mens en milieu. Zo identificeren wij zwakke plekken en verbetermogelijkheden. Het opstellen van een zo effectief mogelijk verbeteringsprogramma helpt ons bij het verbeteren van arbeidsveiligheid, gezondheid en milieu.

CO₂-reductie

Sinds 2020 is Bosch wereldwijd CO2-neutraal. Wij blijven voortdurend zoeken naar nieuwe mogelijkheden en maatregelen om onze klimaatneutraliteit te bestendigen en te verfijnen.

Onze doelen

In 2017 heeft de Bosch-groep doelen geformuleerd die in 2020 allemaal behaald zijn. Sommige doelen zijn ruimschoots behaald, mede door het effect van de wereldwijde Covid19-pandemie. Wij blijven onszelf uitdagen en hebben voor 2025 nieuwe doelen gesteld, om onze performance op gebied van klimaatneutraliteit, diversiteit, milieu en veiligheid nog verder te verbeteren. Doet u met ons mee?

Resultaten 2020
Cijfers 2020 Bosch-groep

Trede 5 van de CO₂-prestatieladder

Bosch Energy and Building Solutions is continu bezig om CO₂-uitstoot te reduceren. Om deze doelstelling concreet te maken, heeft Bosch Energy and Building Solutions BV inmiddels trede 5 van de CO₂-prestatieladder behaald. Wereldwijd heeft Bosch haar ambitie, om in 2020 geheel CO₂-neutraal te zijn, behaald.

De CO₂-prestatieladder is een instrument om bedrijven, die deelnemen aan aanbestedingen, te stimuleren tot CO₂-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

Het instrument is onderdeel van het streven om met alle grote opdrachtgevers te komen tot één helder en toegankelijk instrumentarium voor duurzaamheid bij het gunnen van opdrachten.

Het instrument kan door overheidsorganisaties en bedrijven worden gebruikt bij veelal complexe aanbestedingen.

Het uitgangspunt van de ladder is dat inspanningen worden gehonoreerd. Een hogere score op de ladder wordt namelijk beloond met een concreet voordeel in het aanbestedingsproces, in de vorm van een fictieve korting op de inschrijfprijs.

De CO₂-prestatieladder is in eerste instantie door ProRail ontwikkeld en sinds 2009 gebruikt voor aanbestedingen in de spoorsector. Zij is inmiddels verzelfstandigd en in eigendom gegeven van de onafhankelijke Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (www.skao.nl).

Bosch Energy and Building Solutions neemt deel aan het CO₂-reductieprogramma positieve impact. Dit programma is gericht op CO₂-reductie en reikt handvatten aan de deelnemers om CO₂ te reduceren.

Meer informatie

Sustainability Reoort

Lees hier het sustainability report 2021

Robert Bosch Leven en Werk

Lees hier het boek over Robert Bosch zijn leven en werk

Neem contact met ons op.

Bosch Energy and Building Solutions

Wij adviseren u graag