Ga naar de hoofdinhoud
Bosch Energy and Building Solutions Nederland

Entertainment en evenementen

Entertainment en evenementen

Veiligheid en beveiliging spelen een grote rol binnen de cultuursector. Musea en galerieën willen hun kunst voor een breed publiek toegankelijk maken, maar hebben ook te maken met vandalen en de kans op diefstal. Dit vraagt om oplossingen die gecombineerd kunnen worden met de openingstijden en die berekend zijn op de handelswijze van criminelen. Ook kastelen en monumenten moeten vanwege hun historische waarde beschermd worden tegen het toenemende vandalisme.

Stadions en evenementlocaties hebben anderzijds vooral te maken met de veiligheid van grote groepen mensen. Zij moeten voorbereid zijn op (terroristische) aanslagen, rellen, geweld en evacuaties.

Wij ondersteunen u graag met deze uitdagingen met slimme en integreerbare veiligheids- en beveiligingsoplossingen.

Musea

Museum videobewaking

Beveiliging van waardevolle kunst

Beveiliging van waardevolle kunst

Het verloren gaan van kunst door brand, diefstal of vernieling is de grootste bedreiging voor een kunstcollectie. Daarom is de museumwereld één van de plaatsen waar onder andere camerabewaking wordt ingezet ter observatie van de kunst en het signaleren van afwijkend gedrag van personen.

Dankzij video content analysis van Bosch worden het wegnemen van een kunstobject of afwijkend gedrag van personen direct gesignaleerd. Video content analysis biedt daarnaast nog talloze andere mogelijkheden, zoals het tellen van bezoekersaantallen of het snel en slim doorzoeken van opgenomen beeldmateriaal door middel van 'forensic search'.

Uiteraard houden we bij al onze video-oplossingen rekening met van toepassing zijnde regelgeving zoals de camerawet en wet bescherming persoonsgegevens.

Meer weten over videobewaking?

Museum videobewaking
Museum inbraakbeveiliging

Geef criminelen geen kans

Geef criminelen geen kans

Ieder museum probeert zich goed te beveiligen tegen mogelijke inbraken en vernieling. Criminelen bereiden zich echter ook steeds beter voor, zeker bij het plannen van een grote kunstroof.

Het is daarom van het grootste belang om ongewenste indringing al vroegtijdig te signaleren. Want, hoe eerder de detectie, des te sneller kunnen maatregelen getroffen worden om een incident te stoppen.

Afhankelijk van uw situatie zijn diverse scenario's denkbaar, zoals het toepassen van grond- of radardetectie, detectie aan (monumentale) gevels, daken en vloeren.

Bosch Energy and Building Solutions beschikt over een uitgebreid scala aan professionele detectiemiddelen die onmiddellijke melding maken van mogelijke sabotageacties en ongewenste indringing.

Meer weten over inbraakdetectie?

Museum inbraakbeveiliging
Museum brandveiligheid

Bescherming tegen brand

Bescherming tegen brand

Niet alleen personen binnen het museum, maar ook de kunstcollectie dient beschermd te worden tegen brand. Vroegtijdige branddetectie is daarom van cruciaal belang, zodat alle aanwezigen én de waardevolle kunst in veiligheid gebracht kunnen worden.

Om aanwezigen eenduidig en snel te kunnen informeren en het gebouw gecontroleerd te kunnen ontruimen is ook een ontruimingssysteem van onschatbare waarde.

Speciaal voor musea ontwikkelde Bosch de vlakke rookmelder die nauwelijks zichtbaar geïntegreerd kan worden in het interieur. Met deze onzichtbare rookdetectie blijft de gehele architectuur van het museum in tact en leidt het de bezoekers niet af van de inspirerende kunstomgeving.

Meer weten over brandveiligheid?

Museum brandveiligheid

Stadions & evenementlocaties

Stadions evenementhallen videobewaking

De ogen in uw achterhoofd

De ogen in uw achterhoofd

Goede beveiliging in en van stadions en evenementlocaties vormt een uitdaging, waarbij stadions beslist bovenaan de lijst staan. Dit heeft vooral te maken met de regelmatige rellen, spreekkoren en het vandalisme ten tijde van voetbalwedstrijden.

Video content analysis van Bosch Energy and Building Solutions maakt het mogelijk het publiek tijdens een wedstrijd in de gaten te houden en onruststokers in beeld te brengen. Door audioanalyse en videosurveillance te combineren, kunnen de eerste signalen van bijvoorbeeld spreekkoren worden opgevangen. Hierdoor kan men vroegtijdig maatregelen treffen en zo een mogelijke escalatie voorkomen.

Het opgenomen beeldmateriaal kan achteraf snel en slim doorzocht worden door middel van ‘forensic search’. Op basis van specifieke kenmerken kan achterhaald worden wie de onruststokers waren en wat zij gedaan hebben.

Uiteraard houden we bij al onze video-oplossingen rekening met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zoals de camerawet en wet bescherming persoonsgegevens.

Meer weten over videobewaking van Bosch?

Stadions evenementhallen videobewaking
Stadions evenementhallen crowd control

Goede en snelle in- en uitstroom van publiek

Goede en snelle in- en uitstroom van publiek

Stadions en evenementlocaties bieden vaak plek aan 10.000-en mensen tegelijk. Om de in- en uitstroom van het publiek soepel te laten verlopen is crowd control noodzakelijk. Daarnaast kan crowd control ook ondersteuning bieden bij het weren van kwaadwillenden of personen zonder geldig toegangsbewijs. Zo kan men bijvoorbeeld voorafgaand aan een voetbalwedstrijd hooligans met een stadionverbod al buiten de deur houden door intelligente videoanalyse toe te passen, waarbij gezichtskenmerken worden geanalyseerd en het videomanagementsysteem bepaalt of iemand toegang kan worden verleend of juist geweerd moet worden. Gezichtskenmerken kunnen daarbij volledig geanonimiseerd worden opgeslagen, om aan de privacyregels te voldoen.

Wilt u weten hoe crowd control de veiligheid en efficiëntie op uw locatie kan vergroten? Wij adviseren u graag over de mogelijkheden.

Stadions evenementhallen toegangcontrole
Stadions evenementhallen ontruiming

Snel en overzichtelijk ontruimen

Snel en overzichtelijk ontruimen

In geval van een dreiging of calamiteit is het van groot belang dat het publiek snel en toch overzichtelijk geëvacueerd wordt. Onze ontruimingsoplossingen ondersteunen u daarbij. Een alarm attendeert het publiek op het gevaar en gesproken-woord-ontruiming informeert het publiek en begeleidt mensen snel en effectief naar een veilige plek. Door de integratie van geluids- en ontruimingssystemen in de meldkamer en de koppelingen met veiligheids- en beveiligingssystemen wordt tijdens de calamiteit gezorgd voor een snelle en effectieve evacuatie.

De geluidssystemen van Bosch kunnen tevens voor andere doeleinden worden ingezet. Terwijl het publiek wacht tot de wedstrijd van start gaat of het concert begint, is muziek op de achtergrond een goede sfeermaker. Daarnaast kunnen dezelfde systemen ingezet worden als omroepsysteem voor de stadionspeaker en/of voor informatie aan de aanwezigen.

Meer weten over ontruimings- of geluidssystemen van Bosch?

Stadions evenementhallen ontruiming

Monumentale gebouwen

Monumentaal gebouw beveiliging

Optimale bescherming tegen inbraak, diefstal en vandalisme

Optimale bescherming tegen inbraak, diefstal en vandalisme

Dankzij onze oplossingen kan elke verandering aan een object, zelfs de kleur, onmiddelijk worden herkend en gemeld. Met behulp van videosensoren wordt verdacht en afwijkend gedrag gedetecteerd en geanalyseerd, zodat u, indien noodzakelijk, direct preventieve en/of corrigerende maatregelen kunt treffen, om diefstal, inbraak of vandalisme te voorkomen en effectief te bestrijden.

Daarnaast maken toegangscontrolesystemen het mogelijk om toegang met verschillende bevoegdheden in te stellen en te beheren, om zodoende een nauwkeurige registratie bij te houden en onbevoegden buiten de deur te houden.

Meer weten over videobewaking of toegangscontrole?

Monumentaal gebouw beveiliging
Monumentaal gebouw brandpreventie

Uitstraling onaangetast

Uitstraling onaangetast

Brand voorkomen is de beste optie. Als er echter toch een brand uitbreekt, wilt u natuurlijk zo snel mogelijk actie ondernemen om ernstige schade, of nog erger, volledig verlies te voorkomen. Branddetectiemiddelen mogen echter de uitstraling van uw pand niet aantasten. Daarom beschikt Bosch over verschillende oplossingen die brand kunnen detecteren en (vrijwel) onzichtbaar geplaatst kunnen worden.

In veel gevallen kunnen voor de installatie van de beveiligingstechniek bestaande kabelnetwerken worden gebruikt. In andere gevallen kunnen draadloze toepassingen uitkomst bieden. Dat heeft voor u als voordeel dat de authenticiteit van uw pand behouden blijft en dat tegelijkertijd aan alle wet- en regelgeving kan worden voldaan.

Monumentale gebouwen vereisen specifiek maatwerk met oog voor de details. Bosch Energy and Building Solutions heeft jarenlange ervaring met monumentale gebouwen en kan u het gewenste maatwerk bieden. Onze specialisten gaan hierover graag met u in gesprek.

Meer weten over de veiligheidsoplossingen van Bosch?

Monumentaal gebouw brandpreventie

Lees één van onze artikelen

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze oplossingen? Lees bijvoorbeeld één van onze klantverhalen of download de brochure. Wilt u liever een vrijblijvend adviesgesprek aangaan over uw veiligheids- of beveiligingsvraagstukken? Neem dan contact met ons op.

Referenties

Referenties

Benieuwd naar onze referentieprojecten?

U vindt ze hier:

Referenties cultuur & entertainment
Brochure cultuur & entertainment

Brochure

Bekijk hier onze brochure

met oplossingen voor de entertainmentinfrastructuur.

Brochure cultuur & entertainment

Wij adviseren u graag.

Bosch Energy and Building Solutions

Op onze contactpagina vindt u meer (achtergrond)informatie van onze verkoopadviseurs.