Ga naar de hoofdinhoud
Bosch Energy and Building Solutions Nederland

De stichting

Wij zijn betrokken bij wat we doen en nemen onze verantwoordelijkheid

Robert Bosch Stichting

Onafhankelijkheid, familietraditie en een vroege bekommernis om de sociale thema’s van zijn tijd waren de basis van de maatschappelijke betrokkenheid van onze oprichter Robert Bosch. Hij besefte dat alleen een winstgevende onderneming de basis kon vormen om zijn visie op maatschappelijke verantwoordelijkheid in de praktijk om te zetten.

In zijn testament heeft hij laten vastleggen dat de onderneming na zijn overlijden met zijn visie wordt voortgezet. Daarmee werd de weg geëffend naar de huidige statuten van de onderneming, die op zijn wensen zijn gebaseerd: een duurzame veiligstelling van de zelfstandigheid van de onderneming, de betrokkenheid van de familie bij de onderneming en het gebruik van de dividenden voor maatschappelijke doeleinden.

De stichting

In 1964 werden de aandelen van de familie Bosch in de vennootschap Robert Bosch GmbH overgedragen aan de ‘Vermögensverwaltung Bosch GmbH’, die Robert Bosch in 1921 had opgericht. Deze naam werd in 1969 veranderd in Robert Bosch Stichting.

De Robert Bosch Stichting bestaat dus al ruim 50 jaar en behoort vandaag de dag tot de meest belangrijke stichtingen van Duitsland en Europa. De stichting is de grootste aandeelhouder (92%) van de Robert Bosch GmbH. Zij investeert haar dividenden in maatschappelijke doelen en houdt zich daarom niet bezig met de zakelijke activiteiten van de Robert Bosch GmbH.

Meer weten over de stichting en haar werk?

Projecten en thema's

De Robert Bosch Stichting is niet alleen een operationele basis die haar doelstellingen nastreeft door haar eigen programma's en projecten, maar is ook een financiële basis waarmee anderen projecten en initiatieven, die voldoen aan de sociale behoeften op nationaal, continentaal en mondiaal niveau, kunnen ontwikkelen en uitvoeren. Het werk van de Robert Bosch Stichting is gericht op effecten op de lange termijn die duurzame veranderingen teweegbrengen. De stichting wil niet alleen kennis en ervaring delen, maar ook houding en gedrag veranderen. Naast het toekennen van beurzen werkt de stichting samen met verspreiders van kennis, zoals leraren, opvoeders, journalisten, maatschappelijk werkers en verplegend personeel. Zij kunnen de projecten van de stichting onder de aandacht brengen bij het grote publiek.

De stichting moedigt jonge mensen aan zich bezig te houden met wetenschap en onderzoek op het gebied van onder andere ecologie, sociologie, gezondheid en kunst voor een carrière als wetenschapper of academicus.

Om de Duitse wetenschappelijke sector te versterken, probeert zij onderzoekers van het hoogste niveau terug te brengen naar Duitsland en Europa en vrouwen te helpen bij het bouwen aan een carrière in wetenschap en onderzoek.

Gezondheidszorg is altijd al een speerpunt geweest van de stichting. Robert Bosch heeft zelf nog het Robert Bosch Ziekenhuis opgericht, omdat één van zijn doelstellingen was om de morele, gezondheids- en geestelijke problemen van het volk te verminderen. In 2016 opende de stichting in samenwerking met het Robert Bosch Ziekenhuis een gloednieuw research centrum dat onderzoekt doet naar het bestrijden van kanker.

Daarnaast biedt de stichting ideeën om de gezondheidszorg te structureren en steunt de stichting initiatieven die het vermogen van patiënten om met hun ziekte om te gaan, bevorderen.

Gedurende het leven van Robert Bosch waren internationale betrekkingen voor hem altijd een grote zorg. Robert Bosch was een pacifist die met zijn grote sociale verantwoordelijkheidsgevoel landen met elkaar probeerde te verzoenen. Om deze redenen speelt de stichting een actieve rol in de ondersteuning van internationale betrekkingen.

Zij onderhoudt daarom contacten met wereldleiders om de dialoog aan te kunnen gaan en vrede tussen landen te stimuleren.

Voor Robert Bosch was opleiding zijn hele leven lang een essentieel verlangen. Dit aspect heeft ervoor gezorgd dat de stichting grote waarde hecht aan het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs en scholen, het hervormen van onderwijsinstellingen voor leerkrachten en de financiële ondersteuning van talentvolle, jonge mensen (studiebeurzen).

Op het gebied van onderwijs richt de stichting zich op het gehele educatieve proces van de vroegste kinderjaren tot en met de mogelijkheid om zich levenslang te blijven ontwikkelen.

Robert Bosch was een sociaalbewogen mens. Om die reden is ook de maatschappelijke ontwikkeling als thema opgenomen bij de stichting. De maatschappij verandert: er worden minder baby’s geboren, de gemiddelde mens wordt ouder en onze samenleving wordt steeds diverser.

De stichting draagt ertoe bij dat mensen gelijke rechten krijgen en aan het sociale leven kunnen deelnemen. Ze ondersteunen initiatieven met maatschappelijke betrokkenheid die gericht zijn op sociale uitdagingen, zoals vergrijzing tegengaan, respectvol omgaan met andere religies en culturen, bevorderen van voortplanting, etc.

Ook maakt de stichting zich hard voor het enthousiasmeren van jongeren voor het stemrecht.

Neem contact met ons op.

Bosch Energy and Building Solutions

Wij adviseren u graag