Icon--AD-black-48x48Icon--address-consumer-data-black-48x48Icon--appointment-black-48x48Icon--back-left-black-48x48Icon--calendar-black-48x48Icon--Checkbox-checkIcon--clock-black-48x48Icon--close-black-48x48Icon--compare-black-48x48Icon--confirmation-black-48x48Icon--dealer-details-black-48x48Icon--delete-black-48x48Icon--delivery-black-48x48Icon--down-black-48x48Icon--download-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--externallink-black-48x48Icon-Filledforward-right_adjustedIcon--grid-view-black-48x48IC-logoutIC-upIcon--info-i-black-48x48Icon--Less-minimize-black-48x48Icon-FilledIcon--List-Check-blackIcon--List-Cross-blackIcon--list-view-mobile-black-48x48Icon--list-view-black-48x48Icon--More-Maximize-black-48x48Icon--my-product-black-48x48Icon--newsletter-black-48x48Icon--payment-black-48x48Icon--print-black-48x48Icon--promotion-black-48x48Icon--registration-black-48x48Icon--Reset-black-48x48share-circle1Icon--share-black-48x48Icon--shopping-cart-black-48x48Icon--start-play-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--summary-black-48x48tumblrIcon-FilledvineIc-OverlayAlertwhishlist
Bosch Energy and Building Solutions Nederland
Onderwijs

Onderwijs

Onderwijsinstellingen hebben een open cultuur en zijn vrij toegankelijk voor o.a. grote groepen leerlingen, studenten, docenten. Dit in combinatie met de grootschaligheid van onderwijsinstellingen maakt het lastig overzicht te houden en problemen op tijd te signaleren. En dat terwijl de ernst van incidenten in het onderwijs toeneemt. Ook juist omdat er zoveel mensen aanwezig zijn in scholen en universiteiten, is het van levensbelang dat in geval van een calamiteit, zoals brand of agressie, een ontruiming snel en correct verloopt en alle aanwezigen van de juiste informatie worden voorzien.

Bosch Energy and Building Solutions biedt veiligheids- en beveiligingsoplossingen die uw onderwijsinstelling beschermen en daarbij de open cultuur zo min mogelijk aantasten.

Kinderdagverblijven

Kinderdagverblijven

Kinderen in veiligheid, een enorme verantwoordelijkheid

Kinderdagverblijven zijn in de meeste gevallen verplicht om een brandmeldinstallatie en een ontruimingsplan te hebben. Kleine kinderen zijn in geval van brand niet in staat om zelf een uitgang te vinden en elkaar naar buiten te helpen. Dat maakt de rol van medewerkers enorm belangrijk. Het is hun verantwoordelijkheid om alle kinderen en zichzelf zo snel mogelijk bij het vuur vandaan te krijgen.

Ook dient in veel gevallen de brandmeldinstallatie gecertifceerd te zijn op basis van de NEN 2535. Wij beschikken niet alleen over geavanceerde branddetectie- en brandpreventiemiddelen, maar ook over de juiste certificaten om deze te ontwerpen, leveren, installeren en te onderhouden.

Meer weten over brandveiligheid?

Kinderdagverblijven

Als de brandweer snel ter plaatse moet zijn

Omdat kinderen niet zelfredzaam zijn in geval van een brand, is het voor de meeste kinderdagverblijven wettelijk verplicht om een automatische doormelding te hebben naar de brandweer. Het openbare meldsysteem van Bosch biedt u extra zekerheid in geval van brand.

Ook als er geen wettelijke verplichting is, kunt u via de particuliere alarmcentrale worden aangesloten op het openbare meldsysteem. Een doormelding verzekert u ervan dat de brandweer snel ter plaatse is.

Meer weten over het openbare meldsysteem?

Scholen

Scholen

Een veilige school

Een veilige school heeft een positieve impact op het budget en het beeld dat ouders en leerlingen van een school hebben.

Scholen zijn vaak veelvuldig het doelwit van inbraken en andere criminele activiteiten, zoals diefstal of vandalisme. Dit geldt met name wanneer de scholen gesloten zijn. Ook op de speelplaatsen, sportvelden en parkeerterreinen lopen leerlingen, personeel en bezoekers meer risico's. Met name als het donker is.

Inbraakalarmsystemen en videobewaking ontmoedigen criminelen en zorgen voor een veiliger gevoel bij leerlingen, ouders en het personeel.

Meer weten over videobewaking of gebouwbeveiliging?

Scholen

Goed voorbereid op een calamiteit

In het zeldzame geval dat er een brand ontstaat in uw school, is uw eerste prioriteit te verzekeren dat leerlingen, personeel en bezoekers in veiligheid gebracht worden. Precisie en betrouwbaarheid zijn belangrijk bij branddetectie. Iedere brand en iedere omgeving is nu eenmaal anders. Zo dient een rookmelder te passen bij de omgeving, of dit nu een normaal leslokaal, een scheikundelokaal of de kantine is.

Misschien kent u het wel, leerlingen die handbrandmelders kwaadwillig activeren. Ongewenste alarmen hebben een negatief effect op de normale gang van zaken in de school, met name tijdens examens. En bij teveel ongewenste alarmen kunnen leerlingen en het personeel het vertrouwen verliezen in de betrouwbaarheid van het brandmeldsysteem, waardoor ze niet meer reageren in geval van een echte brand. Alarmvertraging in combinatie met alarmverificatie kan in zo'n geval uitkomst bieden.

Meer weten over brandveiligheid?

Scholen

Aanwezig en op tijd?

U kunt bij ons terecht voor oplossingen op het gebied van aanwezigheid-, tijdregistratie en kloksturingen, of het nu gaat om het registreren van de aanwezigheid van studenten en docenten, kloksystemen voor sporthallen of om klokken met een koppeling met de schoolbel. Onze klokken zijn radiogestuurd, waardoor ze altijd gelijk lopen met de wereldklok.

Meer weten over tijd(registratie)systemen?

Universiteiten & campussen

Universiteiten & campussen

Overzicht en controle vanuit één centraal punt

Universiteiten bestaan vaak uit meerdere gebouwen, waardoor het zonder adequaat gebouwbeheersysteem lastig is overzicht te houden. Alle locaties en alle systemen vanuit één gebouwbeheersysteem kunnen managen, is dus wenselijk.

Eén overkoepeld systeem geeft u het overzicht en de controle terug en helpt u effectiever en efficiënter te werken.

Meer weten over gebouwbeheer?

Universiteiten & campussen

Detecteren van verdacht gedrag

De open cultuur kenmerkt onderwijsinstellingen, maar kan ook gevaren met zich meebrengen. De laatste jaren hebben verschillende berichten over geweld en het gebruik van wapens op hogescholen en universiteiten het nieuws gehaald.

Intelligente videoanalyse in camera's kan u helpen verdacht gedrag en onrust te detecteren. Wanneer bijvoorbeeld een vechtpartij gaande is, wordt dit door de camera's met intelligente videoanalyse gedetecteerd. Het systeem geeft hier een directe melding van, zodat u snel in actie kunt komen.

Meer weten over cameratoezicht?

Universiteiten & campussen

Snel en correct handelen in geval van een calamiteit

In geval van een calamiteit, zoals een vechtpartij of het onverhoopt uitbreken van brand, wilt u op de juiste manier kunnen handelen. Middelen voor branddetectie en brandbeheersing zorgen ervoor dat brandhaarden op tijd worden gesignaleerd en op een effectieve manier kunnen worden bestreden.

Onze ontruimingssystemen verspreiden die informatie op het juiste moment, zodat leerlingen, studenten en medewerkers zich zo snel mogelijk naar de veilige afgesproken verzamelplaats kunnen begeven. Deze systemen zijn multifunctioneel en kunnen zowel tijdens een ontruiming, alsook als muziekinstallatie of omroepinstallatie gebruikt worden.

Meer weten over brandveiligheid?

Lees één van onze artikelen

Meer informatie

Referenties

Referenties

Benieuwd naar onze referentieprojecten?

U vindt ze hier:

Referenties dienstverlening
Brochure onderwijs

Brochure

Bekijk hier onze brochure

met oplossingen voor het onderwijs

Brochure onderwijs
Contact Onno Buskermolen onderwijs

Uw contactpersoon

Hebt u vragen? Neem dan contact met mij op!

Mobiel: 06 2266 3007

Contact Onno Buskermolen
Onno Buskermolen