Bosch Energy and Building Solutions Nederland
Transport en reizen

Transport en reizen

De opslag en/of het vervoer van goederen en mensen staan centraal binnen de transportsector. De sector bestaat uit verschillende soorten bedrijven die elk hun eigen uitdagingen op het gebied van beveiliging en veiligheid kennen. Transport- en logistiekbedrijven zijn bijvoorbeeld steeds vaker de dupe van ladingdiefstal. In het openbare vervoer en op luchthavens, waar een continue in- en uitgaande stroom van mensen plaatsvindt, houdt men zich meer bezig met crowd control en het bewaken van mensen en eigendommen. Havens en bedrijven in havengebieden daarentegen hebben weer te maken met de ISPS en vaak ook de BRZO-wet-en-regelgeving, waaraan ze moeten voldoen. Uitdagingen waar wij u graag bij helpen.

Geïntegreerde oplossingen op het gebied van camerabewaking, inbraakbeveiliging, brandveiligheid, toegangscontrole en crisismanagement ondersteunen u in het voorkomen en beheersen van dergelijke ongewenste situaties.

Havens

Havens

Een veilige haven

Bij havenbedrijven, terminals en zeeschepen liggen diverse gevaren op de loer. Enerzijds heeft een groot aantal havenbedrijven te maken met productie, opslag of vervoer van gevaarlijke stoffen, waardoor de veiligheidsrisico's groter zijn dan elders. Anderzijds kunnen havenbedrijven te maken krijgen met diefstal, smokkel, sabotage, terrorisme of verstekelingen. De kans op ongewenste situaties is hierdoor groot.

Regelgeving van het BRZO en de ISPS-code moeten ervoor zorgen dat havenbedrijven veilig en goed beveiligd zijn. Van begin tot eind kunnen wij u ondersteunen, van risico- en kwetsbaarheidanalyses en het opstellen van beveiligingsplannen tot en met het leveren, installeren, onderhouden en beheren van uw veiligheids- en beveiligingssystemen.

Meer weten over terreinbeveiliging?

Havens

Waterdichte beveiliging

Veel havenbedrijven liggen direct aan de waterkant en hebben daardoor te maken met minimaal één open zijde, die niet zomaar met een hek af te sluiten is. Toch wil men hier onbevoegden ook kunnen weren. Afhankelijk van de situatie zal bekeken moeten welke vorm van terreindetectie het beste kan worden toegepast.

Daarnaast kan videobewaking u helpen overzicht te houden en verdacht gedrag te signaleren. Door op een juiste manier gebruik te maken van intelligente videoanalyse in onze camera's fungeert het videosurveillancesysteem als een extra paar ogen, die opmerkt wat uw beveiligingsmedewerker misschien net is ontgaan. Livebeelden kunnen desgewenst doorgeschakeld worden naar een centrale meldkamer of particuliere alarmcentrale, zodat uw bedrijf en terrein ook buiten de standaardwerktijden geobserveerd kan worden.

Meer weten over videobewaking?

Luchthavens

Luchthavens

Voorbereid op een calamiteit

Luchthavens zijn logistieke kruispunten met een continue stroom van passagiers, medewerkers, goederen en transporten. Dit brengt grote veiligheids- en beveiligingsrisico’s met zich mee. Bedreigingen moeten vroegtijdig worden herkend om de optimale bescherming van de passagiers en personeel te kunnen garanderen. Als luchthavenexploitant hebt u te maken met diverse risico's en eisen.

Brand is één van die risico's. Brand kan, zeker op luchthavens, leiden tot chaos, paniek, vertragingen en slachtoffers. Door brandpreventie en betrouwbare detectie kunnen eventuele branden tot een minimum beperkt worden. Zo kunnen de vele aanwezige mensen snel in veiligheid worden gebracht en kan de schade beperkt worden.

Meer weten over brandveiligheid?

Luchthavens

Calamiteit? Iedereen op de hoogte!

In geval van een calamiteit is het van groot belang dat ontruiming snel en toch overzichtelijk gebeurt. Paniek en chaos moet worden voorkomen. Onze ontruimingsinstallaties helpen u in geval van een calamiteit alle aanwezigen zo snel mogelijk in veiligheid te brengen. Onze geavanceerde ontruimingssystemen kunnen op het juiste moment en op de juiste plaats het juiste bericht laten horen. Door het luchthavengebied in zones in te delen en hiervan bij een ontruiming gebruik te maken, bent u in staat alleen díe medewerkers en reizigers te informeren en naar een veilige plek te begeleiden, waar nodig. Andere gebieden hoeven dan niet verstoord te worden, waardoor er zo min mogelijk overlast is.

Tevens kan het ontruimingssysteem ingezet worden voor algemene mededelingen.

Ons crisismanagementsysteem ondersteunt u in geval van calamiteiten bij het uitvoeren van alle procedures en leidt u automatisch door het gehele ontruimingsproces. U bent ervan verzekerd, dat er geen stappen overgeslagen worden. Niet alleen bespaart u hiermee kostbare tijd. Het crisismanagementsysteem zorgt tevens voor rust en overzicht in de meldkamer.

Meer weten over communicatiesystemen of crisismanagement?

Luchthavens

Ongewenst gedrag in beeld

Met geavanceerde camerabewaking kunt u alles op en rondom het vliegveld bewaken, van mensen tot goederen en van landingsbanen tot winkels. Zowel binnen als buiten, overdag en 's nachts en onder alle weersomstandigheden kunnen camera's van Bosch in beeld brengen wat er gebeurt.

Dankzij intelligente videoanalyse beschikt u over een breed scala aan mogelijkheden, waarmee u de videobewaking kunt optimaliseren. Of het nu gaat om het overschrijden van virtuele lijnen, detecteren van onbeheerde bagage of het volgen van bepaalde personen.

Zelfs gezichtsherkenning op basis van reeds eerder opgeslagen gezichten van verdachte personen is mogelijk. Met 'forensic search' kunt u tot op detailniveau opgeslagen beelden doorzoeken. Een route die iemand gelopen heeft of het terugvinden van iemand met een rood petje behoort allemaal tot de mogelijkheden.

Meer weten over cameratoezicht?

Luchthavens

Toegangscontrole voor medewerkers

Op een luchthaven moet voorkomen worden dat onbevoegden toegang kunnen verkrijgen tot verboden gebieden, zoals landingsbanen, platforms en bedrijfsruimten. Het grote aantal interne en externe medewerkers vraagt echter om een geavanceerde en flexibele toegangscontrole voor de no-go-zones.

U kunt bij ons terecht voor de nieuwste technieken op gebied van lezers en biometrische oplossingen. Verder kan kentekenherkenning en -registratie op parkeerplaatsen en op de wegen rondom het vliegveld ook bijdragen aan de toegangscontrole van de gehele luchthaven.

Meer weten over toegangscontrole?

Spoorwegen en stations

Spoorwegen & stations

Vergroot het veiligheidsgevoel van reizigers en personeel

Stations bestaan vaak uit meerdere perrons, waardoor het lastig kan zijn alles in de gaten te houden en ongewenste situaties te signaleren. Echter, door het toenemende geweld tegen medewerkers, het toenemend aantal meldingen van verdachte pakketjes of door verhoogde dreigingsniveaus, lijkt de beveiliging van stations belangrijker dan ooit. Zeker tijdens spitsuren en grote druktes door feestdagen of evenementen.

Bewakingscamera’s vormen uw ogen op alle perrons en bieden u overzicht. Met intelligente videosystemen kunt u o.a. achtergelaten bagage identificeren en onruststokers detecteren. De systemen kunnen direct een melding genereren van een opstopping of bij het door onbevoegden overschrijden van vooraf ingestelde grenzen. Door deze mogelijkheden kunt u effectief reageren op onrust, geweld of extreme drukte.

Ook is videobewaking uitermate geschikt om in te zetten voor het gehele netwerk van sporen en rangeerterreinen om koperdiefstallen, vandalisme en andere ongewenste acties tegen te gaan.

Meer weten over videobewaking?

Spoorwegen & stations

Iedereen op de hoogte bij mogelijk gevaar

In geval van een calamiteit kunnen passagiers en medewerkers onze communicatiesystemen tijdig op gevaren worden gewezen. Via een gesproken-woord-ontruimingssysteem wordt het publiek duidelijk geïnstrueerd om zichzelf en anderen in veiligheid te brengen. Onze geluidssystemen kunnen daarnaast worden ingezet voor algemene omroepen voor reizigers en voor achtergrondmuziek.

Meer weten over communicatiesystemen?

Transportbedrijven en distributiecentra

Transportbedrijven & distributiecentra

Breng dieven in beeld

In Europa, en zeker ook in Nederland, neemt het aantal ladingdiefstallen jaarlijks toe. Ladingdieven gaan steeds slimmer te werk, infiltreren in transportbedrijven en komen zo precies te weten waar en wanneer dure en gewilde producten ingeladen en vervoerd worden. Op die momenten slaan ze toe.

Camerabewaking maakt het mogelijk het in- en uitladen van goederen te monitoren en alle bewegingen op beeld vast te leggen, ook op de vrachtwagens zelf. Door middel van 'forensic search' kunt u beeldmateriaal snel en slim terugkijken en doorzoeken. Dit maakt het achteraf opsporen van dieven gemakkelijker. Beveiligingscamera’s met goede beeldkwaliteit zijn voor transportbedrijven van groot belang, om in geval van aangifte, duidelijk herkenbare beelden te kunnen overhandigen aan de politie.

Om het terrein van uw transportbedrijf te beveiligen en criminaliteit terug te dringen, kan gebruik worden gemaakt van HD-kentekencamera’s op de in- en uitgangen van het terrein. Deze camera’s scannen het passerende verkeer en leggen voertuigen vast op foto- en camerabeeld. Een dergelijk systeem kan ook een hotlist bevatten met kentekens die gezocht worden of op een andere manier aandacht vragen. Zodra het kenteken wordt gesignaleerd, kan snel worden geschakeld en kunnen bijvoorbeeld surveillanten naar de plaats van bestemming worden gestuurd.

Meer weten over videobewaking?

Transportbedrijven & distributiecentra

Explosiegevaarlijke ladingen

Bij het laden en lossen van gevaarlijke stoffen ligt explosiegevaar op de loer. Een brandmeldinstallatie, waarop een blusinstallatie met compressed air foam (CAF) is aangesloten, kan tijdens het laden en/of lossen van gevaarlijke stoffen en in geval van een brandmelding het blussysteem aansturen en gehele vrachtwagens in schuim zetten om de brand in te dammen.

Meer weten over brandveiligheid of speciale ATEX-oplossingen?

Lees één van onze artikelen

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze oplossingen? Lees bijvoorbeeld één van onze klantverhalen of download de brochure. Wilt u liever een vrijblijvend adviesgesprek aangaan over uw veiligheids- of beveiligingsvraagstukken? Neem dan contact met ons op.

Referenties

Referenties

Benieuwd naar onze referentieprojecten?

U vindt ze hier:

Referenties cultuur & entertainment
Brochure luchthavens

Brochure

Bekijk hier onze brochure

met oplossingen voor > luchthavens

met oplossingen voor > stations

Brochure luchthavens
Neem contact met ons op

Wij adviseren u graag.

Bosch Energy and Building Solutions
E-mail

Direct een verkoper spreken?

Op onze contactpagina vindt u meer (achtergrond)informatie van en over ons salesteam.