Ga naar de hoofdinhoud
Bosch Energy and Building Solutions Nederland

Transport en reizen

Transport en reizen

De opslag en het vervoer van goederen, en vervoer van personen staan centraal binnen de transportsector. De sector bestaat uit verschillende soorten bedrijven die elk hun eigen uitdagingen op het gebied van beveiliging en veiligheid kennen. Transport- en logistiekbedrijven zijn bijvoorbeeld steeds vaker de dupe van ladingdiefstal. In het openbare vervoer en op luchthavens, waar een continue in- en uitgaande stroom van mensen plaatsvindt, houdt men zich meer bezig met crowd control en het bewaken van mensen en eigendommen. Havens en bedrijven in havengebieden daarentegen hebben weer te maken met de ISPS en vaak ook de BRZO-wet-en-regelgeving, waaraan ze moeten voldoen. Uitdagingen waar wij u graag bij helpen.

Integreerbare oplossingen op het gebied van camerabewaking, inbraakbeveiliging, brandveiligheid, toegangscontrole en crisismanagement ondersteunen u in het voorkomen en beheersen van dergelijke ongewenste situaties.

Toepassingen voor transport en openbaar vervoer

Haven - beveiliging ISPS

Een veilige haven

Een veilige haven

Bij havenbedrijven, terminals en zeeschepen liggen diverse gevaren op de loer. Enerzijds heeft een groot aantal havenbedrijven te maken met productie, opslag of vervoer van gevaarlijke stoffen, waardoor de veiligheidsrisico's groter zijn dan elders. Anderzijds kunnen havenbedrijven te maken krijgen met diefstal, smokkel, sabotage, terrorisme of verstekelingen. De kans op ongewenste situaties is hierdoor groot. Ons brede portfolio met zowel fysieke als softwarematige oplossingen kunnen uw havengebied optimaal beschermen tegen dergelijke risico's.

Regelgeving van het BRZO en de ISPS-code moeten ervoor zorgen dat havenbedrijven veilig en goed beveiligd zijn. Van begin tot eind kunnen wij u ondersteunen, van risico- en kwetsbaarheidanalyses en het opstellen van beveiligingsplannen tot en met het leveren, installeren, onderhouden en beheren van uw veiligheids- en beveiligingssystemen. Bestaande standalone-systemen kunnen naadloos geïntegreerd worden in één overkoepelend ecosysteem, zodat het beheer efficiënt en eenvoudig kan worden uitgevoerd.

Door onze ruimschootse ervaring met BRZO- en ISPS-bedrijven kunnen wij u goed adviseren over de wettelijke vereisten en de mogelijkheden.

Wilt u weten hoe uw haven beter beveiligd kan worden? Neem contact op met onze business developer industrie

Haven - beveiliging ISPS
Luchthaven - branddetectie

Voorbereid op een calamiteit

Voorbereid op een calamiteit

Luchthavens zijn logistieke kruispunten met een continue stroom van passagiers, medewerkers, goederen en transporten. Dit brengt grote veiligheids- en beveiligingsrisico’s met zich mee. Bedreigingen moeten vroegtijdig worden herkend om de optimale bescherming van de passagiers en personeel te kunnen garanderen. Als luchthavenexploitant hebt u te maken met diverse risico's en eisen.

Brand is één van die risico's. Brand kan, zeker op luchthavens, leiden tot chaos, paniek, vertragingen en slachtoffers. Door brandpreventie en betrouwbare detectie kunnen eventuele branden snel gedetecteerd en tot een minimum beperkt worden. Met de juiste ontruimings- en omroepsystemen kunnen tevens de vele aanwezige mensen snel in veiligheid worden gebracht en kan verdere schade worden voorkomen.

Meer weten over brandveiligheid?

Luchthaven - branddetectie
Transport - communicatie

Duidelijke communicatie in geval van een calamiteit

Duidelijke communicatie

In geval van een calamiteit is het van groot belang dat passagiers en medewerkers tijdig worden geïnformeerd en indien nodig veilig en overzichtelijk worden geëvacueerd. Zeker op locaties zoals stations en luchthavens waar veel personenverkeer is, moet paniek en chaos worden voorkomen. Onze ontruimings- en evacuatiesystemen helpen u dit te realiseren.

Onze geavanceerde ontruimingssystemen kunnen op het juiste moment en op de juiste plaats het juiste bericht laten horen. Bijvoorbeeld, een calamiteit in vertrekhal A hoeft geen gevolgen te hebben voor vertrekhal D. Door het gebied in zones in te delen en hiervan bij een ontruiming gebruik te maken, bent u in staat alleen díe medewerkers en reizigers te informeren en naar een veilige plek te begeleiden, waar nodig. Andere gebieden hoeven dan niet verstoord te worden, waardoor er zo min mogelijk overlast is.

Daarnaast kunnen de ontruimingssystemen en luidsprekers uiteraard ingezet worden voor algemene mededelingen, muziek of informatieve berichten.

Om calamiteiten beter te kunnen beheersen, kunt u tevens gebruik maken van een incidentmanagementsysteem. Operators worden hierbij ondersteund bij het uitvoeren van alle procedures en worden automatisch door het gehele (ontruimings)proces geleid. Een papieren handboek is daarmee volledig overbodig geworden. Ook voor de verslaglegging en rapportage is het incidentmanagementsysteem een uitkomst. Alle handelingen worden automatisch gelogd, zodat bij een eventuele evaluatie u altijd kunt nagaan wat er exact is gebeurd. Het verzekert u er in ieder geval van, dat geen enkele stap wordt overgeslagen. Niet alleen bespaart u hiermee kostbare tijd, het incidentmanagementsysteem zorgt voor rust en overzicht in de meldkamer.

Meer weten over communicatiesystemen of incidentmanagement?

Transport - communicatie
Transport - camerabewaking

Een extra paar ogen

Een extra paar ogen

Met geavanceerde camerabewaking kunt u meer bewaken dan wat menselijke ogen alleen kunnen zien. Zowel in gebouwen als op de transportmiddelen zelf, binnen, buiten, overdag of 's nachts en onder alle weersomstandigheden kunnen camera's van Bosch in beeld brengen wat er gebeurt en een melding generen om de beveiligingsmedewerker te attenderen op een situatie. Ongeacht of het om personen, vervoersmiddelen of goederen gaat.

Dankzij intelligente videoanalyse beschikt u over een breed scala aan mogelijkheden, waarmee u de videobewaking kunt optimaliseren; ongeacht of het nu gaat om het overschrijden van virtuele lijnen (denk aan het betreden van het spoor door onbevoegden), detecteren van onbeheerde bagage of het tellen van personen om de menigte beter te kunnen managen. Zelfs gezichtsherkenning op basis van reeds eerder opgeslagen gezichtskenmerken van verdachte personen is mogelijk. Met 'forensic search' kunt u zelfs tot op detailniveau opgeslagen beelden doorzoeken; een route die iemand gelopen heeft of het terugvinden van iemand met een rood petje behoort allemaal tot de mogelijkheden. Tevens kunnen speciale 'hotlists' gebruikt worden om te alarmeren zodra verdachte personen of voertuigen gesignaleerd worden.

Een goede beeldkwaliteit is in ieder geval altijd belangrijk om in geval van diefstal, vechtpartijen of andere onwenselijke situaties, duidelijk herkenbare beelden te kunnen overhandigen aan de politie.

Meer weten over cameratoezicht?

Transport - camerabewaking
Transport - gevaarlijke stoffen

Explosiegevaarlijke ladingen

Explosiegevaarlijke ladingen

Bij het laden en lossen van gevaarlijke stoffen ligt explosiegevaar op de loer. Een brandmeldinstallatie, waarop een blusinstallatie met compressed air foam (CAF) is aangesloten, kan tijdens het laden en/of lossen van gevaarlijke stoffen en in geval van een brandmelding het blussysteem aansturen en gehele vrachtwagens in schuim zetten om de brand in te dammen.

Onze branddetectie- en communicatiemiddelen zijn in ATEX-uitvoering leverbaar.

Meer weten over brandveiligheid of speciale ATEX-oplossingen?

Transport - gevaarlijke stoffen
Transport - inspiratie

Laat u inspireren

Laat u inspireren

In diverse artikelen gaan wij in op actuele thema's op gebied van veiligheid en beveiliging. Wij laten zien hoe IoT-oplossingen en systeemintegratie bijdragen aan het vergroten van de (openbare) veiligheid, efficiëntie en het comfort in en om gebouwen en meldkamers. Laat u inspireren over de mogelijkheden en lees één van onze artikelen.

Transport - inspiratie

Lees één van onze artikelen

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze oplossingen? Lees bijvoorbeeld één van onze klantverhalen of download de brochure. Wilt u liever een vrijblijvend adviesgesprek aangaan over uw veiligheids- of beveiligingsvraagstukken? Neem dan contact met ons op.

Referenties

Referenties

Benieuwd naar onze referentieprojecten?

U vindt ze hier:

Referenties cultuur & entertainment
Brochure luchthavens

Brochure

Bekijk hier onze brochure

met oplossingen voor > luchthavens

met oplossingen voor > stations

Brochure luchthavens

Wij adviseren u graag.

Bosch Energy and Building Solutions

Op onze contactpagina vindt u meer (achtergrond)informatie van onze verkoopadviseurs.