Icon--AD-black-48x48Icon--address-consumer-data-black-48x48Icon--appointment-black-48x48Icon--back-left-black-48x48Icon--calendar-black-48x48Icon--Checkbox-checkIcon--clock-black-48x48Icon--close-black-48x48Icon--compare-black-48x48Icon--confirmation-black-48x48Icon--dealer-details-black-48x48Icon--delete-black-48x48Icon--delivery-black-48x48Icon--down-black-48x48Icon--download-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--externallink-black-48x48Icon-Filledforward-right_adjustedIcon--grid-view-black-48x48IC-logoutIC-upIcon--info-i-black-48x48Icon--Less-minimize-black-48x48Icon-FilledIcon--List-Check-blackIcon--List-Cross-blackIcon--list-view-mobile-black-48x48Icon--list-view-black-48x48Icon--More-Maximize-black-48x48Icon--my-product-black-48x48Icon--newsletter-black-48x48Icon--payment-black-48x48Icon--print-black-48x48Icon--promotion-black-48x48Icon--registration-black-48x48Icon--Reset-black-48x48share-circle1Icon--share-black-48x48Icon--shopping-cart-black-48x48Icon--start-play-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--summary-black-48x48tumblrIcon-FilledvineIc-OverlayAlertwhishlist
Bosch Energy and Building Solutions Nederland
Veiligheid | Onze oplossingen

U wilt een veilige werkomgeving creëren

Wij ondersteunen u als gecertificeerde partner om de veiligheid te waarborgen.

U wilt uw medewerkers, klanten, bezoekers en bedrijfsomgeving beschermen tegen de gevaren van brand. Op het moment dat ergens binnen uw organisatie of op uw terrein brand uitbreekt en mogelijk mensen in gevaar zijn, wilt u precies weten wat er gaande is en welke acties ondernomen moeten worden. Om de gevaren en gevolgen van brand zoveel mogelijk te beperken, is het cruciaal om brandhaarden vroegtijdig op te sporen en om effectief en efficiënt te handelen. Onze oplossingen en producten helpen u uw mensen, goederen en gebouwen te beschermen tegen de gevaren van brand.

Branddetectie

Hoe eerder een brand gedetecteerd wordt, hoe beter. Wij bieden u een breed assortiment middelen en diensten die een brand in een vroegtijdig stadium detecteren.

Veiligheid | Branddetectie | Avenar

Alles voor een vroegtijdige detectie

Alles voor een vroegtijdige detectie

Een brand kan niet vroeg genoeg gedetecteerd worden. De Avenar-detector van Bosch helpt u hierbij. De detector is in staat om een brand al tijdens het ontstaan te detecteren. Ook helpt de detector om valse alarmen te voorkomen. Door de enorme toename van elektronische apparaten, neemt namelijk de hoeveelheid elektromagnetische straling toe. Veel standaardrookmelders worden hierdoor beïnvloed en kunnen onterechte alarmen veroorzaken. De detector verzamelt gegevens van nabije elektronische apparaten, analyseert deze en rapporteert de geanalyseerde data aan de brandmeldinstallatie. Hierdoor kunnen direct maatregelen genomen worden om valse alarmen te voorkomen.

Voor bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen zijn speciale melders, zoals vlammenmelders, rookaanzuigsystemen of melders voor explosiegevaarlijke zones zeer geschikt. Maar wij beschikken ook over speciale inbouwmelders voor locaties waarbij u vanuit esthetisch oogpunt een inbouwmelder verkiest boven een gewone melder. Denk bijvoorbeeld aan museums, monumenten en gebouwen met een bijzondere architectuur.

Waar u in uw organisatie ook naar op zoek bent, automatische brandmelders, handbrandmelders en signaalgevers in alle soorten en maten vindt u bij ons.

Veiligheid | Branddetectie | Avenar
Veiligheid | Branddetectie | Aviotec

Branddetectie middels intelligente videoanalyse

Branddetectie middels intelligente videoanalyse

Aviotec is de nieuwe, door Bosch ontwikkelde oplossing, om vroegtijdig en toch betrouwbaar rook en/of brand te detecteren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van intelligente videoanalyse in camera's.

Met name voor gebouwen met hoge plafonds, voor stoffige of vochtige ruimtes of in extreem grote hallen is dit een ideale oplossing. Eigenlijk overal waar het plaatsen van rookmelders bemoeilijkt wordt of daar waar men een snellere reactietijd wenst, is Aviotec dé ideale oplossing.

Door intelligente algoritmes in de camera's kan Aviotec vlammen en rook al bij het ontstaan detecteren, zolang dit in het bereik van een camera plaatsvindt. Een 'standaard' rookmelder geeft pas een alarm af op het moment dat de rook of hitte de melder heeft bereikt. Vaak is de brand dan al in zo'n vergevorderd stadium, dat het niet meer mogelijk is om deze makkelijk en snel onder controle te krijgen.

Met Aviotec wordt er binnen enkele seconden al een alarm gegenereerd, waardoor je snel doeltreffende maatregelen kunt nemen.Door de veel snellere detectie wordt kostbare tijd bespaard, waardoor de kans op het in rook opgaan van kostbare goederen en gebouwen significant afneemt.

Ook op gebied van installatie en onderhoud valt er besparing te halen. Camera's zijn eenvoudig te installeren en vergen weinig onderhoud in vergelijking met andere branddetectiemiddelen.

Veiligheid | Branddetectie | Aviotec
Veiligheid | Branddetectie | Wegwijzer

Wegwijzer branddetectie

Wegwijzer branddetectie

Op het gebied van branddetectie zijn er heel veel verschillende detectiemogelijkheden. Welke verschillende melders bestaan er? En welke melders hebben de snelste reactietijden?

Onze wegwijzer branddetectie geeft u meer inzicht in de verschillende functionaliteiten van brandmelders.

Veiligheid | Branddetectie | Wegwijzer

Ondergebracht in één systeem

Alle bovenstaande mogelijkheden om brand te detecteren worden aangesloten op een brandmeldinstallatie (BMI). De BMI zorgt voor een melding aan alle optische en hoorbare signaalgevers en indien aanwezig ook aan het ontruimingssysteem, zodat alle aanwezigen direct op de hoogte worden gebracht.

OMS 2

Openbaar meldsysteem

Bent u op zoek naar een directe doormelding naar de brandweer of alarmcentrale, zodat u in geval van nood kunt rekenen op snelle bijstand. Ga dan naar ons hoofdstuk > Openbaar meldsysteem.

Invented for life Icon_Sheet_System_Management

Remote service

Wilt u nog een stap verder gaan en verzekerd zijn van een optimaal functionerend brandmeldsysteem, kijk dan eens naar de mogelijkheden op het gebied van onze remote service > EffiLink.

Certificaten 2

Gecertificeerde partner

Wij beschikken over een groot aantal projecteringsdeskundigen op het gebied van brand en zijn tevens gecertificeerd op diverse gebieden voor brand, ontruiming en OMS. U vindt onze certificaten > hier.

Wist u dat meer dan de helft van de bedrijven die een grote brand meemaken, binnen een jaar failliet is? Dat wilt u natuurlijk voorkomen!

Brandbeheersing

Veiligheid | Brandbeheersing | Sprinkler | Gasblus | Rookaanzuigsystemen

Geef brand geen kans

Geef brand geen kans!

Een brand kan grote gevolgen hebben voor uw organisatie, met name in de industrie. Het is daarom van belang over de juiste brandbeheersingsmiddelen te beschikken.

Sprinklerinstallaties, gas- en schuimblussers of rookaanzuigsystemen behoren tot de mogelijkheden. Afhankelijk van de omgeving en de goederen die in een ruimte aanwezig zijn, moet er een keuze gemaakt worden welk middel het meest geschikt is. Uiteraard kunnen al onze brandmeldsystemen hierop aangesloten worden.

Wij adviseren u graag welke middelen en systemen het meest geschikt zijn voor uw organisatie.

Veiligheid | Brandbeheersing | Sprinkler | Gasblus | Rookaanzuigsystemen
Veiligheid | Branddetectie | OMS

Als iedere seconde telt

Als iedere seconde telt

In geval van brand is het belangrijk dat de brandhaard zo snel mogelijk gedetecteerd en gemeld wordt. Hierdoor kunnen op tijd de juiste maatregelen genomen worden om ongevallen te voorkomen en schade te minimaliseren. Voor sommige organisaties is het echter belangrijk of zelfs verplicht om een brand automatisch door te laten melden naar een regionale of particuliere alarmcentrale (RAC/PAC). Dit gebeurt via het > openbare meldsysteem van Bosch.

Organisaties waar minder-zelfredzame personen verblijven, zijn bijvoorbeeld meestal verplicht een brand automatisch door te laten melden aan de brandweer (RAC), terwijl andere organisaties een brand enkel hoeven door te melden aan een particuliere alarmcentrale (PAC). In geval van brand voert de alarmcentrale de met het bedrijf afgesproken maatregelen uit. Zo wordt vaak nagegaan of er echt sprake is van brand, om uitruk van de brandweer door een onterechte melding te voorkomen.

Veel organisaties zijn echter vrij in het maken van die keuze. In het > Bouwbesluit 2012 en/of > uw gebruiksvergunning vindt u meer informatie en kunt u nagaan of automatische doormelding voor uw organisatie verplicht is.

Veiligheid | Brandbeheersing | OMS
Veiligheid| Brandbeheersing | Crisismanagement

In geval van een crisis

In geval van een brand

Snelheid van handelen en goede communicatie zijn cruciaal als er onverhoopt toch brand of een andere calamiteit uitbreekt. Als meldkamer wil je maar één ding: zo snel mogelijk kunnen handelen en alle informatie voorhanden hebben om de betrokken partijen te kunnen bereiken en informeren.

In dit licht hebben wij CrisisMaster ontwikkeld, waarmee u geautomatiseerd het noodplan in werking stelt en kunt volgen. CrisisMaster zorgt voor rust en overzicht in iedere meldkamer.

Meer weten over CrisisMaster? Lees > hier verder.

Veiligheid| Brandbeheersing | Crisismanagement

Ontruiming & evacuatie

Veiligheid | Ontruiming en evacuatie | Omroepinstallaties | Alarmeringsinrichting

Evacuatie in geval van een noodsituatie

Evacuatie in geval van een noodsituatie

In geval van een calamiteit is het van groot belang alle medewerkers, bezoekers en andere aanwezigen snel en correct te informeren over de situatie en hoe zij eventueel moeten handelen. Het kan zelfs nodig zijn een evacuatie in gang te zetten. Duidelijke communicatie is hierbij van levensbelang.

Omroepinstallaties en alarmeringsinrichtingen zijn ideale oplossingen voor locaties als scholen, hotels, winkelcentra, ziekenhuizen, stadions, musea, fabrieken of andere plaatsen waar de veiligheid van groepen mensen van essentieel belang is. Ze hebben als doel om bij calamiteiten (zoals brand, gaslek, bommeldingen, etc.) de locatie zo snel en ordelijk mogelijk te ontruimen. Onze systemen zijn ontworpen als gebruiksvriendelijk medium voor onder andere mededelingen en waarschuwingsberichten tijdens noodsituaties.

Veiligheid | Ontruiming en evacuatie | Omroepinstallaties | Alarmeringsinrichting
Veiligheid | Ontruiming en evacuatie | Gesproken woord ontruiming

Gesproken-woord-ontruiming

Gesproken-woord-ontruiming

Alarmen kunnen gegeven worden door middel van alarmsignalen, gesproken woord of een combinatie van beide. Gesproken-woord-ontruiming heeft als voordeel de mogelijkheid om alle aanwezigen te informeren over de situatie en instructies mee te geven. Hierdoor kunnen mensen zichzelf en anderen in veiligheid brengen en is de kans op paniek kleiner. Dit kan onder andere door middel van de weergave van opgeslagen teksten, actuele mededelingen en oproepen.

In combinatie met ons crisismanagementsysteem is het zelfs mogelijk om informatie en/of instructies per SMS, SDS of whatsapp te versturen.

De wensen en behoeften op het gebied van ontruiming verschillen per organisatie. Bij de ene organisatie is het belangrijk dat iedereen op dezelfde wijze geïnformeerd wordt, bij een andere is het wenselijk dat alleen de zone waar gevaar dreigt, ontruimt wordt. Daarom bepalen we graag samen met u wat voor uw organisatie de meest geschikte oplossing is.

Veiligheid | Ontruiming en evacuatie | Gesproken woord ontruiming
Veiligheid | Ontruiming en evacuatie | projecteringsdeskundige

Expertise op gebied van ontruiming

Expertise op gebied van ontruiming

Wij beschikken over een groot aantal projecteringsdeskundigen op het gebied van ontruiming en zijn één van de vijf organisaties in heel Nederland die gecertificeerd zijn voor het ontwerpen, aanleggen, in bedrijf stellen, opleveren en onderhouden van. ontruimingsalarminstallaties. U vindt onze certificaten > hier.

Wilt u nog een stap verder gaan en verzekerd zijn van een optimaal functionerende ontruimingsinstallatie, kijk dan eens naar de mogelijkheden op het gebied van onze remote service EffiLink.

Veiligheid | Ontruiming en evacuatie | projecteringsdeskundige

Wenst u meer te weten over hoe wij u kunnen helpen uw onderneming veiliger te maken? Neem dan contact met ons op. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden die het beste passen bij uw organisatie en uw veiligheidsvraagstukken.

Neem contact met ons op.

Bosch Energy and Building Solutions