Icon--AD-black-48x48Icon--address-consumer-data-black-48x48Icon--appointment-black-48x48Icon--back-left-black-48x48Icon--calendar-black-48x48Icon--Checkbox-checkIcon--clock-black-48x48Icon--close-black-48x48Icon--compare-black-48x48Icon--confirmation-black-48x48Icon--dealer-details-black-48x48Icon--delete-black-48x48Icon--delivery-black-48x48Icon--down-black-48x48Icon--download-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--externallink-black-48x48Icon-Filledforward-right_adjustedIcon--grid-view-black-48x48IC-logoutIC-upIcon--info-i-black-48x48Icon--Less-minimize-black-48x48Icon-FilledIcon--List-Check-blackIcon--List-Cross-blackIcon--list-view-mobile-black-48x48Icon--list-view-black-48x48Icon--More-Maximize-black-48x48Icon--my-product-black-48x48Icon--newsletter-black-48x48Icon--payment-black-48x48Icon--print-black-48x48Icon--promotion-black-48x48Icon--registration-black-48x48Icon--Reset-black-48x48share-circle1Icon--share-black-48x48Icon--shopping-cart-black-48x48Icon--start-play-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--summary-black-48x48tumblrIcon-FilledvineIc-OverlayAlertwhishlist
Bosch Energy and Building Solutions Nederland

Privacy-verklaring

Gegevensbeschermingsbeleid van de Bosch-groep

De Bosch Group (Bosch) heet u van harte welkom op onze websites en stelt uw interesse in ons bedrijf en onze producten zeer op prijs.

Bosch respecteert uw privacy

Bij het verwerken van uw persoonsgegevens zijn wij erg begaan met de bescherming van uw privacy en besteden wij daar bijzondere aandacht aan tijdens onze bedrijfsprocessen. Wij verwerken de persoonsgegevens die wij bij uw bezoek aan onze websites hebben verzameld op vertrouwelijke wijze en uitsluitend in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Gegevensbescherming en informatieveiligheid vormen onderdeel van onze bedrijfspolicy.

Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden alleen opgeslagen indien u ze vrijwillig hebt opgegeven voor een specifiek doel, bijvoorbeeld in het kader van uw registratie, een enquête, een wedstrijd of bij het uitvoeren van een contract.

Wanneer u onze websites bezoekt, verzamelen wij ook de volgende informatie: IP-adressen, de website van waaruit u ons bezoekt (referrer), bekeken pagina’s, gedownloade bestanden (downloads), bekeken filmpjes/beluisterde geluidsfragmenten, individueel aangeklikte links, zoektermen of -zinnen (site search), duur van het bezoek, gebruikte browser enz. Indien uw bezoek het resultaat is van onlineadvertenties zoals banners, videoreclame, reclame op zoekmachines enz., registreren wij ook welke banner, woord uit de advertentie enz. uw bezoek aan de websites van Bosch motiveerde.

Aan de hand van deze informatie kunnen wij onze websites verder optimaliseren en nog beter afstemmen op de behoeften van onze bezoekers.

Nieuwsbrieven

Onze website kan gebruikt worden voor het regelmatig ontvangen van nieuwsbrieven of artikelen. De persoonlijke data die u ons verstrekt, wordt alleen gebruikt voor het toesturen van de gevraagde nieuwsbrieven of artikelen, mits u geen andere toestemmingen hebt verstrekt. Te allen tijde kunt u zich afmelden voor het ontvangen van verdere nieuwsbrieven of artikelen via een link in de aan u gestuurde inieuwsbrief of artikel.

Gebruik van cookies

Informatie over het gebruik van cookies op deze website kunt u vinden onder > cookies.

Gebruik van de webanalysetool Webtrends

Voor de internetpagina‘s voert Bosch toegangsmetingen uit met de webanalysetool Webtrends.

De toegangsgegevens worden geanonimiseerd geregistreerd, zodat geen verbinding met een gebruiker kan worden gemaakt. Dit in het bijzonder door het anonimiseren van het IP-adres.

Voor de meting worden cookies gebruikt om de analyse van het gebruik van de website mogelijk te maken. In het bijzonder kan Bosch zo de datakwaliteit verbeteren. De gegenereerde informatie over het gebruik van de internetpagina‘s wordt geanonimiseerd aan de statistiekserver (statse.webtrendslive.com) overgedragen die door Webtrends Inc, 555 SW Oak Street, Suite 300, Portland, OR 97204, USA (“Webtrends”) in de Verenigde Staten van Amerika wordt beheerd.

Toegang tot deze geanonimiseerde data is uitsluitend voorbehouden aan geautoriseerde personen.

Gebruik van sociale plug-ins als onderdeel van sociale media

Facebook
Bosch-websites gebruiken sociale plug-ins van het sociale netwerk Facebook.com dat wordt beheerd door Facebook Inc., Palo Alto, CA, VS ("Facebook"). De plug-ins zijn herkenbaar aan het Facebook-logo of de woorden "Facebook", "Vind ik leuk" of "Delen".

Indien u een pagina op onze website bezoekt die zulke plug-ins bevat, zijn deze aanvankelijk uitgeschakeld. De plug-ins worden pas geactiveerd wanneer u op de bijbehorende knop klikt. Door de plug-ins te activeren, maakt u verbinding met Facebook en geeft u toestemming om de gegevens door te sturen naar Facebook. Indien u bent ingelogd op Facebook, kan Facebook het bezoek linken aan uw Facebook-account. Indien u op de bijbehorende knop klikt, stuurt uw browser deze informatie rechtstreeks naar Facebook waar ze wordt opgeslagen.

Raadpleeg de Facebook Data Protection Notice voor informatie over de omvang en doeleinden van gegevensverzameling, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook en uw rechten en de instellingen die u kunt configureren om uw privacy te beschermen.

Indien u niet wilt dat Facebook gegevens over u verzamelt via onze website, moet u uitloggen van Facebook voor u onze website bezoekt.

Google+
Bosch-websites gebruiken sociale plug-ins van het sociale netwerk plus.google.com dat wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). De plug-ins zijn herkenbaar aan het logo van Google+ of de woorden "Google+", "Google Plus" of "+1".

Indien u een pagina op onze website bezoekt die zulke plug-ins bevat, zijn deze aanvankelijk uitgeschakeld. De plug-ins worden pas geactiveerd wanneer u op de bijbehorende knop klikt. Door de plug-ins te activeren, maakt u verbinding met Google en geeft u de toestemming om de gegevens naar Google te versturen. Indien u bent ingelogd op Google+, kan Google het bezoek linken aan uw Google+-account. Indien u op de bijbehorende knop klikt, stuurt uw browser deze informatie rechtstreeks naar Google waar ze wordt opgeslagen.

Raadpleeg de Google Data Protection Notice voor informatie over de omvang en doeleinden van gegevensverzameling, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google en uw rechten en de instellingen die u kunt configureren om uw privacy te beschermen.

Indien u niet wilt dat Google gegevens over u verzamelt via onze website, moet u uitloggen van Google voor u onze website bezoekt.

YouTube
Bosch-websites gebruiken het YouTube-videoplatform beheerd door YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, VS. YouTube is een platform waarop u audio- en videobestanden kunt afspelen.

Wanneer u een pagina op onze website laadt, maakt de geïntegreerde YouTube-player verbinding met YouTube voor de technische verzending van het video- of audiobestand. Wanneer verbinding met YouTube is gemaakt, worden de gegevens naar YouTube verstuurd.

Raadpleeg de YouTube Data Protection Notice voor informatie over de omvang en doeleinden van gegevensverzameling, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door YouTube en uw rechten en de instellingen die u kunt configureren om uw privacy te beschermen.

Twitter
Bosch-websites gebruiken sociale plug-ins van het sociale netwerk Twitter dat wordt beheerd door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS ("Twitter"). De plug-ins zijn herkenbaar aan het Twitter-logo of het woord "tweet".

Indien u een pagina op onze website bezoekt die zulke plug-ins bevat, zijn deze aanvankelijk uitgeschakeld. De plug-ins worden pas geactiveerd wanneer u op de bijbehorende knop klikt. Door de plug-ins te activeren, maakt u verbinding met Twitter en geeft u de toestemming om de gegevens naar Twitter te versturen. Indien u bent ingelogd op Twitter, kan Twitter het bezoek linken aan uw Twitter-account. Indien u op de bijbehorende knop klikt, stuurt uw browser deze informatie rechtstreeks naar Twitter waar ze wordt opgeslagen.

Raadpleeg de Twitter Data Protection Notice voor informatie over de omvang en doeleinden van gegevensverzameling, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Twitter en uw rechten en de instellingen die u kunt configureren om uw privacy te beschermen.

Gebruik van externe links

Bosch-websites kunnen links bevatten naar websites van derden die worden beheerd door providers die niet met ons gerelateerd zijn. Nadat u op de link klikt, hebben wij geen invloed meer op het verzamelen, opslaan of verwerken van de persoonsgegevens die worden verstuurd door op de link te klikken (zoals het IP-adres of URL van de pagina die de link bevat) aangezien het gedrag van derden buiten onze controle valt. Daarom is Bosch niet verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door derden.

Gebruik van persoonlijke data en doeleinden

Bosch, of een door Bosch gecontracteerde dienstverlener (verwerker), maakt alleen gebruik van uw persoonlijke data voor de doelstellingen technisch beheer van de website, klantenbeheer, productonderzoeken of voor uw aanvragen bij Bosch in het kader van dit doel of volgens de beschrijving van de verwerkingsdoeleinden op de overeenkomstige locaties van onze websites. Onze medewerkers en door Bosch gecontracteerde verwerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid te handhaven en te voldoen aan de bepalingen van de Europese wetgeving 'Wet bescherming Persoonsgegevens (AVG).

Bovendien worden alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om te voldoen aan de gegevensbeschermingsregels (GDPR).

Veiligheid

Bosch neemt veiligheidsmaatregelen zodat uw gegevens die wij in ons bezit hebben, zijn beschermd tegen bewerking, verlies, vernietiging, toegang door onbevoegden of ongeoorloofde vrijgave. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen.

Reclame

Wanneer u ons persoonsgegevens verstrekt, gebruiken wij deze om u te informeren over onze producten en diensten en, indien van toepassing, om u op te nemen in onderzoeken, op voorwaarde dat u uitdrukkelijk hebt ingestemd met het gebruik van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden. Indien u hebt ingestemd met dit gebruik, maar niet langer reclame van Bosch wenst te ontvangen, kunt u uw toestemming op elk ogenblik intrekken. Uw gegevens worden dan gewist, of indien ze noodzakelijk zijn voor facturatie en boekhouding, geblokkeerd.

Toestemming intrekken

U kunt uw toestemming om uw persoonsgegevens te verzamelen, verwerken en gebruiken voor de toekomst intrekken.

Persoonsgegevens worden gewist indien de toestemming voor de opslag ervan wordt ingetrokken, indien de kennis van de persoonsgegevens niet langer vereist is voor het uitvoeren van het doeleinden of indien de opslag van de persoonsgegevens om andere wettelijke redenen onaanvaardbaar is.

Gegevens die noodzakelijk zijn voor facturatie en boekhouding of die bij wet moeten worden bewaard, worden hierdoor niet beïnvloed.

Contact

Om meer informatie te verkrijgen of om suggesties of klachten in te dienen betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met onze verantwoordelijke voor gegevensbeveiliging.

Indien, ondanks onze inspanningen om de gegevens correct en up-to-date te houden, toch onjuiste informatie werd opgeslagen, passen we ze op uw verzoek aan.

De heer Matthias Goebel
Chief Officer Corporate Data Security
Information Security and Privacy (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Postbus 30 02 20
70442 Stuttgart
DUITSLAND