Ga naar de hoofdinhoud
Bosch Energy and Building Solutions Nederland

Informatiegestuurde veiligheid in meldkamers

Ontwikkelingen op gebied van IoT, big data en connectiviteit worden voortdurend op een zinvolle manier geïntegreerd.

Meldkamers | Onze oplossingen
Meldkameroplossingen die onze wereld veiliger maken
Video

Technologie speelt een cruciale rol in het voorspellen en zelfs voorkomen van incidenten. Het ondersteunt de operator in de meldkamer in toenemende mate bij het snel, efficiënt en effectief afhandelen van een incident. Toenemend omdat personen, gebouwen, vervoersmiddelen én de openbare ruimte beschikken over steeds meer sensoren met steeds meer functionaliteiten. Deze genereren een grote hoeveelheid aan data, die relevant kan zijn voor hulpvragen, meldingen en (mogelijke) incidenten.

Om proactief, preventief en reactief te kunnen handelen, hebben operators behoefte aan snelle, relevante en gedetailleerde informatie. Zij moeten namelijk met vertrouwen beslissingen kunnen nemen, om bijvoorbeeld te bepalen welke hulpdiensten of hulpverleners moeten worden aangestuurd en welke middelen (computer aided dispatch) moeten worden ingezet en beschikbaar zijn.

Daarnaast zorgen de nieuwste technologieën ervoor dat de operator real time en in één oogopslag voorzien wordt van de beschikbare en meest relevante informatie rondom een situatie, de zogenoemde common operational picture (COP). Denk bijvoorbeeld aan beschikbare camera’s in de buurt van een locatie, plattegronden met de snelste aanrijroute, verkeerssituaties en/of locaties van ondersteunende middelen, weersomstandigheden, etc.

Iedere meldkamer is anders en heeft andere behoeften en wensen. Daarom stemt Bosch Energy and Building Solutions in nauwe samenspraak met u als klant af, welke informatie voor u relevant is en wat uw doelen zijn, zodat wij voor u kunnen bouwen aan een op maat gesneden oplossing.

Meldkameroplossingen die onze wereld veiliger maken

In de onderstaande video laten we zien hoe datastromen afkomstig van sensoren, zoals bewakingscamera's, sociale media, wearables en mobiele apparaten de meldkamers en hulpverleningsdiensten ondersteunen bij het veiliger maken van de openbare ruimte.

Datamining, data-analyse, kunstmatige intelligentie en deep learning zorgen voor efficiëntere processen in meldkamers.

Het is de kunst om de voortdurende ontwikkelingen op gebied van IoT, big data en connectiviteit op een zinvolle manier te integreren in een meldkameromgeving.

Roeland Staal, senior manager strategy, consultancy & customer care

Open structuur

In een meldkameroplossing met open structuur kunnen feitelijk alle databronnen gekoppeld worden. Bosch combineert de verschillende disciplines binnen uw organisatie tot één geheel, voor een optimale samenwerking tussen operators in de meldkamer en de collega’s buiten in het veld.

Leren en innoveren

Meldkamers blijven in ontwikkeling. Sensoren, digitale communicatie en kunstmatige intelligentie bieden voortdurend nieuwe mogelijkheden om hulpverlening en meldkameromgevingen steeds effectiever en efficiënter te maken.

Partnerschap

Samenwerking is de sleutel tot succes. Hierdoor kunnen we in co-creatie toekomstbestendige oplossingen realiseren. Daarom staan partnerschappen met zowel onze klanten als onze businesspartners voor ons centraal.

Het nieuwe melden

Door de toegenomen connectiviteit worden meldkamers voorzien van waardevolle informatie over een (mogelijk) incident. Deze connectiviteit ondersteunt bij de uitvoering van taken, in reactieve, proactieve en preventieve zin.

Het nieuwe melden

Voorspellen en voorkomen

(Automatische) data-­analyse, onderzoek en interpretatie maakt het mogelijk incidenten te voorspellen of zelfs te v­oorkomen. De inzet van technologie speelt daarbij een belangrijke rol.

Hulpvraag

Het ‘nieuwe melden’ vraagt om een nieuwe aanpak. Hulp­vragen ­veranderen, net als het informatieproces. De meldkamer moet daarop kunnen inspelen.

Duiden en verrijken

De meldkamer krijgt steeds meer en steeds complexere meldingen binnen. In korte tijd moet de data geïnter­preteerd en verrijkt kunnen ­worden.

Expertise en handelingsgerichte inzet

Kwaliteit en beschibaarheid van hulpverleners ­maken een adequate en handelingsgerichte ­opvolging van de melding mogelijk.

Innovatie door samenwerking

Neem contact met ons op.

Bosch Energy and Building Solutions

Wij adviseren u graag