Ga naar de hoofdinhoud
Bosch Energy and Building Solutions Nederland

Informatiegestuurde veiligheid in meldkamers

Ontwikkelingen op gebied van IoT, big data en connectiviteit worden voortdurend op een zinvolle manier geïntegreerd.

Meldkamers | Onze oplossingen

Technologie speelt een cruciale rol in het voorspellen en zelfs voorkomen van incidenten. Het ondersteunt de operator in de meldkamer in toenemende mate bij het snel, efficiënt en effectief afhandelen van een incident. Toenemend omdat personen, gebouwen, vervoersmiddelen én de openbare ruimte beschikken over steeds meer sensoren met steeds meer functionaliteiten. Deze genereren een grote hoeveelheid aan data, die relevant kan zijn voor hulpvragen, meldingen en (mogelijke) incidenten.

Om proactief, preventief en reactief te kunnen handelen, hebben operators behoefte aan snelle, relevante en gedetailleerde informatie. Zij moeten namelijk met vertrouwen beslissingen kunnen nemen, om bijvoorbeeld te bepalen welke hulpdiensten of hulpverleners moeten worden aangestuurd en welke middelen (computer aided dispatch) moeten worden ingezet en beschikbaar zijn.

Daarnaast zorgen de nieuwste technologieën ervoor dat de operator real time en in één oogopslag voorzien wordt van de beschikbare en meest relevante informatie rondom een situatie, de zogenoemde common operational picture (COP). Denk bijvoorbeeld aan beschikbare camera’s in de buurt van een locatie, plattegronden met de snelste aanrijroute, verkeerssituaties en/of locaties van ondersteunende middelen, weersomstandigheden, etc.

Iedere meldkamer is anders en heeft andere behoeften en wensen. Daarom stemt Bosch Energy and Building Solutions in nauwe samenspraak met u als klant af, welke informatie voor u relevant is en wat uw doelen zijn, zodat wij voor u kunnen bouwen aan een op maat gesneden oplossing.

Icon connectivity

Open structuur

In een meldkameroplossing met open structuur kunnen feitelijk alle databronnen gekoppeld worden. Bosch combineert de verschillende disciplines binnen uw organisatie tot één geheel, voor een optimale samenwerking tussen operators in de meldkamer en de collega’s buiten in het veld.

Icon lightbulb-off

Leren en innoveren

Meldkamers blijven in ontwikkeling. Sensoren, digitale communicatie en kunstmatige intelligentie bieden voortdurend nieuwe mogelijkheden om hulpverlening en meldkameromgevingen steeds effectiever en efficiënter te maken.

Icon welcome

Partnerschap

Samenwerking is de sleutel tot succes. Hierdoor kunnen we in co-creatie toekomstbestendige oplossingen realiseren. Daarom staan partnerschappen met zowel onze klanten als onze businesspartners voor ons centraal.

Het is de kunst om de voortdurende ontwikkelingen op gebied van IoT, big data en connectiviteit op een zinvolle manier te integreren in een meldkameromgeving.

Roeland Staal, senior manager strategy, consultancy & customer care

Het nieuwe melden

Door de toegenomen connectiviteit worden meldkamers voorzien van waardevolle informatie over een (mogelijk) incident. Deze connectiviteit ondersteunt bij de uitvoering van taken, in reactieve, proactieve en preventieve zin.

Het nieuwe melden

Voorspellen en voorkomen

(Automatische) data-­analyse, onderzoek en interpretatie maakt het mogelijk incidenten te voorspellen of zelfs te v­oorkomen. De inzet van technologie speelt daarbij een belangrijke rol.

Hulpvraag

Het ‘nieuwe melden’ vraagt om een nieuwe aanpak. Hulp­vragen ­veranderen, net als het informatieproces. De meldkamer moet daarop kunnen inspelen.

Duiden en verrijken

De meldkamer krijgt steeds meer en steeds complexere meldingen binnen. In korte tijd moet de data geïnter­preteerd en verrijkt kunnen ­worden.

Expertise en handelingsgerichte inzet

Kwaliteit en beschibaarheid van hulpverleners ­maken een adequate en handelingsgerichte ­opvolging van de melding mogelijk.

Innovatie door samenwerking

Onze oplossingen | Meldkamers | Innovatie in de meldkamer

Innovatie in de meldkamer

Innovatie in de meldkamer

Een meldkamer die realtime kan zien wat er gebeurt op een locatie; die live kan meekijken en meeluisteren, en daar direct op kan inspelen. Een beeld uit de toekomst? Nee, dit is al realiteit. Nu al kunnen meldkamercentralisten realtime gebruik maken van informatie van bijvoorbeeld beveiligingscamera’s, socialmediaplatforms en andere sensoren, zoals rookdetectoren, mobiele telefoons en dergelijke.

De datastroom uit deze externe bronnen groeit echter nog steeds en ontsluit steeds meer nieuwe mogelijkheden.

Wij integreren die voortdurende ontwikkelingen op gebied van kunstmatige intelligentie, het ‘Internet of Things’, big data en connectiviteit op een zinvolle manier in iedere meldkameromgeving. De kunstmatige intelligentie zorgt daarbij voor steeds nauwkeurigere correlaties, zoals het kunnen beoordelen van menselijk gedrag of het juist signaleren van afwijkende gedragspatronen.

Dit stelt centralisten in staat om steeds effectiever en efficiënter te kunnen handelen, zowel preventief, proactief als reactief.

Onze oplossingen | Meldkamers | Het nieuwe melden
Onze oplossingen | Meldkamers | Partnerschap en co-creatie

Partnerschap en co-creatie

Partnerschap en co-creatie

Voor Bosch Energy and Building Solutions is samenwerking van groot belang. Samen met onze relaties ontwikkelen wij oplossingen die exact zijn afgestemd op de behoeften en wensen van de klant; maar wel zodanig dat ze de openheid behouden om toekomstige integraties te kunnen doen.

Als systeemintegrator maken wij daarbij niet alleen gebruik van de nieuwste technologieën van Bosch, maar ook van die van derden. Partnerschappen met zowel onze klanten als ook met businesspartners staan daarbij voor ons centraal.

De kracht zit echt in de samenwerking. Die leidt namelijk tot interessante en noodzakelijke innovaties. Door samen de kansen te zien en de doelstellingen te formuleren, maar ook samen de risico’s te herkennen en aan te gaan, en waar nodig te durven dragen, wordt de stap naar innovatie gezet

Hierdoor zijn wij in staat om in co-creatie toekomstbestendige en technologische eco-systemen te ontwikkelen die zorgen voor optimalisatie en continuïteit in iedere meldkamer.

Onze oplossingen | Meldkamers | Partnerschap en co-creatie
Onze oplossingen | Meldkamers | Meldkamerplein

Samenwerkingsverband Meldkamerplein

Samenwerkingsverband Meldkamerplein

Een sprekend voorbeeld waar partnerschap met kennispartners leidt tot belangrijke meerwaarde is de samenwerking die vorm heeft gekregen in de oprichting van Meldkamerplein. Hierin werkt Bosch samen met zeven andere businesspartners om sterke concepten te ontwikkelen en te realiseren op het gebied van emergency- en controlrooms. De deelnemers zijn complementair aan elkaar. Dat wil zeggen dat elk van de bedrijven minimaal één belangrijk en specifiek kennisgebied bezit, zodat ze gezamenlijk alle aspecten van een meldkamer afdekken.

Er wordt daarbij nauwgezet naar de markt gekeken, zodat vraag en oplossingen innovatief bij elkaar komen. Hiervoor is een sterke gezamenlijke bedrijfsfilosofie nodig.

Het doel van de samenwerking is het bieden van één kennispartner voor vraagstukken van meldkamers, verkeerscentrales, control rooms en dergelijke. Met als belangrijk voordeel van het collectief, dat zo steeds meer kennis van elkaars producten en oplossingen wordt verkregen. Hiermee inspireren we elkaar én relaties om tot nieuwe inzichten te komen.

Het resultaat: een beter advies, en bij vragen buiten het eigen vakgebied, de juiste mensen kunnen inschakelen. Met dit samenwerkingsverband hebben wij de slagkracht om innovatie werkelijkheid te maken.

Onze oplossingen | Meldkamers | Meldkamerplein

Meer lezen?

Neem contact met ons op.

Bosch Energy and Building Solutions

Wij adviseren u graag