Ga naar de hoofdinhoud
Bosch Energy and Building Solutions Nederland
Leesduur: ± 10 minuten

In behouden haven zijn

Artikel | In behouden haven zjin

Door de aanslagen op 11 september 2001 in New York en de toename van piraterij in internationale wateren, is de beveiliging in de scheepvaart en in havens behoorlijk aangescherpt. Sinds 2004 is daarom de ISPS-code van kracht: de Internationale Code voor de Beveiliging van Schepen en Havenfaciliteiten.

Door de aanslagen op 11 september 2001 in New York en de toename van piraterij in internationale wateren, is de beveiliging in de scheepvaart en in havens behoorlijk aangescherpt. Sinds 2004 is daarom de ISPS-code van kracht: de Internationale Code voor de Beveiliging van Schepen en Havenfaciliteiten.

Overzicht houden

Een havengebied van 12.500 hectare, 30.000 inkomende zeeschepen per jaar en dagelijks 90.000 mensen die jaarlijks 450 miljoen ton goederen verwerken. Dit zijn enkele cijfers van de grootste haven van Europa, de haven van Rotterdam. U kunt zich misschien voorstellen dat het in grote havens, zoals die in de Maasstad, moeilijk is om overzicht te houden op inkomende goederen, personeel en passagiers. Moeilijk, maar niet onmogelijk. Met de juiste beveiligingsoplossing kunt u de faciliteiten in havens en op zeeschepen beschermen tegen allerlei gevaren en hiermee voldoen aan de gestelde eisen in de ISPS-code.

Aantrekkelijk voor criminelen

Bedreigingen die een serieus risico vormen voor havengebieden en zeeschepen zijn:

  • Diefstal van lading, persoonlijke of bedrijfseigendommen
  • Verstekelingen
  • Smokkel van wapens, drugs of gestolen goederen
  • Sabotage
  • Terrorisme

Hoe komt het echter dat schepen en havenfaciliteiten zo aantrekkelijk zijn bij criminelen? Containerterminals bijvoorbeeld zijn groot, bevatten veel onoverzichtelijke plaatsen en hebben een grote hoeveelheid aan import- en exportgoederen staan. Het is nu eenmaal niet mogelijk om alle import en export te controleren. Op het terrein is er meestal sprake van minimaal één open zijde aan het water, waar vaak onvoldoende toezicht of beveiliging aanwezig is. Daarnaast fungeren havens als belangrijke knooppunten voor transport van of naar de rest van de wereld, waardoor havengebieden aantrekkelijk zijn voor verstekelingen, smokkelroutes en terrorisme.

Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet

Gelukkig zijn er voldoende technologieën die het mogelijk maken om de beveiligingsmaatregelen van havenfaciliteiten en schepen optimaal te ondersteunen, ook op lastig te beveiligen plaatsen. In de eerste plaats is het van belang dat er toegangscontrole plaatsvindt, zowel fysiek bij slagbomen en hekken als elektronisch bij deuren. Hierdoor kunt u elk moment inzichtelijk maken wie zich waar op het terrein bevindt. Videobewaking kan u daarnaast helpen om overzicht te houden. Door op een juiste manier gebruik te maken van intelligente videoanalyse (IVA) in camera's fungeert het videomanagementsysteem als een extra paar ogen, dat opmerkt wat uw beveiligingsmedewerker misschien net is ontgaan. Dankzij IVA kunnen ongewenst gedrag en indringers automatisch live in beeld gebracht worden op een centrale of particuliere meldkamer. Op het videomanagementsysteem kunnen namelijk actiepatronen ingesteld worden, waarmee u bijvoorbeeld automatisch personen dichtbij de omheining signaleert of wanneer ongewenste acties worden uitgevoerd, zoals het verplaatsen of verwijderen van objecten. Camera’s van goede kwaliteit, die zowel overdag als ’s nachts en in alle weersomstandigheden duidelijke beelden kunnen verstrekken zijn onmisbaar in havengebieden.

Een handleiding voor de havenmedewerkers

Adequate beveiliging is niet alleen een geval van de juiste technologie op de juiste plaats, maar ook een kwestie van bewustzijn bij de medewerkers. Een instructiekaartje met tips voor de medewerkers hoe men verdacht(e) gedrag, personen, goederen of omstandigheden kan opmerken, helpt het bewustzijn te vergroten. Iemand die kleding draagt, niet passend bij de weersomstandigheden is bijvoorbeeld verdacht. Of wat dacht u van iemand die foto’s maakt van het terrein of vragen over de havenfaciliteit stelt aan uw medewerkers. Zorg dat de medewerkers weten waarop ze moeten letten en laat ze de volgende vuistregels hanteren:

  • Kunt u iets niet of kan iemand zich niet identificeren, rapporteer het.
  • Meld defecte beveiligingsapparatuur, zoals verlichting, slagbomen, hekken, etc.

Meer tips kunt u terug vinden in o.a. het 'handbook port security awareness' (Engels).

Neem contact met ons op.

Bosch Energy and Building Solutions

Wij adviseren u graag