Ga naar de hoofdinhoud
Bosch Energy and Building Solutions Nederland
Leesduur: ± 10 minuten

Breng risico's in kaart

Artikel Bosch Energy and Building Solutions risicomanagement

Elke producerende onderneming heeft met risico’s te maken. De gevolgen van calamiteiten kunnen verstrekkend zijn, zeker bij bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. Dit maakt het van groot belang om de mogelijke risico’s voor uw organisatie in kaart te brengen. Welke risico’s lopen we? Wat kunnen de gevolgen hiervan zijn? En hoe kunnen we de risico’s zo goed mogelijk beheersen? Deze vragen vallen samen onder één noemer: risicomanagement.

Meer dan een term alleen

Risicomanagement of risk management lijkt misschien een moderne term, maar het principe bestaat al eeuwenlang. Jagers maakten een vuur voor de nacht om wilde dieren op afstand te houden. Zij troffen hiermee maatregelen om de kans op aangevallen te worden te verkleinen. Tegenwoordig voorzien we onze voor- en achterdeur van een gedegen slot, laten we ons inenten voor een reis naar het verre buitenland en doen we onze gordel om, zodra we in de auto stappen. We schatten risico’s in en handelen op een manier waarvan wij denken dat we daarmee de risico’s kunnen beheersen en de negatieve gevolgen zoveel mogelijk kunnen beperken. Hetzelfde principe geldt voor bedrijven. Waar eerder de nadruk lag op het zo snel mogelijk ingrijpen in geval van een calamiteit, ligt nu de focus op het vroegtijdig signaleren en zo goed mogelijk anticiperen op calamiteiten.

Risico’s met enorme (mogelijke) gevolgen

Het is niet alleen belangrijk om de risico’s in kaart te brengen, maar ook om te kijken naar de (mogelijke) gevolgen van deze risico’s. Denk hierbij aan hoge boetes als gevolg van het niet voldoen aan de wet- en regelgeving, een groot aantal gewonden of doden als gevolg van een explosie of imagoschade als gevolg van het niet correct handelen tijdens een calamiteit. Maar ook brand kan grote gevolgen hebben, zoals financiële schade voor het hele bedrijf. Wist u dat meer dan de helft van de bedrijven die een grote brand meemaken, een jaar na de brand failliet wordt verklaard?

Bij ieder bedrijf bestaat de kans dat een brand uitbreekt. De gevolgen van brand bij een chemisch bedrijf kunnen echter vele malen groter zijn dan de gevolgen van een brand bij een kantoorpand. Brand bij een chemisch bedrijf brengt immers niet alleen eigen medewerkers in gevaar, maar heeft ook invloed op bijvoorbeeld de omgeving, het milieu en het bedrijfsimago. Omdat de gevolgen per bedrijf verschillen, is het belangrijk om mogelijke consequenties in kaart te brengen. Dit heeft namelijk een grote invloed op de investering die nodig is om effectief en efficiënt in te spelen op de risico’s.

Voorkom overbodige investeringen

Als het gaat om de maatregelen die u neemt om risico’s te beheersen en de gevolgen ervan zoveel mogelijk te beperken, is het belangrijk om al vanaf het begin goed na te denken over de doeltreffendheid van de genomen en te nemen veiligheids- en beveiligingsmaatregelen. Natuurlijk, u wilt uw organisatie en uw mensen beschermen tegen de gevaren van bijvoorbeeld inbraak, brand en ongevallen. Het lijkt dan misschien logisch om alles zo goed en zoveel mogelijk dicht te timmeren. Maar u wilt ook voorkomen dat u grote investeringen doet die leiden tot onwerkbare situaties of niet nodig zijn. Zonder te weten wat tegenwoordig mogelijk is met nieuwe technieken, bestaat het gevaar dat er op een overbodige wijze geïnvesteerd wordt.

Vind de juiste balans. Stel uzelf daarom altijd eerst de volgende vragen:

  • Wat zijn de risico’s?
  • Welke gevolgen kunnen deze risico’s voor ons hebben?
  • Wat is ons doel met de aanschaf van veiligheids- en beveiligingssystemen?
  • Wat hebben we nodig op het gebied van veiligheid en beveiliging?
  • Wat moeten deze systemen kunnen?
  • Waaruit moet blijken of de investering een juiste beslissing was?

Deze vragen helpen u om al in een vroeg stadium na te denken over de mogelijke risico’s voor uw bedrijf en over de doeltreffendheid van de aan te schaffen veiligheids- en beveiligingssystemen. U hoeft de keuzes niet alleen te maken. Laat u adviseren over de mogelijkheden van diverse geïntegreerde beveiligingssystemen. Gespecialiseerde beveiligingsaanbieders weten wat nodig is om de risico’s voor uw organisatie te beheersen en voorbereid te zijn op de mogelijke gevolgen van deze risico’s. Zo investeert u alleen in wat echt nodig en effectief is!

Neem contact met ons op.

Bosch Energy and Building Solutions

Wij adviseren u graag