Ga naar de hoofdinhoud
Bosch Energy and Building Solutions Nederland
Nieuws

TNO en Bosch gaan samenwerken aan intelligente meldkamertoepassingen op basis van video-analyse

Hedendaagse veiligheidsvraagstukken vragen om moderne oplossingen gebaseerd op wetenschappelijke kennis. Nauwe samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijven is essentieel om die oplossingen succesvol te maken. Met die gedachte in het hoofd tekenden Krishna Taneja, Directeur Nationale Veiligheid bij TNO en Roeland Staal van Bosch Energy and Building Solutions in Nieuwegein op 9 juni 2020 een samenwerkingsovereenkomst. TNO en Bosch gaan concreet samenwerken aan innovaties voor meldkamers voor de nationale veiligheid en de vitale sectoren.

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst TNO Bosch

TNO werkt veelvuldig samen met overheidsinstellingen en bedrijfsleven aan innovatieve concepten en technologische oplossingen voor de dreigingen van vandaag en morgen. Bijvoorbeeld voor het verlenen van toegang tot gebouwen of gebieden en het slim en automatisch waarnemen met surveillancecamera’s. Als systeemintegrator is Bosch gespecialiseerd in safety- en securityprojecten, met name ook in het publieke domein ten behoeve van de nationale veiligheid. Zij implementeren onder andere meldkameroplossingen voor diverse partijen, zoals voor de luchtvaart, het openbaar vervoer, overheidsinstanties, als ook voor de industrie en energiemaatschappijen. TNO en Bosch kunnen door middel van deze samenwerking hun bestaande en nieuwe partners effectiever bedienen.

TNO en Bosch zien met name meerwaarde om de kennis en technologie die TNO heeft op het gebied van data- en video-analyse te combineren met de kennis die Bosch als integrator heeft binnen onder andere ontwikkelingen op het gebied van het videomanagement platform in meldkamers. Het gaat daarbij om innovaties die operators helpen eerder in het incident te acteren, daardoor mogelijke paniek besparen én die veel tijd kunnen besparen door automatische alerts te creëren. Bijvoorbeeld om onwelwordingen, zakkenrollerij of het ronselen van taxiklanten te signaleren, of om snel te achterhalen wie de eigenaar van een achtergebleven koffer is. Door vanaf het begin uit te gaan van menselijke waarden en wettelijke kaders, zijn de oplossingen van deze partners duurzaam en hoogwaardig.

“Een innovatie is geslaagd als hij wordt gevalideerd en toegepast. We willen onze technologieën werkelijk toepassen daar waar het nodig is”, aldus Krishna Taneja, directeur Nationale Veiligheid van TNO. “Door deze samenwerking met Bosch geven we invulling aan onze missie om innovaties te creëren die het welzijn van de samenleving en de concurrentiekracht van bedrijven duurzaam versterken.”

Bosch ziet een duidelijke meerwaarde in de samenwerking met TNO, om nieuwe technologieën verder te ontwikkelen en innoveren voor haar relaties, en zo de veiligheid en efficiëntie te verhogen. “TNO is daarmee voor ons dan ook een belangrijke partner die een waardevolle bijdrage levert aan het verder uitbreiden van onze technische ecosystemen” aldus Roeland Staal van Bosch.

Voor vragen over deze samenwerking kunt u contact opnemen met Ingrid Weima van TNO of Niels van Doorn van Bosch. Meer informatie over TNO vindt u op:
> https://www.tno.nl/veilignederland

Neem contact met ons op.

Bosch Energy and Building Solutions

Wij adviseren u graag