Icon--AD-black-48x48Icon--address-consumer-data-black-48x48Icon--appointment-black-48x48Icon--back-left-black-48x48Icon--calendar-black-48x48Icon--Checkbox-checkIcon--clock-black-48x48Icon--close-black-48x48Icon--compare-black-48x48Icon--confirmation-black-48x48Icon--dealer-details-black-48x48Icon--delete-black-48x48Icon--delivery-black-48x48Icon--down-black-48x48Icon--download-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--externallink-black-48x48Icon-Filledforward-right_adjustedIcon--grid-view-black-48x48IC-logoutIC-upIcon--info-i-black-48x48Icon--Less-minimize-black-48x48Icon-FilledIcon--List-Check-blackIcon--List-Cross-blackIcon--list-view-mobile-black-48x48Icon--list-view-black-48x48Icon--More-Maximize-black-48x48Icon--my-product-black-48x48Icon--newsletter-black-48x48Icon--payment-black-48x48Icon--print-black-48x48Icon--promotion-black-48x48Icon--registration-black-48x48Icon--Reset-black-48x48share-circle1Icon--share-black-48x48Icon--shopping-cart-black-48x48Icon--start-play-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--summary-black-48x48tumblrIcon-FilledvineIc-OverlayAlertwhishlist
Bosch Energy and Building Solutions Nederland
Crisismanagement | Onze oplossingen

U wilt snel kunnen handelen ten tijde van een crisis

Houdt grip op de crisis door middel van CrisisMaster

Snelheid van handelen en goede communicatie zijn onontbeerlijk ten tijde van een crisis. Voorvallen uit het verleden laten zien dat trage of zelfs onjuiste informatie enorme gevolgen kan hebben. Het niet direct kunnen beschikken over de juiste gegevens van gevaarlijke stoffen of het te laat openen van poorten voor hulpverleners kan kostbare tijd kosten.

Uw veiligheid in goede handen

CrisisMaster

Onze oplossingen | Managementsystemen | Crisismanagement | CrisisMaster

CrisisMaster is een complete en efficiënte oplossing voor het beheersen van elke calamiteit. Het is een crisismanagementsysteem waarbij systemen voor o.a. brandmelding, alarmering, ontruiming, toegangscontrole, aanwezigheidsdetectie en kritische communicatie samenwerken op één sterk platform.

Gebruikers kunnen met CrisisMaster eenvoudig alle procedures volgen, optimale communicatie verstrekken, incidenten rapporteren en snel en effectief handelen in geval van een calamiteit. Het systeem vervangt het handboek op de meldkamer en voorziet in alle procedures in relatie tot het handelen bij GRIP-situaties.

Complexe wet- en regelgeving

Onze oplossingen | Managementsystemen | Crisismanagement | CrisisMaster| Wet- en regelgeving

In de industrie zijn de risico's op noodsituaties groter dan in het normale bedrijfsleven. Derhalve liggen er voor diverse branches zwaardere regels en controles aan de bedrijfsvoering ten grondslag. De wet- en regelgeving is echter zeer complex, waarbij men ook nog met verschillende lokale, regionale- en landelijke overheden te maken kan hebben.

CrisisMaster is een waardevolle aanvulling voor hen die te maken hebben met complexe wet- en regelgeving, veel procedures en waar het (productie)proces gevaarlijke risico's met zich meebrengt. Denk hierbij aan het gebruik van gevaarlijke stoffen, produceren en gebruik van chemicaliën, werken met elektriceit en/of gassen, etc.

Uitgelichte modules

CrisisMaster bevat een groot aantal modules die u kunnen helpen om de veiligheidsprocessen te optimaliseren.

Onze oplossingen | Managementsystemen | CrisisMaster | Communicatie

Grip op de communicatie

Grip op de communicatie

Goede informatievoorziening aan aanwezige medewerkers en bezoekers in geval van calamiteiten wordt steeds belangrijker binnen de regelgeving voor veiligheid.

CrisisMaster bevat een module voor informatievoorziening. In geval van een calamiteit kunnen medewerkers en bezoekers geïnformeerd worden via SMS, smartapp en/of gesproken woord. Deze module is flexibel in gebruik en biedt u de mogelijkheid zelf te bepalen in welk gebied welk audiobestand te horen is en welke groepen welk bericht ontvangen.

Onze oplossingen | Managementsystemen | CrisisMaster | Communicatie
Onze oplossingen | Managementsystemen | CrisisMaster | Locatie

Locatiebepaling

Locatiebepaling

De locatiemodule is de nieuwste toevoeging aan CrisisMaster. Hiermee kan men niet alleen zien waar personen met bijvoorbeeld portofoons zich bevinden. Ook leent deze module zich uitstekend om informatie over objecten en assets te verkrijgen. Met name tijdens een calamiteit kan die extra info over eventuele wegafzettingen, dichstbijzijnde brandweerwagens of zelfs de weersomstandigheden helpen om een calamiteit zo snel en effectief mogelijk te bestrijden.

Onze oplossingen | Managementsystemen | CrisisMaster | Locatie
Onze oplossingen | Managementsystemen | CrisisMaster | Geautomatiseerde procedures

Automatiseer de (nood)procedures

Automatiseer de (nood)procedures

Misschien wel de meest essentiële module van CrisisMaster: het automatiseren van de (nood)procedures. Mocht onverhoopt iets gebeuren op een locatie, dan neemt de CrisisMaster na de eerste melding de gebruiker mee in het gehele proces zonder dat hij of zij hierover na hoeft te denken. Op basis van de in het systeem ingevoerde informatie worden alle processen automatisch opgestart. Doordat de centralist slechts hoeft te monitoren, houdt men rust en overzicht in de meldkamer.

Onze oplossingen | Managementsystemen | CrisisMaster | Geautomatiseerde procedures

CrisisMaster in de praktijk

Vragen? Neem contact met mij op!

Vragen? Neem contact met mij op!
Ferry Ditewig
Business developer industry
Telefoon