Ga naar de hoofdinhoud
Bosch Energy and Building Solutions Nederland
Leesduur: ± 10 minuten

Zorgwekkend? Agressie in de gezondheidszorg

Artikel | Agressie in de gezondheidszorg

Uit onderzoek is gebleken dat meerdere ziekenhuizen nog niet optimaal zijn ingericht tegen de aanpak van te hoge werkdruk en tegen agressie en geweld. De Inspectie SZW heeft in november 2015 een onderzoek* gepubliceerd, waaruit bleek dat er bij 44 van de 48 onderzochte ziekenhuizen overtredingen werden vastgesteld. Bij 38 ziekenhuizen was er zelfs sprake van structurele tekortkomingen. Agressie tegen hulpverleners is helaas een probleem dat nog steeds veelvuldig voorkomt. Wat kunt u doen om dit probleem tegen te gaan? Het op orde hebben van bouwkundige, elektronische en procedurele maatregelen is van belang voor iedere gezondheidsinstelling.

Zorgelijke cijfers

Meer dan de helft (52%) van de ziekenhuizen hield zich niet aan de regels die zijn vastgesteld voor de werkdruk. 79% van de geïnspecteerde ziekenhuizen schoot tekort met maatregelen om agressie en geweld tegen te gaan. Het blootstaan aan agressief gedrag en een te hoge werkdruk vormen een risico voor de gezondheid van de medewerkers, wat uiteindelijk ook weer zijn effect heeft op de patiënt. Voor wat betreft de maatregelen tegen agressie en geweld valt, vaak op eenvoudige wijze, nog veel winst te behalen.

Geef agressie geen kans

Ongewenste situaties kunnen voor een deel al voorkomen worden door de gelegenheid tot agressief gedrag te verkleinen. Een te open structuur in de zorginstelling, waardoor iedereen vrije toegang heeft tot werkplekken van medewerkers is niet wenselijk. Zo wilt u ongetwijfeld voorkomen dat ongeautoriseerden bijvoorbeeld een spreekkamer kunnen binnenvallen. Uw instelling moet echter ook geen ‘fort knox’ worden. Het gaat er om met de juiste (beveiligings)middelen en procedures de juiste balans te vinden. Door bijvoorbeeld toegangscontrole en videobewaking op de meest effectieve wijze in te zetten, kan de gelegenheid tot agressief gedrag al verminderd worden.

Enkele andere aandachtspunten om agressie en geweld tegen te gaan, zijn:

  • Staan er in ruimtes, waar moeilijke gesprekken worden gevoerd, losse, zware objecten?
  • Kunnen uw medewerkers makkelijk vluchten als er gevaar dreigt?
  • Hoe eenvoudig kunnen uw medewerkers alarm slaan? Beschikken zij over een ‘mobiele’ alarmknop?
  • Hoe snel kan assistentie ter plaatse zijn?
  • Zijn uw medewerkers getraind in het omgaan met agressie en geweld?

S.O.S.

Als een hulp- of zorgverlener onverhoopt toch in een bedreigende situatie terechtkomt, wil hij of zij alarm kunnen slaan. Beschikken uw medewerkers al over een alarmknop? Tegenwoordig bestaan er hightech, draadloze oplossingen die medewerkers altijd bij zich kunnen dragen. Een in gevaar zijnde medewerker kan alarm slaan en vervolgens snel gelokaliseerd worden door andere collega’s of de meldkamer. Het maakt hierbij niet uit of de medewerker zich in zijn/haar spreekkamer bevindt, ergens op de gang of buiten het pand.

Voor het snel en effectief kunnen optreden tegen agressie, geweld en ander ongewenst gedrag is het ook van belang dat er een goede alarm- en waarschuwingsprocedure aanwezig is, waarvan iedereen op de hoogte dient te zijn. Het oefenen door middel van geënsceneerde situaties kunnen uw medewerkers helpen hier bekend en vertrouwd mee te raken.

Meten is weten

Inzicht hebben in incidenten draagt er aan bij dat soortgelijke situaties in de toekomst voorkomen kunnen worden. Van eerdere incidenten leert men wat er beter of anders kan en kunnen aanvullende maatregelen getroffen worden. Het is daarom belangrijk dat alle incidenten gemeld en geregistreerd worden. Uiteraard moet dit registreren laagdrempelig, snel en eenvoudig gedaan kunnen worden. De meest ideale oplossing hiervoor is software waarmee men incidenten kan beheren en die tevens gekoppeld is aan de veiligheids- en beveiligingssystemen. Met een dergelijke tool wordt de meldkamer bij het ontvangen van een alarmmelding automatisch door de procedures heen geleid en worden eventuele camerabeelden of toegangsdata toegevoegd aan de melding. Rapportages worden automatisch gegenereerd en uiteindelijke analyse wordt hiermee sterk vereenvoudigd. Zo kunnen kostbare seconden gespaard worden tijdens een incident en bent u altijd verzekerd dat de juiste registratie heeft plaatsgevonden.

Ik adviseer u graag

Michiel de Graaf
Business developer healthcare

Neem contact met ons op