Ga naar de hoofdinhoud
Bosch Energy and Building Solutions Nederland
Leesduur: ± 10 minuten

Waar is hier de nooduitgang?

Artikel Waar is hier de nooduitgang? - Bosch Energy and Building Solutions

“Grootste deel van zaken in het centrum voldoet niet aan de regels”. Dat kopte het Parool begin januari nadat controleurs in september 2016 verschillende horecazaken in Amsterdam hadden bezocht. Kratten bier die deuren blokkeren of nooduitgangen die slecht te openen zijn. Maar liefst 95% van de gecontroleerde restaurants, café’s en winkels doorstonden de test niet. Hoe kunt u ervoor zorgen dat u de test van controleurs in uw gemeente wel doorstaat?

Brandveiligheid in balans

De brandveiligheid van een gebouw wordt bepaald door een combinatie van drie factoren. De eerste factor is de bouwkundige kwaliteit. Denk hierbij aan de maximale omvang van brandcompartimenten, breedte van de vluchtwegen, materiaalgebruik en/of brandbeveiligingsinstallaties. Daarnaast is het brandveilig gebruik van de horecagelegenheid een factor, zoals het vrijhouden van vluchtwegen, omgaan met versiering en het onderhoud van installaties en blusmiddelen. Tot slot speelt de interne hulpverleningsorganisatie een grote rol bij brandveiligheid, zeker wanneer er zich veel mensen in een gebouw bevinden. Voor deze drie factoren gelden wettelijke eisen waaraan u zich als eigenaar of uitbater dient te houden. Is één van de drie factoren niet in orde, dan verstoort dit de balans en kan de brandveiligheid niet 100% gewaarborgd worden.

Bouwbesluit

Het heeft met uw soort horecagelegenheid te maken aan welke verplichtingen u moet voldoen om de veiligheid van uw gasten te waarborgen. Denkt u bijvoorbeeld aan de grootte van uw gebouw, hoeveel personen er maximaal in het pand mogen en de staat van het gebouw zelf. Is het een nieuwbouwpand of is uw horecagelegenheid gehuisvest in een monumentaal pand? Bij deze laatste komen, zoals u zich wellicht kunt voorstellen, een hoop extra regels kijken. Ook heeft een hotel andere veiligheidsmaatregelen waaraan ze zich dienen te houden dan een restaurant of café. Welke regels voor uw bedrijf gelden kunt u lezen in het Bouwbesluit 2012 op de website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Bosch Energy and Building Solutions heeft experts in dienst die u kunnen bijstaan om de complexe regels te vertalen naar uw situatie.

Opgeruimd staat netjes

Wij dragen graag tips aan die voor iedere horecagelegenheid nuttig zijn om uw zaak veilig te houden voor uw gasten en uw personeel:

  • Om misbruik van nooddeuren te voorkomen, kunt u een deuralarm plaatsen. Zo bent u op de hoogte wanneer een nooddeur geopend wordt. Dit kan bijvoorbeeld een lamp zijn die knippert.
  • Leeg asbakken op het einde van de avond niet in prullenbakken, om brand te voorkomen. Zorg altijd dat al het afval aan het einde van de avond wordt weggegooid en er geen nieuw afval bij komt.
  • Veel horecazaken gebruiken open- en sluitlijsten. Voeg op de lijst toe, dat een medewerker een rondje door het pand maakt, om te bekijken of alle nooduitgangen vrij zijn.
  • Zorg voor een opgeruimde werkvloer, zodat nooduitgangen en andere vluchtroutes vrij blijven van obstakels.
  • Koop versiering met brandvertragende kwaliteit en hang versiering minimaal 50 centimeter van warmteoppervlakten vandaan. Hang slingers e.d. hoog op, zodat gasten er niet bij kunnen, zodat u baldadigheid tegengaat.
  • Zorg voor regelmatige controle en goed onderhoud van de branddetectie- en evacuatiemiddelen.

Toch brand?

Bovenstaande tips beveiligen u niet tegen een brand, maar zijn goede maatregelen. Voor het geval er toch een brand ontstaat, bestaan er veel oplossingen die u helpen om brandhaarden te detecteren. Want hoe eerder een brand herkend wordt, hoe beter. Denkt u bijvoorbeeld aan de traditionele rookmelders en sprinklerinstallaties, die kunnen worden aangesloten op een BMI (brandmeldinstallatie). Het is belangrijk dat u zich goed laat informeren over de mogelijkheden die passen bij uw soort etablissement. Bijvoorbeeld in een horecagelegenheid, waar gebruik wordt gemaakt van rookmachines, zoals een bar of discotheek, kan een multi-sensormelder een uitkomst bieden. Een rookmachine, die voor extra sfeer zorgt op zaterdag, kan namelijk voor veel overlast zorgen als er enkel traditionele rookmelders zijn geïnstalleerd. Zo’n multi-sensormelder reageert, wanneer er een te hoge temperatuur gemeten wordt. Het rookdetecterende gedeelte kan worden uitgeschakeld bij het gebruik van de machine. Dit vergt wel een organisatorische aanpassing, want in het geval er ‘echt’ rook is, moet er extra alert gehandeld worden. Let erop, dat het gebruik van een dergelijke melder alleen mag met toestemming van het bevoegd gezag!

In hotels kunnen intelligente camera’s van pas komen, die vlammen en rook bij het ontstaan al detecteren. Uiteraard moet dit in het zicht van de camera gebeuren. En zit uw horecagelegenheid in een monumentaal pand, dan kunt u vanuit esthetisch oogpunt inbouwmelders laten plaatsen.

Ontruimingsoefening

Het is belangrijk om minimaal één keer per jaar met uw personeel een ontruiming te oefenen. De brandweer kan u hierbij assisteren. Wanneer u met veel parttimers werkt, kunt u denken aan vaste posities, die bepaalde handelingen moeten uitvoeren in het geval van een ontruiming. Parttimers zijn immers niet altijd aan het werk. Denkt u bijvoorbeeld aan een glazenhaler of runner die zorgt dat een bepaalde zaal geëvacueerd wordt en een afwasser die weer een andere rol op zich neemt. Zo bent u op ieder moment, zelfs met wisselend personeel, voorbereid op een vlekkeloze evacuatie.

De regelhulp brandveilig gebruik van bouwwerken van het ministerie, geeft u een handige indicatie of u voldoet aan de wettelijke eisen van het bouwbesluit. Let erop, dat u, afhankelijk van uw horecazaak, wellicht ook verplicht bent om een gebruiksmelding of omgevingsvergunning brandveilig gebruik aan te vragen. Kortom, laat u dus goed informeren!

Neem contact met ons op.

Bosch Energy and Building Solutions

Wij adviseren u graag