Ga naar de hoofdinhoud
Bosch Energy and Building Solutions Nederland
Leesduur: ± 5 minuten

Effectiever gebruik van uw beveiligings- en alarmeringssystemen

door integratie in één merkonafhankelijk platform

Ziekenhuizen controlroomintegratie

Kun je door de inzet van een merkonafhankelijk managementplatform betere en veiligere zorg leveren? En kunnen uw bestaande systemen hierin blijven bestaan? Wij denken van wel.

Vandaag de dag wordt in de gezondheidszorg een veelheid van IT-gebaseerde bewakingssystemen gebruikt, zoals uitluistersystemen, uit-bed-sensoren, camerabewaking, toegangsbeheersystemen en brandmeldsystemen. In sommige gevallen worden deze systemen centraal beheerd in de vorm van een control room, waar men kennis heeft van deze systemen. In andere gevallen is er slechts een beheerder aangesteld die kennis heeft van de systemen en noodzakelijke taken zoals mutaties uitvoert. De overeenkomst is dat het systeem of de systemen ingericht en functioneel zijn. Maar hierdoor wordt de potentie van deze systemen slechts deels benut.

Systeemintegratie in de controlroom

Kan dit effectiever? Wij denken van wel. Namelijk door integratie van deze systemen. De talloze sensoren die in uw zorginstelling of ziekenhuis gebruikt worden, vormen een rijke bron van waardevolle informatie. Intelligente software verzamelt en analyseert al deze data en presenteert de juiste combinatie van gegevens aan degene voor wie de informatie relevant is. De veiligheid en effectiviteit wordt daarmee verhoogd. We geven u enkele voorbeelden:

Stelt u zich voor dat een patiënt een alarm maakt. Via het patiëntenoproepsysteem wordt het alarm doorgegeven en via het dwaaldetectiesysteem de locatie. Om de situatie (op afstand) te kunnen beoordelen is een uitluistersysteem nodig en een camerasysteem: allemaal separate handelingen. Met één overkoepelend managementplatform worden deze functies automatisch bij elkaar gebracht, zodat de dichtstbijzijnde zorgmedewerker geïnformeerd kan worden en hij/zij meteen kan zien waar de patiënt is en eventuele camerabeelden kan bekijken.

Een ander voorbeeld is om snel en adequaat in te kunnen grijpen bij agressie, wat in ziekenhuizen helaas regelmatig voorkomt; niet in de laatste plaats door de Covid19-crisis die spanningen en soms ook onbegrip veroorzaken. Om de veiligheid van het personeel te waarborgen is een snelle signalering en correcte opvolging essentieel. Een merkonafhankelijk geïntegreerd managementplatform is daarbij een waardevolle oplossing.

Ook in geval van een onterechte brandmelding, kan snel de situatie geverifieerd worden door het automatisch opschakelen van cameraverificatie binnen het platform. Vervolgens kunnen noodzakelijke acties centraal gecoördineerd worden. Er zijn talloze voorbeelden te bedenken hoe systeemintegratie kan leiden tot effectievere en veiligere manieren van werken.

Situatiemanagement

In het slimme ziekenhuis van de toekomst delen digitale systemen allerlei soorten informatie met elkaar, ter ondersteuning van het operationele proces. Het overkoepelende platform kan daarbij door het zelflerende vermogen (AI) leren om (niet-medische) beslissingen te nemen of voorstellen te doen op basis van een situatie. Gebruikers van het platform kunnen hierdoor een veel pro-actievere rol vervullen.

Bijvoorbeeld, wanneer er teveel mensen in een bepaald gebied of bouwdeel aanwezig zijn, kan het systeem ervoor zorgen dat er direct maatregelen getroffen worden. Denk aan het informeren van bezoekers via een ziekenhuis-app of informatiescherm.

Bij een calamiteit, zoals een brand of een ander incident, zorgt het systeem ervoor dat de juiste processtappen gepresenteerd worden aan de (beveiligings)medewerker. Verder is alle informatie, die nodig is om de situatie snel en effectief op te volgen en af te handelen, geïntegreerd en beschikbaar in de digitale omgeving. Denk daarbij aan namen, telefoonnummers, werkroosters, beschikbaarheid van personen of hulpmiddelen, etc. Ongeacht de situatie, er is geen enkele noodzaak meer om afzonderlijke handboeken te raadplegen, over welke stappen men moet nemen of om bepaalde informatie boven water te halen. De processen zijn dusdanig geautomatiseerd, zodat de operator automatisch door het hele proces wordt geleid. Bovendien worden alle handelingen automatisch in het digitale logboek geregistreerd, voor evaluatiedoeleinden of om statistieken te kunnen genereren.

Meer dan een message broker

Om dit mogelijk te maken hoeft u geen afscheid te nemen van uw huidige systemen. Wat wij voostellen is een managementplatform dat als een extra laag boven deze systemen wordt aangebracht en in verbinding staat met iedere relevante informatiebron binnen of buiten het ziekenhuis. Dit platform is volkomen open en merkonafhankelijk en maakt gebruik van gestandaardiseerde protocollen waar het kan, en maatwerkintegratie waar het moet. Het doel is niet om de aanwezige systemen te vervangen, maar uitsluitend om meerwaarde te bieden in de vorm van intelligentie en procesbegeleiding. Het is dus meer dan een zogenoemde “message broker”, waarmee alarmen van diverse (vaak medische) apparaten via oproepsystemen gedistribueerd worden. Het managementplatform vormt ook meteen een uniform dasboard voor bediening en beheer van uw onderliggende systemen. Dat gebeurt allemaal via standaard-integratieprotocollen, zodat u onafhankelijk bent en blijft in het kiezen van het optimale systeem voor iedere discipline.

Uw processen bepalen de techniek, niet andersom

Control-room-integratie met behulp van een merkonafhankelijk platform vergroot niet alleen de veiligheid, maar biedt ook een waardevolle ondersteuning in de optimalisatie van uw operationele processen. Omdat veel singledomeinsystemen sterk zijn in een specifiek gebied, wordt u nu soms gedwongen concessies te doen, door de manier waarop deze systemen werken. Bij een geïntegreerd managementplatform, zoals wij hierboven schetsen, is het andersom: u bepaalt hoe de processen zijn en het platform wordt zo ingeregeld dat het volledig aansluit bij de processen en afspraken in uw ziekenhuis of zorginstelling. De nadruk ligt niet op de techniek maar op de operationele processen. Daardoor sluit het optimaal aan bij uw organisatie en is er sprake van daadwerkelijk toegevoegde waarde.

Neem contact met ons op.

Bosch Energy and Building Solutions

Wij adviseren u graag