Ga naar de hoofdinhoud
Bosch Energy and Building Solutions Nederland
Leesduur: ± 10 minuten

Energiemanagement in de industrie

Artikel Bosch Energy and Building Solutions Energiemanagement

Volgens informatie van de rijksoverheid is de industrie in Nederland goed voor bijna 60% van het totale energieverbruik. Enerzijds daalt dit percentage de laatste jaren doordat efficiencyslagen zijn toegepast. Anderzijds verwacht de IEA (International Energy Agency) dat het totale energieverbruik in 2035 met één derde zal zijn toegenomen. Het aandeel van de industrie wordt dus wel kleiner, het verbruik wordt echter meer.

Duurzaam en energiezuinig produceren staat dus bij menigeen hoog op de agenda. Onze aardbol lijdt namelijk onder de klimaatverandering, wat voor een groot deel door verbranding van fossiele brandstoffen wordt veroorzaakt. Ook worden de meest gebruikte energiemiddelen steeds schaarser. Als we in dit tempo blijven doorgaan en onvoldoende maatregelen treffen, hebben we in de toekomst te maken met ernstige tekorten. Het is dus noodzaak dat we op zoek gaan naar en gebruik (gaan) maken van schone, duurzame energiebronnen.

Het op de agenda zetten is één, maar daadwerkelijk de doelen halen die gesteld zijn, is twee. Geschikte brandstofalternatieven zijn niet zo maar toepasbaar. En om de uitstoot daadwerkelijk te reduceren zijn innovaties nodig, die vaak met een flinke investering gepaard gaan. Dus waar begin je dan? Eén van de eerste stappen waar naar gekeken moet worden, is het besparen van energie

Klimaatverandering kan je al tegengaan door energie te besparen.

Inzicht en transparantie leiden tot energie-efficiëntie

De sleutel tot het terugdringen van energie, en daarmee ook de kosten, is het inzetten van een energie-platform, waarmee u, als eerste hulpmiddel, op eenvoudige wijze inzicht krijgt in het verbruik. Alle energieverbruikende installaties, zoals warmte, kou, perslucht, verlichting en/of productiemachines kunnen gekoppeld worden op één energie-platform en zorgen voor een volledig overzicht.

Deze transparantie van verbruik en kosten vormt dan de basis voor een gedetailleerde energie-analyse van alle bedrijfsmiddelen en processen. De data-analyse maakt vervolgens potentiële optimalisatie inzichtelijk, zodat aansluitend de technische infrastructuur verbeterd kan worden.

Een dergelijk energieplatform identificeert tevens buitengewoon en ongewenst energieverbruik in een vroeg stadium, zodat men snel kan ingrijpen. Bijvoorbeeld: een defect onderdeel dat zorgt voor een ongewoon hoog energieverbruik kan vroegtijdig vervangen worden, waardoor de continuïteit van het productieproces veilig en gewaarborgd blijft.

Al met al brengt een energieplatform en aantal voordelen met zich mee:

  • Identificeren van de zwakke schakels in het productieproces
  • Terugdringen van het energieverbruik
  • Verhogen productiviteit
  • Verbeteren productieveiligheid
  • Besparen van kosten
  • Etc.

Samen sterk

Steeds meer organisaties sluiten zich aan bij kennisplatforms of netwerken waarbij gezamenlijk gestreefd wordt naar CO2-neutraal ondernemen en/of produceren. Men kan deelnemen aan bijvoorbeeld de CO2-prestatieladder of andere CO2-reductieprogramma’s. Initiatieven waarbij men van elkaar kan leren, tips en inspiratie kan ontvangen en elkaar kan stimuleren.

Deze partners kunnen u helpen uw zogenoemde CO2-voetafdruk te bepalen, oftewel hoe hoog uw CO2-uitstoot is. Om u een indruk te geven, wat de impact is van niet-groene stroom, op het aantal bomen dat een jaar lang moet groeien om de CO2-uitstoot in hun biomassa op te nemen, enkele getallen:

energieverbruik

Groene stroom is bijvoorbeeld een uitstekend alternatief voor grijze stroom. Er bestaat echter nog veel discussie omtrent groene stroom. Want wanneer is het echt groen? En hoe weten we zeker dat onze energieaanbieder opgewekte energie uit een ‘groene’ bron levert in plaats van de ‘grijs’ opgewekte energie. De stroom die bij u geleverd wordt, komt hoogstwaarschijnlijk van dezelfde energiebron als die bij de buurman. Er bestaan wel zogenoemde ‘garanties van oorsprong’, certificaten waarmee de oorsprong van groene stroom kan worden aangetoond. Maar uiteindelijk komen grijze en groene stroom op één grote hoop en wordt aan u geleverd wat het dichtstbij beschikbaar is. De garanties van oorsprong dienen dus voornamelijk als stimulering om groene stroom af te nemen en het produceren hiervan te bevorderen.

Op dit moment is er nog lang niet voldoende groene energie beschikbaar om heel Nederland op groene stroom te laten draaien. Het is en blijft een kwestie van vraag en aanbod. Hoe meer groene stroom wij vragen van de producent, des te meer groene stroom hij gaat inkopen/opwekken. Er bestaat zelfs de mogelijkheid om zelf te bepalen van welke duurzame energieprojecten men stroom wil afnemen. Dat deze uiteindelijk niet bij u terechtkomt maar in een huishouden of andere industrie, doet eigenlijk niet ter zake. Het aantal kWh/tWH dat u inkoopt aan groene energie, komt ten goede aan onze aarde. En daar profiteren we uiteindelijk allemaal van.

Neem contact met ons op.

Bosch Energy and Building Solutions

Wij adviseren u graag