Ga naar de hoofdinhoud
Bosch Energy and Building Solutions Nederland
Leesduur: ± 5 minuten

Innovaties in de slimme meldkamer

Anticiperen op de toekomst

Innovatie in meldkamers

De meldkamer en het meldproces veranderen. Dat roept veel vragen op. Welke stappen moeten gezet worden om het meldkamerproces te moderniseren? Welke nieuwe manieren van melden zijn er en welke ontstaan in de toekomst? Hoe maak je gebruik van de nieuwe kansen en hoe moet de meldkamer daarop ingericht worden? Maar bovenal, hoe ondersteunen deze nieuwe mogelijkheden de centralist?

In ‘Wie belt er nog?’, de roadmap 2025 voor het meldkamer- en politiedomein, geeft TNO (Nederlandse organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek) haar visie op het veranderende meldkamerproces.

Meldingen komen niet meer, zoals voorheen, voornamelijk via de telefoon bij de meldkamer binnen. Ook diverse sensoren en externe databronnen maken melding van een (mogelijk) incident; via sociale-mediakanalen bijvoorbeeld of smart-sensoren. Daarnaast speelt ook beeldmateriaal een steeds grotere rol bij meldingen. Waar men via de telefoon nog gericht vragen kan stellen over het wat, waar en wie, moet de centralist nu relevante informatie uit andersoortige meldingen halen om de juiste ‘common operational picture’ te bepalen en de keuze te maken voor de meest adequate hulpmiddelen- en diensten. TNO verwacht dat telefonische meldingen bij 112 in 2025 sterk verminderd zijn. Dat vraagt niet alleen om een vernieuwde aanpak, maar ook om nieuwe technologieën.

Centralisten en hulpverleners in het veld hebben behoefte aan snelle, relevante en gedetailleerde informatie. Door het toenemende aantal sensoren en databronnen groeit het percentage waargenomen incidenten. Hierdoor verandert ook het duidingsproces. De enorme datastromen vormen namelijk een belasting voor de centralist, omdat het lastiger wordt om met al deze data overzicht te houden. Data moet geïnterpreteerd en geverifieerd worden, zodat in de meldkamer in één oogopslag duidelijk is wat de situatie is en er snel gehandeld kan worden. Voor het nieuwe melden is het dus van belang dat data automatisch geanalyseerd, onderzocht en geïnterpreteerd wordt ter ondersteuning van de centralist. Kunstmatige intelligentie, zoals algoritmes en deep learning worden hierbij in toenemende mate ingezet; en meldkamers moeten innoveren om daarop toegerust te zijn.

Nieuwe communicatiemogelijkheden, innovaties en datastromen brengen voor de meldkamer problemen met zich mee. Maar nog belangrijker: ook veel nieuwe kansen.

Roeland Staal, senior manager strategy, consultancy & customer care

Denk in oplossingen...

Het beter delen van informatie en het optimaal verbinden van informatiebronnen staat centraal in meldkamers. Hoe maak je zo goed mogelijk gebruik van alle beschikbare bronnen om zo een optimaal beeld te krijgen van de situatie? Het koppelen, combineren en correleren van informatie is voor zowel publieke, industriële als particuliere meldkamers een belangrijke opgave. Als specialist op het gebied van meldkameroplossingen en als systeemintegrator richt Bosch zich op het integreren van deze processen in de meldkamer en ondersteunt meldkamers om effectief te kunnen anticiperen op meldingen.

Toegangscontrole- en inbraakalarmsystemen in een gebouwbeheersysteem detecteren per definitie al een poging tot inbraak of misbruik. Door dit algemene systeem te combineren met een intelligent en zelflerend algoritme dat afwijkingen van de eerder geleerde normale waarden (anomalieën) bij gebruik van de badge detecteert en rapporteert, hebben deze systemen nu nieuwe functies. Anomalieën vormen ongebruikelijke data die kan duiden op inbraak of misbruik.

…niet in beperkingen

Roeland Staal, senior manager strategy, consultancy & customer care: “Wij ontwikkelen bij Bosch Energy and Building Solutions een gedegen visie op het verbeteren van meldkamerprocessen. Ons doel is effectievere incidentbestrijding en het innoveren van de meldkamer. Voor meldkamers is het belangrijk te weten hoe technologische functionaliteiten en ontwikkelingen ondersteunen bij de afhandeling van meldingen, op een toekomstbestendige manier. We brengen kennis en expertise bij elkaar om meldkamerorganisaties te helpen bij het oplossen van operationele vraagstukken.”

Staal voegt eraan toe: “Nieuwe communicatiemogelijkheden, innovaties en datastromen brengen voor de meldkamer problemen met zich mee. Maar nog belangrijker: ook veel nieuwe kansen. Wij innoveren die meldkamer, zodat van die kansen optimaal gebruik gemaakt kan worden. Denk dus in oplossingen in plaats van beperkingen!”

Een ander voorbeeld: een werknemer werkt in een uitgestrekte bedrijfshal. Hij struikelt en valt bewusteloos op de grond in een gebied waar niet veel medewerkers aan het werk zijn. Het systeem detecteert elk afwijkend gedrag en informeert het veiligheidscentrum onmiddellijk over de plaats van het ongeval. Het personeel kan nu het videosysteem gebruiken om eerst een beeld te krijgen van de situatie, zich naar de locatie te begeven of de hulpdiensten te informeren. Dankzij het snelle reageren van de systemen en personeel is de schade voor het slachtoffer beperkt. Voor het beveiligingspersoneel is de extra informatie waardevol en wordt het werk vergemakkelijkt.

Neem contact met ons op.

Bosch Energy and Building Solutions

Wij adviseren u graag