Ga naar de hoofdinhoud
Bosch Energy and Building Solutions Nederland
Leesduur: ± 10 minuten

Meldkamer van de toekomst

Herkenning en interpretatie door middel van deep learning

Artikel Bosch Energy and Building Solutions | Meldkamer van de toekomst

Deep learning is niet meer weg te denken bij het doorontwikkelen van kunstmatige intelligentie. Het zorgt ervoor dat er steeds meer mogelijk is voor het creëren van veilige, comfortabele en efficiënte omgevingen. Voor operators in meldkamers betekent dit, dat risico’s veel beter beheerst kunnen worden en men in veel gevallen proactief kan reageren. Hoe gaan slimme meldkamers eruit zien? En wat kunnen we zoal verwachten in bijvoorbeeld pakweg vijf jaar? We schetsen twee situaties die zich in de praktijk zouden kunnen voordoen.

Meldkamer 2023

Het is vrijdag, 3 november 2023, 1 uur ’s nachts. Even voor middernacht is Rick aan zijn nachtdienst begonnen in het Operational Safety & Security Center te Amsterdam. De studentenavond is redelijk rustig verlopen en hij verwacht dan ook niet al te veel problemen meer. Het systeem scant en monitort automatisch de socialemediakanalen, mobiele apparaten en alle locaties waar camera’s en sensoren geplaatst zijn, om te zien of er ergens iets te gebeuren staat.

Na ongeveer een kwartier verschijnt er een melding op het scherm. Een verwarde man loopt al zigzaggend door een verlaten winkelstraat vlakbij het Leidseplein. De melding geeft tevens aan dat de man een verleden heeft met agressief gedrag en onder invloed al diverse malen veel overlast heeft veroorzaakt. Ondertussen heeft het systeem alle beschikbare eenheden gescand en een analyse gemaakt, welk team hiervoor het beste aangestuurd kan worden. Het systeem geeft Rick het voorstel: “Eenheid 13 is in de buurt. Zal ik ze opdracht geven ter plaatse te gaan? In 83% van soortgelijke situaties is een team ter plaatse gestuurd.” Rick schat in dat het raadzaam is om even polshoogte te nemen en bevestigt het voorstel. Op het scherm kan Rick de handhavers volgen. Hij ziet hoe de collega’s zich richting de verwarde man begeven. De man blijkt inderdaad onder invloed te zijn en net uit een dichtbij gelegen kroeg te komen. De agenten spreken de man aan en lopen een stukje met hem mee. Zodra zij ervan verzekerd zijn dat de man verder rustig naar huis gaat en geen onrust zal veroorzaken, koppelen zij de situatie terug naar de meldkamer. Het videosurveillancesysteem blijft de persoon in kwestie voor de zekerheid nog even volgen. Ondertussen wordt alle bijbehorende data omtrent de melding automatisch opgeslagen en verwerkt door het systeem. Hierdoor leert het systeem en gaat het patronen herkennen, zodat het een volgende keer nog betere informatie kan verstrekken en beter passende afhandelingsvoorstellen kan doen.

Terwijl eenheid 13 zich bezighield met de verwarde man, kwam er op de meldkamer een nieuwe melding binnen. Camera’s en sensoren langs de snelweg pikten de beelden en het rijpatroon op van een nog onbekende automobilist. Op basis van het rijpatroon trok het systeem de conclusie dat er mogelijk sprake was van een onwel geworden of in slaap gevallen persoon. Niet lang daarna verschenen de beelden van een éénzijdig auto-ongeluk op het scherm. Het systeem had al berekend dat de kans op een ongeval 98,7% zou zijn en had derhalve politie en ambulancedienst reeds geïnformeerd en ter plaatse gestuurd. Het systeem begeleidde de hulpverleners naar de ongevalslocatie via de snelste aanrijroute, daarbij rekening houdend met tijdelijke wegblokkades en drukte. Inmiddels had het systeem ook het kenteken gelezen en de bestuurder geïdentificeerd als een man. Door de koppelingen met verschillende databases weet het systeem dat de gebruikelijke bestuurder van deze auto hartproblemen heeft. Deze informatie wordt voorlopig geanonimiseerd aan de ambulancebroeders verstrekt als mogelijke oorzaak. Pas nadat de politie de identiteit van de man heeft bevestigd, ontvangen de ambulancebroeders informatie uit het LSP (Landelijk Schakelpunt). Het slachtoffer had gelukkig eerder al toestemming gegeven dat zijn medische gegevens gedeeld mogen worden met zorgverleners. Door de snelle en duidelijke informatie vanuit het systeem konden zo kostbare seconden bespaard worden en was de hulpverlening op tijd ter plaatse.

Preventief werken

De technologische vooruitgang met betrekking tot incidentmanagement neemt een steeds grotere vlucht. Nu al wordt er, door de toegenomen connectiviteit van de burger, gebruik gemaakt van video, audio en locatiebepaling op smartphones, waardoor de hulpdiensten worden voorzien van nuttige informatie over het incident. Deze connectiviteit gaat in de toekomst nóg meer ondersteunen bij het al dan niet preventief reageren op incidenten; niet zozeer omdat burgers zelf contact opnemen met de meldkamer, maar doordat de systemen het gebruik van mobiele apparaten en sociale media kunnen interpreteren.

Meldkamersystemen kunnen feitelijk met ieder systeem gekoppeld worden. Denk naast een geografisch informatiesysteem (GIS) bijvoorbeeld ook aan evenementkalenders, (demografische) databanken of sociale media. Zo kunnen berichtgevingen op sociale media erop wijzen, dat er ergens een opstootje aan het ontstaan is of dat er ergens een demonstratie of project-X-feest gepland staat. Een plotselinge groepering van mobiele apparaten rondom één centraal punt kan er bijvoorbeeld op wijzen dat er iets gebeurd is. Hierbij maakt het geografisch informatiesysteem al deze statische en dynamische data real-time inzichtelijk op interactieve kaarten.

Door middel van algoritmes, die van deep learning gebruik maken, worden componenten en systemen dus steeds slimmer. Zij kunnen autonoom (gedrags)patronen herkennen en interpreteren. En het systeem kan door de analyse van alle beschikbare data voorspellingen doen, waardoor de meldkamer de risico’s zo nauwkeurig mogelijk kan inschatten en preventief kan acteren.

Enkele kanttekeningen

Zo’n meldkamer van de toekomst klinkt dan wel veelbelovend. Maar als we weer even terug gaan naar de huidige tijd, dan moeten we concluderen dat er nog wel haken en ogen zitten aan alle mogelijkheden die er reeds zijn en nog gaan ontstaan.

Door toename van de inkomende informatiestroom, ontstaat namelijk ook het gevaar dat er meer situaties gemeld worden, dan dat er opvolging kan plaatsvinden vanwege onderbezetting. Er moeten dus keuzes gemaakt worden. En het stellen van prioriteiten blijft naar verwachting nog wel even een menselijke bezigheid. Dit brengt een nieuwe dimensie van besluitvorming met zich mee.

Ook is er natuurlijk het vraagstuk van de privacy van de burger. Voor het plaatsen van camera’s gelden nu eenmaal strikte regels. Wat als een camera gedrag of gelaatsuitdrukkingen verkeerd interpreteert? Mogen handhavers proactief ingrijpen om incidenten te voorkomen? Waar en hoelang worden de gegevens opgeslagen en gebeurt dit veilig genoeg? Over deze en andere vragen wordt in de toekomst nog veel nagedacht en gedebatteerd.

Het zijn in ieder geval interessante vraagstukken die wij voor u scherp in de gaten houden.

Dit artikel is speciaal geschreven voor veiligheids- en beveiligingsprofessionals in meldkamers. Als beveiligingsexpert helpen we u graag om met geïntegreerde oplossingen de veiligheid, het comfort en de efficiëntie in uw omgeving te vergroten. Volg ons op LinkedIn of Twitter om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen, nieuws, artikelen of events. Meer weten over onze geïntegreerde oplossingen? Neem een kijkje bij onze oplossingen of neem contact met ons op.

Neem contact met ons op.

Bosch Energy and Building Solutions

Wij adviseren u graag