Ga naar de hoofdinhoud
Bosch Energy and Building Solutions Nederland
Leesduur: ± 5 minuten

IoT-oplossingen voor de zorg

tegen de verspreiding van Covid19

Oplossingen voor de zorg

Covid19 is voorlopig nog niet voorbij, dat lijkt inmiddels bij menige zorginstelling een ongemakkelijke werkelijkheid. Waar we in de eerste golf nog overdonderd waren, ontstaat nu een vorm van bezorgdheid: hoe gaan we de dit organiseren met alle reguliere zorg en hoe houden we het leefbaar? Hoe leggen we de balans tussen welzijn versus de risico’s van volksgezondheid? Kortom, hoe blijven we operationeel, gezien de uitval van zorgpersoneel en terugkerende dreigende tekorten.

Technische, innovatieve oplossingen ondersteunen u bij het veiliger en efficiënter maken van het zorgproces. We laten u enkele voorbeelden van technische innovaties zien, die eenvoudig te implementeren zijn in vrijwel iedere situatie.

Beheersen maximum aantal personen in een zone of gebouw

U kunt zelf meten hoeveel personen tegelijkertijd in een gebouw, zone of ruimte aanwezig zijn, real time en volledig geautomatiseerd. Indien gewenst kunt u een bericht ontvangen zodra een vooraf vastgestelde waarde wordt overschreden. Om de toestroom van mensen te informeren over de situatie binnen, is het mogelijk om de aantallen op een overzichtsscherm weer te geven bij de ingang. Hierdoor zien bezoekers wat eventuele wachttijden zijn of hoe groot de drukte binnen is.

Er zijn verschillende manieren waarmee deze functionaliteit gerealiseerd kan worden. Hierbij maken we zoveel mogelijk gebruik van aanwezige systemen zoals camerabewaking of toegangsbeheer, zodat de investering minimaal is.

Afgezien van Covid19 is het hebben van inzicht in het gebruik van ruimtes sowieso een nuttig gegeven in veel ziekenhuizen en zorginstellingen. Dergelijke informatie kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor een optimale logistieke indeling van het gebouw. Op kamerniveau kun je zelfs bepalen wat de bezetting is.

De genoemde telfunctie kan hierbij als bron dienen, maar u kunt ook een stap verder gaan door gebruik te maken van een real time location system (RTLS). Hiermee kunt u niet alleen inzichtelijk maken hoeveel personen zich op een bepaalde plaats bevinden, maar ook of ze niet te dicht bijelkaar staan. Een RTLS is een centraal intelligent en multifunctioneel platform voor gebouwmanagement, waarmee mensen en apparaten (desgewenst anoniem) gemonitord kunnen worden. Dit is zeer waardevol voor het optimaliseren van operationele processen. Het RTLS maakt gebruik van uw bestaande wifi-infrastructuur en kan afhankelijk van de situatie uitgebreid worden met andere locatietechnologieën.

Toegangscontrole- en inbraakalarmsystemen in een gebouwbeheersysteem detecteren per definitie al een poging tot inbraak of misbruik. Door dit algemene systeem te combineren met een intelligent en zelflerend algoritme dat afwijkingen van de eerder geleerde normale waarden (anomalieën) bij gebruik van de badge detecteert en rapporteert, hebben deze systemen nu nieuwe functies. Anomalieën vormen ongebruikelijke data die kan duiden op inbraak of misbruik.

Thermische camera's kunnen een eerste, anonieme check verrichten, om te bepalen of iemand een verhoogde temperatuur heeft.

Preventief scannen op lichaamstemperatuur bezoekers

Tijdens de eerste Covid19-golf hebben we uitvoerig onderzoek gedaan naar passende oplossingen met thermische camera’s om in een vroeg stadium de lichaamstemperatuur van personen geheel anoniem te kunnen meten. Na uitgebreide praktijktesten bij een grote organisatie, waar normaliter veel mensen samenkomen, hebben wij een betrouwbare oplossing kunnen selecteren, die grote aantallen personen op een afstand van enkele meters (anoniem) kan testen. Op basis van de resultaten van de thermische camera's kan vervolgens besloten worden om de betreffende persoon te benaderen voor verder onderzoek. Deze oplossing kan stand-alone ingezet worden en genereert cq verwerkt geen persoonsgegevens.

De toepassing wordt bediend op een aparte werkplek, gescheiden van de IT-infrastructuur van het bedrijf. Het vierogenprincipe is van toepassing op de toegang tot gegevens op deze werkplek. Samen met deze veiligheidsmaatregelen wordt voldaan aan de eisen van de AVG en wordt misbruik van gegevens door een individuele werknemer uitgesloten. De software voldoet dus ook aan de legitieme eisen van een ondernemingsraad of de gespecificeerde nalevingsrichtlijnen van een onderneming.

Bezoekersstromen analyseren en reguleren

Hoe voorkom je dat bepaalde zones te druk worden? Met behulp van analysesoftware voor camerabewaking is het mogelijk om visueel weer te geven waar personen zich bevinden en hoe ze zich bewegen. Op basis van actuele en historische patronen kunt u personenstromen optimaliseren, om druktes te voorkomen én zodat mensen niet onnodig veel in contact komen met anderen. Dergelijke software kan ook gebruikt worden in combinatie met actuele gegevens en andere tools, om personen middels schermen te navigeren via een andere route. Ook na Covid kan deze functionaliteit benut worden om een gastvrije en optimale bezoekersontvangst te realiseren.

Als consultants, installateurs en dienstverleners ondersteunen wij u bij uw diverse uitdagingen en implementeren wij voor u de optimale oplossing uit één hand.

Remote monitoring van patiënten via een draadloos IoT-systeem

Wanneer ziekenhuizen overbelast zijn, is het niet altijd mogelijk om iedereen evenveel aandacht te geven. Remote care kan dan als (nood)oplossing ingezet worden. Mobiele sensoren bij patiënten worden real-time bewaakt via een softwareplatform, en maken gebruik van uw bestaande wifi- en/of BLE-infrastructuur, zonder dat hiervoor aparte bakens benodigd zijn.

Deze toepassing kan onderdeel zijn van het RTLS, zoals hierboven genoemd. Een dergelijke remote-care-oplossing kan ook toegepast worden in zorginstellingen zoals de ouderenzorg of bij de GGZ. Cliënten kunnen dan zelf contact maken in geval van nood. Of, de sensor genereert zelf een melding wanneer een patiënt buiten de vastgestelde leefcirkel dreigt te geraken (dwaaldetectie) of wanneer de patiënt is gevallen (valdetectie), etc. Dergelijke meldingen kunnen vervolgens via het verpleegoproepsysteem (VOS) doorgestuurd worden naar de betreffende zorgmedewerker. Er zijn talloze functionaliteiten mogelijk die het werk van verplegend personeel hiermee kunnen verlichten.

Bovenstaande voorbeelden zijn gebaseerd op praktijksituaties die wij tegenkomen bij onze klanten. Als systeemintegrator kunnen wij deze vrij eenvoudig implementeren binnen uw aanwezige domotica- en beveiligingslandschap. We maken bij voorkeur zoveel mogelijk gebruik van reeds aanwezige systemen.

Denkt u bij het lezen van deze praktische voorbeelden: "dat kan interessant zijn voor ons!" Of heeft u misschien aanvullende wensen. Als solutions-provider op het gebied van slimme gebouwen en omgevingen richten we ons op het veiliger en efficiënter maken van de zorg en de bijbehorende zorgprocessen. Wij geven u graag een vrijblijvend advies met praktische en effectieve oplossingen voor uw situatie. Omdat wij ons kunnen voorstellen dat een investering op dit moment onzeker is, kunnen wij veel van onze oplossingen (deels of volledig) als service aanbieden, zodat u niet onnodig belast wordt met grote investeringen.

Een ander voorbeeld: een werknemer werkt in een uitgestrekte bedrijfshal. Hij struikelt en valt bewusteloos op de grond in een gebied waar niet veel medewerkers aan het werk zijn. Het systeem detecteert elk afwijkend gedrag en informeert het veiligheidscentrum onmiddellijk over de plaats van het ongeval. Het personeel kan nu het videosysteem gebruiken om eerst een beeld te krijgen van de situatie, zich naar de locatie te begeven of de hulpdiensten te informeren. Dankzij het snelle reageren van de systemen en personeel is de schade voor het slachtoffer beperkt. Voor het beveiligingspersoneel is de extra informatie waardevol en wordt het werk vergemakkelijkt.

Neem contact met ons op.

Bosch Energy and Building Solutions

Wij adviseren u graag