Ga naar de hoofdinhoud
Bosch Energy and Building Solutions Nederland
Leesduur: ± 5 minuten

IoT-oplossingen voor de zorg

tegen de verspreiding van Covid19

Oplossingen voor de zorg

Covid19 is voorlopig nog niet voorbij, dat lijkt inmiddels bij menige zorginstelling een ongemakkelijke werkelijkheid. Waar we in de eerste golf nog overdonderd waren, ontstaat nu een vorm van bezorgdheid: hoe gaan we de dit organiseren met alle reguliere zorg en hoe houden we het leefbaar? Hoe leggen we de balans tussen welzijn versus de risico’s van volksgezondheid? Kortom, hoe blijven we operationeel, gezien de uitval van zorgpersoneel en terugkerende dreigende tekorten.

Technische, innovatieve oplossingen ondersteunen u bij het veiliger en efficiënter maken van het zorgproces. We laten u enkele voorbeelden van technische innovaties zien, die eenvoudig te implementeren zijn in vrijwel iedere situatie.

Beheersen maximum aantal personen in een zone of gebouw

U kunt zelf meten hoeveel personen tegelijkertijd in een gebouw, zone of ruimte aanwezig zijn, real time en volledig geautomatiseerd. Indien gewenst kunt u een bericht ontvangen zodra een vooraf vastgestelde waarde wordt overschreden. Om de toestroom van mensen te informeren over de situatie binnen, is het mogelijk om de aantallen op een overzichtsscherm weer te geven bij de ingang. Hierdoor zien bezoekers wat eventuele wachttijden zijn of hoe groot de drukte binnen is.

Er zijn verschillende manieren waarmee deze functionaliteit gerealiseerd kan worden. Hierbij maken we zoveel mogelijk gebruik van aanwezige systemen zoals camerabewaking of toegangsbeheer, zodat de investering minimaal is.

Afgezien van Covid19 is het hebben van inzicht in het gebruik van ruimtes sowieso een nuttig gegeven in veel ziekenhuizen en zorginstellingen. Dergelijke informatie kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor een optimale logistieke indeling van het gebouw. Op kamerniveau kun je zelfs bepalen wat de bezetting is.

De genoemde telfunctie kan hierbij als bron dienen, maar u kunt ook een stap verder gaan door gebruik te maken van een real time location system (RTLS). Hiermee kunt u niet alleen inzichtelijk maken hoeveel personen zich op een bepaalde plaats bevinden, maar ook of ze niet te dicht bijelkaar staan. Een RTLS is een centraal intelligent en multifunctioneel platform voor gebouwmanagement, waarmee mensen en apparaten (desgewenst anoniem) gemonitord kunnen worden. Dit is zeer waardevol voor het optimaliseren van operationele processen. Het RTLS maakt gebruik van uw bestaande wifi-infrastructuur en kan afhankelijk van de situatie uitgebreid worden met andere locatietechnologieën.

Thermische camera's kunnen een eerste, anonieme check verrichten, om te bepalen of iemand een verhoogde temperatuur heeft.

Preventief scannen op lichaamstemperatuur bezoekers

Tijdens de eerste Covid19-golf hebben we uitvoerig onderzoek gedaan naar passende oplossingen met thermische camera’s om in een vroeg stadium de lichaamstemperatuur van personen geheel anoniem te kunnen meten. Na uitgebreide praktijktesten bij een grote organisatie, waar normaliter veel mensen samenkomen, hebben wij een betrouwbare oplossing kunnen selecteren, die grote aantallen personen op een afstand van enkele meters (anoniem) kan testen. Op basis van de resultaten van de thermische camera's kan vervolgens besloten worden om de betreffende persoon te benaderen voor verder onderzoek. Deze oplossing kan stand-alone ingezet worden en genereert cq verwerkt geen persoonsgegevens.

Bezoekersstromen analyseren en reguleren

Hoe voorkom je dat bepaalde zones te druk worden? Met behulp van analysesoftware voor camerabewaking is het mogelijk om visueel weer te geven waar personen zich bevinden en hoe ze zich bewegen. Op basis van actuele en historische patronen kunt u personenstromen optimaliseren, om druktes te voorkomen én zodat mensen niet onnodig veel in contact komen met anderen. Dergelijke software kan ook gebruikt worden in combinatie met actuele gegevens en andere tools, om personen middels schermen te navigeren via een andere route. Ook na Covid kan deze functionaliteit benut worden om een gastvrije en optimale bezoekersontvangst te realiseren.

Remote monitoring van patiënten via een draadloos IoT-systeem

Wanneer ziekenhuizen overbelast zijn, is het niet altijd mogelijk om iedereen evenveel aandacht te geven. Remote care kan dan als (nood)oplossing ingezet worden. Mobiele sensoren bij patiënten worden real-time bewaakt via een softwareplatform, en maken gebruik van uw bestaande wifi- en/of BLE-infrastructuur, zonder dat hiervoor aparte bakens benodigd zijn.

Deze toepassing kan onderdeel zijn van het RTLS, zoals hierboven genoemd. Een dergelijke remote-care-oplossing kan ook toegepast worden in zorginstellingen zoals de ouderenzorg of bij de GGZ. Cliënten kunnen dan zelf contact maken in geval van nood. Of, de sensor genereert zelf een melding wanneer een patiënt buiten de vastgestelde leefcirkel dreigt te geraken (dwaaldetectie) of wanneer de patiënt is gevallen (valdetectie), etc. Dergelijke meldingen kunnen vervolgens via het verpleegoproepsysteem (VOS) doorgestuurd worden naar de betreffende zorgmedewerker. Er zijn talloze functionaliteiten mogelijk die het werk van verplegend personeel hiermee kunnen verlichten.

Bovenstaande voorbeelden zijn gebaseerd op praktijksituaties die wij tegenkomen bij onze klanten. Als systeemintegrator kunnen wij deze vrij eenvoudig implementeren binnen uw aanwezige domotica- en beveiligingslandschap. We maken bij voorkeur zoveel mogelijk gebruik van reeds aanwezige systemen.

Denkt u bij het lezen van deze praktische voorbeelden: "dat kan interessant zijn voor ons!" Of heeft u misschien aanvullende wensen. Als solutions-provider op het gebied van slimme gebouwen en omgevingen richten we ons op het veiliger en efficiënter maken van de zorg en de bijbehorende zorgprocessen. Wij geven u graag een vrijblijvend advies met praktische en effectieve oplossingen voor uw situatie. Omdat wij ons kunnen voorstellen dat een investering op dit moment onzeker is, kunnen wij veel van onze oplossingen (deels of volledig) als service aanbieden, zodat u niet onnodig belast wordt met grote investeringen.

Neem contact met ons op.

Bosch Energy and Building Solutions

Wij adviseren u graag