Ga naar de hoofdinhoud
Bosch Energy and Building Solutions Nederland
Leesduur: ± 10 minuten

Innovatief registratiesysteem voor Havenbedrijf Den Haag

Een gesprek met Niels van Doorn en Ferry Ditewig van Bosch Energy and Building Solutions.

Het Havenbedrijf van de gemeente Den Haag is verantwoordelijk voor een snelle en veilige vaart van het scheepvaartverkeer in Scheveningen Haven. Ook draagt het Havenbedrijf zorg voor het beheer en het onderhoud van de haven en het havengebied. Om het in- en uitgaande vaarverkeer te monitoren en te registreren is in opdracht van het Havenbedrijf een geavanceerd en slim registratiesysteem ontwikkeld. Hierbij werkten diverse partijen samen.

Bosch Energy and Building Solutions is bij dit project betrokken als systeemintegrator. Wij interviewden Niels van Doorn (Senior Manager Solutions & Portfolio) en Ferry Ditewig (Business Development Manager) van Bosch over het project, de wensen van de klant en de totstandkoming van de oplossing.

Hoe is Bosch betrokken geraakt bij dit project?
“Bosch Energy and Building Solutions is al jaren actief op deze markt”, vertelt Ferry Ditewig. “Wij hebben een ruime ervaring met dit soort uitdagingen, en bieden een breed scala aan safety- en securityoplossingen. Dat omvat alle disciplines, van toegangscontrole en videobewaking tot en met connected managementsystemen. In ons portfolio vind je dan ook klanten uit het havendomein en de zware industrie, die wij kunnen helpen met specifiek op hun organisatie toegesneden systemen en oplossingen. Door onze ervaring met BRZO- en/of ISPS-bedrijven hebben we belangrijke kennis en expertise opgebouwd om specifiek deze markt goed te kunnen bedienen.” Niels van Doorn vult aan: “Wij werden benaderd door de gemeente Den Haag met hun klantvraag, omdat ze wisten van onze specifieke kennis en expertise. Zodoende raakten we betrokken bij dit project.”

De gemeente Den Haag zocht naar een oplossing om in- en uitgaande schepen te registreren en te classifieren.

Wat was de uitvraag van de klant?
Niels: “De gemeente Den Haag was al langere tijd op zoek naar een oplossing om zowel de in- en uitvarende schepen in de bediencentrale van de haven van Scheveningen te registreren en tevens te classificeren. Eerdere marktverkenningen en onderzoeken hadden weinig resultaat opgeleverd. Uit incidenten in de haven bleek dat er mogelijk ondermijning plaatsvindt. Een registratie-/classificatiesysteem zou kunnen helpen om meer inzicht te krijgen. Onze rol vanuit Bosch was om partners te zoeken die ons hierin konden aanvullen.”

Ferry: “Het doel van het registratiesysteem is het classificeren en registreren van verschillende scheepstypes op basis van videobeelden en gebruikmakend van kunstmatige intelligentie. Zo kunnen datum, tijdstip, vaarrichting en snelheid vastgelegd worden. Hiermee wordt een database gevuld waaruit piektijden, scheepstypes, trends en afwijkingen kunnen worden geanalyseerd. Via een dashboard hebben de havenmedewerkers een totaaloverzicht van alle activiteiten in de haven.”

Wat is de bijdrage van Bosch Energy and Building Solutions in dit project?
“We hebben eerst geïnventariseerd wat de behoefte precies was en welke oplossingen er eventueel al beschikbaar waren in de markt”, antwoordt Niels. “Voor het vraagstuk van de gemeente Den Haag was geen kant-en-klare oplossing beschikbaar, dus hebben we binnen ons netwerk gezocht naar partners waarmee we gezamenlijk op konden trekken. Deze hebben we gevonden in twee partijen die zich richten op kunstmatige intelligentie. Na een zorgvuldig ontwikkel-, test- en evaluatieproces bleek BrainCreators de meest geschikte oplossing te kunnen bieden.”

Ferry vult aan: “Onze bijdrage is dat we niet alleen kijken naar dit project, maar dat we binnen de gemeente Den Haag kijken hoe deze oplossing integraal onderdeel kan worden van de smart city-infrastructuur van de gemeente.”

“Door onze ervaring met BRZO- en ISPS-bedrijven hebben we expertise opgebouwd om deze markt goed te kunnen bedienen.”

Ferry Ditewig

Ferry Ditewig, Business Development Manager

De privacy van betrokkenen wordt 100% gewaarborgd.

Hoe verliep het proces?
“De route die we bewandeld hebben, is dat we eerst een ‘proof of concept’ hebben uitgevoerd door camera’s te installeren bij de havenmond", legt Niels van Doorn uit. Door het beschikbaar stellen van die camerabeelden aan de twee AI-partners kon het algoritme voor de classificatie van schepen in het AI-model getraind worden. Dankzij de goede samenwerking tussen de verschillende belanghebbenden is dit een relatief vlot en soepel proces geweest.”

“In het systeem wordt de privacy van betrokkenen 100% gewaarborgd. Camerabeelden worden geblurd, waardoor wordt voldaan aan de privacywetgeving”, benadrukt Ferry Ditewig. “Niemand wordt herkenbaar vastgelegd op beeld. Dat was ook een van de eisen die gemeente Den Haag had gesteld.”

Wat dit systeem nou zo onderscheidend maakt, is dat ook allerlei externe bronnen op een slimme manier gekoppeld kunnen worden. Bronnen, die in eerste instantie niet direct met veiligheid of beveiliging te maken hebben, maar wel relevante informatie kunnen verstrekken. Denk bijvoorbeeld aan meteogegevens, chemiekaarten, wegafzettingen of andere geografische data. Maar ook social media features, werkroosters, sms- of Whatsapp-berichten kunnen gekoppeld worden aan het platform.

“Voor het vraagstuk van de gemeente Den Haag was geen kant-en-klare oplossing beschikbaar. We hebben daarom binnen ons netwerk gezocht naar geschikte partners.”

Niels van Doorn

Niels van Doorn, Senior Manager Solutions & Portfolio

Hoe verliep de samenwerking tussen de partijen?
“De samenwerking verliep heel goed! Elke partij bracht zijn eigen expertise in. Omdat we met alle partijen samen de uitdaging zijn aangegaan om in een relatief korte tijd een innovatieve oplossing neer te zetten, was de samenwerking optimaal. We wisten allemaal dat we bezig waren met een oplossing die nog niet bestond, maar waarvan we de potentie wel zien. Tijdens dit traject hebben we, door op de juiste momenten pragmatisch en doortastend te werk te gaan, in korte tijd een nieuwe oplossing productierijp gekregen”, vertelt Niels van Doorn.
Ferry vult aan: “Dat is ook precies waar onze kracht ligt: het meedenken met de klant, onze ervaring binnen de sector, op maat gesneden oplossingen bedenken en ook nog eens binnen een kort tijdsbestek realiseren.”

Jullie zijn dus erg te spreken over de samenwerking en over de gerealiseerde oplossing. Is opdrachtgever het Havenbedrijf dat ook?
Hierop reageert Niels gevat: “Dat zou je aan het Havenbedrijf zelf moeten vragen. Tijdens de oplevering van dit project hebben we gesproken met medewerkers van de bediencentrale en van de gemeente Den Haag die al langer de wens hadden om over een dergelijke oplossing te beschikken. Dat dit nu uiteindelijk gerealiseerd is, en de aandacht die de oplevering kreeg binnen de gemeente, geeft het belang wel aan. Ferry: “Voor de gemeente is het registratiesysteem een hulpmiddel om de beroeps- en recreatievaart in de haven te monitoren. Dankzij het systeem verbetert ook de veiligheid en leefbaarheid in de wijk om de haven heen.”

Cees Duvekot, Havenmeester bij gemeente Den Haag:

“Scheveningen Haven is een unieke en multifunctionele plek. De haven van Scheveningen ligt direct aan de Noordzee en verwelkomt zowel de beroepsvaart als de recreatievaart. Scheveningen Haven is ook een wijk waar mensen wonen, werken en recreëren. Daarom is het nu en in de toekomst belangrijk om de (maritieme) veiligheid en leefbaarheid te waarborgen. Het gebruik van het registratiesysteem door medewerkers van het Havenbedrijf gaat hierbij helpen.”

Seagull
Via een dashboard hebben de havenmedewerkers een totaaloverzicht van alle activiteiten in de haven.” ©BrainCreators

Komt er een vervolgtraject? En zo ja, is Bosch daarbij ook betrokken?
“Het registratiesysteem, zoals dat nu operationeel is, vormt pas het begin van een uitgebreidere oplossing”, zegt Niels. “Uiteindelijk moet het systeem volledig automatisch schepen registreren, met daarbij koppelingen met externe systemen die aanvullende informatie kunnen toevoegen aan de data. Met de gemeente Den Haag hebben we nog geen vervolgstappen afgesproken.”

Ferry: “Denk bij aanvullende informatie bijvoorbeeld aan AIS-data (Automatic Identification System). Via dat systeem wordt reisgerelateerde informatie uitgezonden, zoals de locatie en herkomst van het schip, snelheid, koers, bestemming en geschatte aankomsttijd, maar ook statische informatie zoals de naam van het schip, MMSI-ID van het schip, scheepstype en -grootte, en welke lading het schip aan boord heeft. Via AIS kan een ligplaats eventueel automatisch worden toegewezen. De technologie levert steeds meer informatie die wij in onze oplossingen kunnen integreren. In die zin zijn we dus nog niet klaar met het registratiesysteem Scheveningen en de meest optimale oplossing voor de klant.”

Niels: “Wij zijn trots dat we als systeemintegrator een bijdrage mochten leveren aan dit project. Alle partijen hebben samen een mooie prestatie neergezet. We kijken dan ook uit naar verdere samenwerking.”

Ik adviseer u graag

Ferry Ditewig
Business Development Manager

Neem contact met ons op