Ga naar de hoofdinhoud
Bosch Energy and Building Solutions Nederland
Leesduur: ± 5 minuten

Remote monitoring van patiënten en wayfinding

vanuit één centraal IoT-platform

Ziekenhuizen remote monitoring

Niet alleen in deze coronatijd, maar ook daarbuiten is het remote monitoren van patiënten en wayfinding een waardevolle manier om de werkdruk in de gezondheidszorg te verlagen. Door het toepassen hiervan krijgen zorgverleners de ruimte om zich (ondertussen) te richten op andere taken, zonder dat het ten koste gaat van de patiënt. In dit artikel gaan we in op deze nieuwe technologische ontwikkelingen en laten we zien, hoe deze oplossingen bijdragen aan efficiëntie in de zorg.

Ontwikkelingen in de zorg

Een huidige ontwikkeling in de zorg is het verhogen van het patiëntenwelzijn door ze zoveel en zolang mogelijk in hun eigen omgeving te laten verblijven en zelfstandig te laten wonen. Dit is niet alleen zinvol voor ouderen, maar bijvoorbeeld ook gedurende een revalidatie of herstel, of na een behandeling.

Ook is sinds enkele jaren het landelijk beleid in toenemende mate gericht op het voorkomen dat mensen in het ziekenhuis terecht komen. Het nationaal preventieakkoord is hier een voorbeeld van. Hieruit is de trend ontstaan om ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk gezond zijn en blijven, door o.a. het stimuleren van beweging, adviseren over voeding, etc.

Hoe kunnen technologieën hieraan bijdragen?

Remote monitoring

Remote monitoring biedt de mogelijkheid om patiënten op afstand in de gaten te houden en ze een veilig gevoel te geven. Er zijn inmiddels talloze vormen in de praktijk gebracht en de ontwikkelingen op dit gebied zijn nog volop gaande. Binnen de muren van een ziekenhuis wordt steeds vaker gebruik gemaakt van mobiele sensoren die vitale lichaamsfuncties, zoals zuurstofgehalte, hartslag of bloeddruk meten. Deze activiteiten, die tegenwoordig veelal nog handmatig door zorgpersoneel gecontroleerd worden, kunnen in bepaalde situaties door systemen worden overgenomen. Een besparing in werk, hetgeen meer ruimte overlaat voor andere activiteiten.

Maar denk bijvoorbeeld ook aan ouderen in zorginstellingen, die wat slechter ter been zijn of andere klachten hebben. Een polstracker geeft niet alleen inzicht in de locatie van de patiënt, maar kan dus ook die vitale functies monitoren of zelfs een val detecteren. Hierdoor kunnen ouderen in hoge mate zelfstandig blijven, wetende dat er door de remote monitoring altijd snel hulp ter plaatse is in geval van nood. En die zelfstandigheid komt uiteindelijk ook weer ten goede van de geestelijke gezondheid van de patiënt.

Het vinden en kiezen van de optimale infrastructuur en sensoren is een belangrijke stap die gemaakt moet worden. Want om voorbereid te zijn op de toename van mobiele sensoren en remote monitoring in de komende 10 jaar, is het verstandig om daar nu al goed over na te denken. Het doel uiteindelijk is namelijk het verbeteren en efficiënter maken van het zorgproces. Hierbij wil men tenslotte geen wirwar van applicaties en losse systemen, maar één centraal informatieknooppunt waarin alle beschikbare data samenkomt, die vertaald wordt naar bruikbare informatie voor ieders werkgebied. Met de juiste IoT-infrastructuur creëer je dus het nodige raamwerk om het slimme ziekenhuis van de toekomst te realiseren.

Wayfinding

Wayfinding is de moderne variant van bewegwijzering, maar kan veel meer. Binnen de IoT-infrastructuur en het remote-careplatform is het mogelijk om een app te gebruiken waarmee medewerkers of bezoekers eenvoudig de kortste route in een ziekenhuis naar hun bestemming kunnen vinden. Deze werkt op basis van plattegronden en beacons, vergelijkbaar met Google maps. Een wayfinding-app kan onderdeel zijn van de ziekenhuisapp, waardoor het mogelijk is om patiënten via een push-bericht thuis al te informeren over hun afspraak. Via de app ontvangt de patiënt vanaf huis routebegeleiding tot aan de spreekkamer van de specialist. Ook kunnen eventueel oplopende wachttijden via deze app gecommuniceerd worden zodat de bezoeker/patiënt niet onnodig bij de poli hoeft te wachten. En daarnaast is de wayfinding-app uitermate geschikt om alle ‘points of interest’ (POI) te vinden, zoals sanitaire voorzieningen, horeca, winkels, etc.

Wayfinding kan ook gebruikt worden voor het traceren van personen, zoals zorgprofessionals binnen de zorginstelling. Een belangrijk aandachtspunt bij de implementatie hiervan is de mogelijke impact op de privacy. Het is daarom van belang om vooraf met alle betrokkenen af te stemmen wat het doel en nut hiervan gaat zijn en hoe men de wayfinding exact wil inzetten en implementeren. Een kleinschalige pilot kan al helpen een goede afweging te maken tussen de voordelen van zo’n app en de uiteindelijke impact op de privacy.

Wij denken graag met u mee

Binnen zorginstellingen is het traditioneel vaak lastig om de diverse behoeften en mogelijkheden bij elkaar te brengen. Daarom zetten ziekenhuizen hiervoor speciale innovatieafdelingen op om verschillende stakeholders samen te brengen. Als systeemintegrator en adviseur participeren wij graag in dergelijke vooruitstrevende initiatieven, om zo verschillende business cases op gebied van veiligheid en efficiëntie inzichtelijk te maken. Wij denken graag met u mee over de mogelijkheden en onmogelijkheden binnen uw zorgomgeving.

Neem contact met ons op.

Bosch Energy and Building Solutions

Wij adviseren u graag