Ga naar de hoofdinhoud
Bosch Energy and Building Solutions Nederland
Leesduur: ± 10 minuten

Smart Healthcare verlaagt de werkdruk

Artikel | Smart Healthcare verlaagt de werkdruk

De gezondheidszorg beter maken. Niet omdat de gezondheidszorg ziek is, maar omdat er behoefte is aan intelligente ontwikkelingen die werkdrukverlagend, patiëntvriendelijker en veiligheidsbevorderend zijn. In eerdere artikelen stipten we al enkele actuele onderwerpen in de gezondheidszorg aan met betrekking tot werkdruk en agressie. En we gaven tips hoe de gastvrijheid naar patiënten toe verbeterd kan worden. In het onderliggende artikel gaan we wat dieper in op welke ontwikkelingen de gezondheidszorg slimmer en dus efficiënter maken.

E-health

De vergrijzing neemt toe met als gevolg dat de zorgkosten de pan uit rijzen en de druk op zorgverleners steeds groter wordt. E-health kan een hele grote bijdrage leveren aan het besparen op zorgkosten en op het verlagen van die werkdruk. Maar wat is e-health nu precies? E-health is het verzamelbegrip voor alle zorgverlening die via internet verloopt. Hierbij kan men denken aan online adviezen, interventies en informatie. Via chats, fora, self-care-apps, videokanalen en zorgportals kan men patiënten, huisartsen of andere betrokkenen informeren over minder urgente medische zaken. Enkele voorbeelden:

  • Leg in een YouTube-filmpje uit hoe een patiënt zich kan voorbereiden voor een opname of operatie en wat hij/zij kan verwachten.
  • Creëer een app waarop patiënten wachttijden kunnen inzien van bijvoorbeeld HAP’s of SEH’s en waarop men het bezoek al kan aankondigen, zodat efficiënt gepland kan worden.
  • Maak gebruik van bijvoorbeeld Skype om extramurale zorgvragers te voorzien van informatie.

Door de toenemende mate van digitalisering en automatisering maken veel zorginstellingen al gebruik van online kanalen. Maar er valt nog steeds veel winst te behalen, omdat lang niet alle mogelijkheden worden benut. Aan het initiatief ‘beste zorgidee van het jaar’ kan men zien dat zorgverleners heel veel goede ideeën hebben. Maak er daarom een terugkerend agendapunt van om samen te brainstormen over waar nog (meer) winst behaald kan worden. De vraag van patiënten naar online toepassingen om zelf hun zorg te regelen is namelijk groot. Ook de overheid ziet veel meerwaarde in e-health en trekt de komende jaren enkele miljoenen uit om de zorg middels e-health te innoveren.

Win-win voor iedereen

smart healthcare

Het op de juiste manier inrichten van e-health zorgt voor werkdruk- en kostenverlaging aan de kant van de zorgverlener. Aan de andere zijde profiteert de patiënt ervan doordat hij zijn zorg voor een groot deel zelf kan regelen. Het gebruiksgemak en de snelle antwoorden die hij online kan verkrijgen, zorgen voor een positievere zorgbeleving.

Blended care

Gezondheidszorg is en blijft echter een menselijke taak. Niet alles kan gedigitaliseerd of geautomatiseerd worden. Voor het daadwerkelijk verzorgen of verplegen van hulpbehoevenden en zieken is tenslotte ook face-to-face-contact noodzakelijk. Een operatie kan je nu eenmaal niet online uitvoeren en voor het helpen met aankleden van een hulpbehoevende moet er toch echt een bezoek aan huis worden afgelegd. Iedere zorginstelling moet voor zichzelf de juiste balans vinden tussen het online en het menselijke contact, zodat de beste vorm van blended care ontstaat tussen de zorgvrager en de zorgverlener. Ook al blijft het menselijke contact het grootste aandeel in de zorg, ook hiervoor zijn digitale en geautomatiseerde oplossingen op de markt die de zorgverlener ondersteunen bij het rapporteren, bij het registreren van patiënten en bedrijfsmiddelen en bij het plannen. Maak er gebruik van!

Service op afstand

Het monitoren op afstand van zieken in de extramurale zorg bijvoorbeeld, middels sensoren en digitale alarmeringssystemen kan al een enorme lastenverlichting betekenen. Er blijft immers meer tijd over om aan andere patiënten fysieke hulp te verlenen. Ook bij de intramurale zorg en dan met name bij woonzorginstellingen dragen dergelijke monitoring- en alarmeringssystemen bij aan de efficiëntie van de inzet van personeel. Polstrackers bijvoorbeeld voor mensen met dementie of hartklachten zijn een ideale oplossing om snel in te kunnen grijpen. Enerzijds kan een dergelijke armband een alarm geven op de smartphone van een hulpverlener in geval van een hartfalen. Anderzijds is de armband in staat om een exacte locatie van een persoon weer te geven, ongeacht of dit nu binnenshuis of buitenshuis is. Ook het op afstand bewaken van zowel de primaire als secundaire bedrijfsmiddelen zorgt voor een optimaal gebruik van uw apparatuur. Zo bieden wij bijvoorbeeld remote service aan op al onze veiligheids- en beveiligingssystemen, zodat u minder tijd en geld hoeft te steken in eventuele storingen en ongewenste alarmen. Uw zorginstelling is daarmee te allen tijde verzekerd van een goedwerkend veiligheids- en beveiligingssysteem.

Ik adviseer u graag

Michiel de Graaf
Business developer healthcare

Neem contact met ons op