Ga naar de hoofdinhoud
Bosch Energy and Building Solutions Nederland
Leesduur: ± 5 minuten

Social distancing is het nieuwe normaal

Het nut van intelligente videoanalyse in de anderhalvemetermaatschappij

Social distancing en IVA

Door het coronavirus, dat onze samenleving heeft overvallen, is veiligheid nog veel meer dan voorheen het sleutelwoord geworden. Niet alleen voor de mensheid als individu, maar ook voor organisaties die een veilige omgeving moeten creëren voor personeel en bezoekers. We staan met zijn allen voor onverwachte uitdagingen, die we met behulp van allerlei creatieve oplossingen proberen aan te gaan om het ‘normale’ leven weer zo goed mogelijk te kunnen oppakken en de economie weer op gang te brengen. Technologieën ondersteunen hierbij, zoals contactloze en remote oplossingen, toezicht houden middels bewakingscamera’s, data-analyse, etc. In dit artikel richten we ons op intelligente videoanalyse (IVA): hoe slimme camera’s bijdragen aan ieders veiligheid.

Mogelijkheden van intelligente videoanalyse

Bewakingscamera’s met IVA leveren veel nuttige informatie op. Enkele waardevolle toepassingen van IVA zijn: detecteren of de 1,5 meter wordt gewaarborgd, bepalen waar teveel mensen bijeen zijn, zien of mondkapjes ook daadwerkelijk gedragen worden daar waar het verplicht is, en het tellen van in-, uitgaande en aanwezige personen. Er wordt een melding gegenereerd als er bijvoorbeeld lange rijen voor de kassa ontstaan of als teveel mensen tegelijk een bepaald gebied betreden. Hierdoor kan men direct actie ondernemen om de menigte te spreiden, door die extra kassa te openen of door looproutes aan te passen. Er zijn talloze situaties te bedenken waarbij IVA het leven makkelijker en veiliger maakt. In de ‘anderhalvemetermaatschappij’ kunnen we hier ons voordeel mee doen.

Toegangscontrole- en inbraakalarmsystemen in een gebouwbeheersysteem detecteren per definitie al een poging tot inbraak of misbruik. Door dit algemene systeem te combineren met een intelligent en zelflerend algoritme dat afwijkingen van de eerder geleerde normale waarden (anomalieën) bij gebruik van de badge detecteert en rapporteert, hebben deze systemen nu nieuwe functies. Anomalieën vormen ongebruikelijke data die kan duiden op inbraak of misbruik.

Een onderzoek naar menselijke interactie

We weten het inmiddels allemaal: anderhalve meter is nu de standaard, het nieuwe normaal. En naar verwachting blijft dat voorlopig ook zo. Maar hoe gaan we daarmee om? Hoe gaat dat in bijvoorbeeld een drukke winkelstraat, op een vliegveld of een druk station? Het is dan niet altijd eenvoudig om afstand te bewaren. Ook waren mensen in de eerste fase van de coronamaatregelen bereid om zelf de veiligheidsmaatregelen na te leven. Maar blijft dat ook zo, als de wereld langzaam weer op gang komt?

Om te onderzoeken of en hoe het gedrag van mensen verandert, kunnen slimme camera’s (met IVA), dankzij de kunstmatige intelligentie, realtime in beeld brengen hoe de interactie tussen mensen verloopt en hoeveel afstand ze van elkaar houden. De Universiteit van Antwerpen is gestart met een dergelijk onderzoek. Een bewakingscamera brengt, met inachtneming van de privacy, passanten op de Meir in Antwerpen in beeld. Het doel van dit onderzoek is niet de handhaving van de regels, maar om in kaart te brengen of mensen alert blijven op het afstand houden, ook wanneer de maatregelen versoepelen. Deze informatie is van groot belang voor onderzoekers en beleidsmakers. Inzicht in menselijk gedrag en hoe mensenstromen evolueren helpen namelijk om verspreiding van huidige en toekomstige virussen beter te controleren.

Niet alleen in de openbare ruimte, ook in (commerciële) gebouwen of op grote industriële locaties kan IVA helpen om de veiligheid met inachtneming van de social-distancingmaatregelen te waarborgen. We schetsen enkele voorbeelden.

Een ander voorbeeld: een werknemer werkt in een uitgestrekte bedrijfshal. Hij struikelt en valt bewusteloos op de grond in een gebied waar niet veel medewerkers aan het werk zijn. Het systeem detecteert elk afwijkend gedrag en informeert het veiligheidscentrum onmiddellijk over de plaats van het ongeval. Het personeel kan nu het videosysteem gebruiken om eerst een beeld te krijgen van de situatie, zich naar de locatie te begeven of de hulpdiensten te informeren. Dankzij het snelle reageren van de systemen en personeel is de schade voor het slachtoffer beperkt. Voor het beveiligingspersoneel is de extra informatie waardevol en wordt het werk vergemakkelijkt.

Intelligente videoanalyse levert waardevolle inzichten op voor de anderhalvemetermaatschappij.
IVA

Het werk snel en veilig kunnen hervatten

De situatie: een grote productielocatie is stil komen te liggen door de maatregelen omtrent social distancing. Medewerkers kunnen pas weer aan het werk als de locatie en de werkomstandigheden veilig zijn. De directie vertrouwt voor een groot deel wel op de verantwoordelijkheid van het personeel, maar wil toch extra veiligheidsmaatregelen treffen, om een tijdelijke sluiting te voorkomen in het geval er toch iemand besmet is geraakt en het virus via de werklocatie mogelijk verder verspreidt. Dankzij IVA kan het bedrijf erop toezien dat alle medewerkers een veilige afstand bewaren en -indien vereist- een mondkapje dragen. Er wordt een waarschuwingssignaal gegeven zodra medewerkers te dicht op elkaar staan of wanneer er teveel personen tegelijk in een ruimte of bepaald gebied aanwezig zijn. Voor het bedrijf in kwestie betekent dit dat ze sneller dan verwacht de productie weer kunnen hervatten.

De toepassing wordt bediend op een aparte werkplek, gescheiden van de IT-infrastructuur van het bedrijf. Het vierogenprincipe is van toepassing op de toegang tot gegevens op deze werkplek. Samen met deze veiligheidsmaatregelen wordt voldaan aan de eisen van de AVG en wordt misbruik van gegevens door een individuele werknemer uitgesloten. De software voldoet dus ook aan de legitieme eisen van een ondernemingsraad of de gespecificeerde nalevingsrichtlijnen van een onderneming.

Monitoren van mensenmenigte

De situatie: een consument wil zo normaal mogelijk zijn inkopen kunnen blijven doen, maar ook drukke omgevingen vermijden. De nieuwe regelgeving vereist dat afstand bewaard kan worden in winkels, op straat, op markten, etc. Een supermarkt- of winkeleigenaar probeert dat te beheersen door een vast aantal winkelkarren/-mandjes en een controlemedewerker bij de ingang. Met IVA kan dat eenvoudiger en efficiënter. Slimme camera’s kunnen aangeven hoeveel mensen zich in het gebouw bevinden en meet via livebeelden exact hoeveel personen naar binnen of buiten gaan. Deze informatie kan gekoppeld worden aan bijvoorbeeld een informatiescherm, waarbij men de bezoeker vraagt om een moment geduld of zelfs een stoplicht dat zich bij de ingang bevindt. Het systeem werkt zonder menselijke interventie. Daarnaast biedt IVA inzicht in zogenoemde hotspots, dat niet alleen interessant is voor de veiligheidsmaatregelen, maar ook voor marketingdoeleinden. Ook op straat kan de drukte gemeten worden met openbare camera’s. Op onze openbare wegen doen we dit al door de hoeveelheid auto’s te meten en drukte weer te geven in fileradars. Maar dit kan dus ook toegepast worden door het laten berekenen van drukte met personen. Door een koppeling met website of app, kan de consument zich thuis dan al informeren of het zinvol is om op dat moment naar het centrum, de markt of een andere populaire bestemming te gaan.

Veel camera’s hebben de mogelijkheid tot IVA al, maar op nog lang niet alle gekoppelde systemen zijn deze mogelijkheden geconfigureerd. De toepassingsmogelijkheden van IVA zijn legio, ook buiten de coronamaatregelen om. Wij kunnen voor u geïntegreerde oplossingen ontwerpen en realiseren met geavanceerde functies, zoals intelligent tracking (volgen van objecten), monitoring (waarnemen en tellen van objecten), forensic search (doorzoeken van (historisch) beeldmateriaal) of data-analyse. Wilt u weten welke mogelijkheden uw camera’s hebben? Of bent u benieuwd naar de vele toepassingsmogelijkheden van intelligente videoanalyse? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Als consultants, installateurs en dienstverleners ondersteunen wij u bij uw diverse uitdagingen en implementeren wij voor u de optimale oplossing uit één hand.

Neem contact met ons op.

Bosch Energy and Building Solutions

Wij adviseren u graag