Ga naar de hoofdinhoud
Bosch Energy and Building Solutions Nederland
Leesduur: ± 10 minuten

Zichtbaar en veilig in de zorg

Artikel | Zichtbaar en veilig in de zorg

Op 4 juli 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg een vernietigend rapport gepubliceerd over de kwaliteit en veiligheid van de zorg in Nederlandse verpleeghuizen. Van de 150 verpleeghuizen die al eerder onder de maat presteerden, blijven er 49 onder toezicht na bezoeken van de inspectie. Hiervan zijn bij 11 verpleeghuizen zelfs grote zorgen om de patiëntveiligheid.

Ouderen wonen langer thuis dan voorheen en komen hierdoor steeds vaker met grotere en complexere problemen in verpleeghuizen terecht. Daarnaast worden verschillende woonvormen aangeboden, waardoor verpleegzorg niet meer alleen verleend wordt in verpleeghuizen, maar ook daarbuiten. Daarnaast ligt door bezuinigingen een grote druk op personeelsbezetting en -kosten. Wat zijn de mogelijkheden om het veiligheidsgevoel van medewerkers en de veiligheid van patiënten te vergroten?

Alleenwerken in de zorg

In Nederland zijn zorgverleners verplicht om een minimum aantal medewerkers in te zetten in zorginstellingen, met name tijdens de nacht. In sommige gevallen blijkt het niet nodig om met extra medewerkers op de werkvloer te staan, met als gevolg: hogere personeelskosten dan noodzakelijk. Slechts onder bepaalde omstandigheden mogen werkgevers volgens de Arbowet een medewerker alleen op een afdeling inroosteren:

  • De medewerker moet zich snel en makkelijk kunnen beschermen tegen ongewenst of agressief gedrag.
  • In geval van nood moet een werknemer hoorbaar alarm kunnen slaan.
  • De medewerker moet over goedwerkende communicatieapparatuur beschikken.

Een goede ‘alleenwerker’-oplossing kan uitkomst bieden. Door het gebruik van een polstracker kan aan bovenstaande omstandigheden tegemoet worden gekomen. De tracker kan een persoon ‘herkennen’ tot op één meter afstand nauwkeurig. Daarnaast heeft de polstracker een noodknop die een alarm afgeeft aan bijvoorbeeld het managementsysteem of aan een smartphone van collega’s of medewerkers uit de meldkamer. De polstracker vergroot niet alleen het veiligheidsgevoel van medewerkers, maar komt ook de efficiëntie van het werk ten goede. Doordat ’s nachts minder personeel ingeroosterd dient te worden, kan de zorginstelling de capaciteit overdag benutten. Hiermee wordt de werkdruk aanzienlijk verminderd.

Zicht op patiënten

Een gevolg van minder mensen op de werkvloer is dat het zicht op en bewaking van patiënten afneemt, terwijl dit zeer belangrijk is in zorginstellingen. U moet er toch niet aan denken een patiënt kwijt te raken. Of dat een oudere met dementie over straat zwerft onder uw verantwoordelijkheid. Een temperatuur-, hartslag- en valdetectiesensor op een polstracker kan u bij deze, mogelijk levensbedreigende, problemen assisteren. Veranderingen in temperatuur, hartslag of bewegingssnelheid worden gedetecteerd en doorgegeven via de tracker. Middels een alarm wordt de dienstdoende zorgverlener geïnformeerd, die aan hand van het verstuurde signaal de patiënt snel kan lokaliseren. Via het managementsysteem kunnen ook zones gedefinieerd worden die niet toegankelijk zijn voor patiënten. Een alarm waarschuwt als iemand met een polstracker zich in één van de no-go-zones begeeft.

Agressie op de werkvloer

Helaas is agressie in de zorg geen uitzondering meer. In toenemende mate hebben werknemers van zorginstellingen hiermee te maken. U hebt hierover kunnen lezen in ons artikel: Zorgwekkend? Agressie in de zorg. Door dit veelvoorkomende probleem zijn medewerkers angstig geworden om alleen op een afdeling te staan. In geval van extreme agressie wordt daarom soms besloten vrijheidsbeperkende maatregelen te nemen, zoals het vastbinden van een patiënt. De Inspectie van de Gezondheidszorg wil dergelijke maatregelen echter al een aantal jaren inperken. Door een polstracker met een noodknop te dragen, voelen werknemers zich veiliger. Wanneer de situatie uit de hand dreigt te lopen, kunnen collega’s of medewerkers uit de meldkamer direct assistentie verlenen. Daarnaast kan deze tracker helpen als preventief middel, omdat het meer zicht en controle op patiënten biedt. Hierdoor kunnen situaties voorkomen worden die agressief gedrag veroorzaken en kan het bijdragen aan de veiligheid van zowel patiënten als medewerkers.

Ik adviseer u graag

Michiel de Graaf
Business developer healthcare

Neem contact met ons op