Ga naar de hoofdinhoud
Bosch Energy and Building Solutions Nederland
Leesduur: ± 10 minuten

Slim, veilig en efficiënt produceren

U bepaalt het doel, wij creëren de weg

Artikel Bosch Energy and Building Solutions | Slim, veilig en efficiënt produceren

Artificial intelligence, IoT, analyse van big data en robots maken het werk in industriële omgevingen smart door taken van mensen over te nemen en/of te vergemakkelijken. Daarnaast vergroot kunstmatige intelligentie het analyserend en voorspellend vermogen, waardoor bedrijven veiliger, eenvoudiger en efficiënter kunnen produceren. Oftewel er ontstaat smart manufacturing. Smart manufacturing omvat vele facetten, van digitalisering en servitization tot duurzame en efficiënte processen. Wij laten u enkele voorbeelden zien hoe sensoren u kunnen helpen de stap richting veiligere en efficiëntere processen te maken.

Smart manufacturing kenmerkt zich door de optimale samenwerking tussen sensoren en software, zodat zonder tussenkomst van mensen acties uitgezet of aanbevolen worden. Denk bijvoorbeeld aan een kwaliteitscheck die door een camera uitgevoerd wordt en bij afwijking een melding geeft aan de operators. Hierdoor is men in staat om proactief te handelen en voorkomt men dat bijvoorbeeld een hele productiereeks afgekeurd moet worden. Een ander voorbeeld is dat camera’s in staat zijn om overschrijding van een (denkbeeldige) lijn te herkennen. Het passeren van een bepaalde veiligheidslijn door een medewerker levert een actie of een alarm op. Het systeem kan als reactie daarop het productieproces vertragen of zelfs stoppen, zodat de veiligheid voor de betrokken medewerker vergroot kan worden. Er zijn veel scenario’s denkbaar, waarbij de inzet van juiste sensoren en software de veiligheid, het gemak en de efficiëntie kan worden vergroot.

Groeiende intelligentie door data

Vaak worden in de industrie incidenten en calamiteiten veroorzaakt door het disfunctioneren van installaties en machines. Door sensoren in te zetten en hieruit data te verzamelen en te analyseren kan het disfunctioneren inzichtelijk worden gemaakt, zodat proactief gehandeld kan worden. De intelligentie in de software en sensoren zorgt er daarnaast voor dat de intelligentie toeneemt, vanwege het zelflerende vermogen, waardoor risico’s al vroegtijdig worden opgemerkt. Uiteindelijk levert dit steeds minder incidenten, en dus ook minder kosten op. Smart manufacturing neemt pas echt een vlucht als de data uit verschillende sensoren (energiemeetpunten, camera’s, klimaatsystemen e.d.) worden gecombineerd, om conclusies aan te verbinden. Software kan dan relaties leggen tussen gebeurtenissen, alarmen, oorzaken, gevolgen en risico’s. Het afzonderlijk functioneren van de sensoren leidt niet specifiek tot slimme productie. Het gaat om die koppelingen die leiden tot nieuwe analyses en inzichten een productieproces echt smart maken.

Het vaststellen van afwijkend gedrag wordt anomaliedetectie genoemd en kan op veel verschillende sensoren reeds worden toegepast. Anomaliedetectiesoftware herkent namelijk patronen op het gebied van tijd, herhaling en afwijking. De software is daarnaast ook zelflerend waardoor het steeds nauwkeuriger kan voorspellen. Een productiemedewerker, die om de zoveel tijd een handeling op een machine moet verrichten en dit ineens niet meer doet, kan aanleiding zijn om een melding te genereren in de controlekamer. Camerabeelden worden erbij geroepen en men constateert dat de medewerker onwel is geworden. De toenemende intelligentie wordt dan niet alleen ingezet voor een optimaal productieproces, maar bevordert ook de veiligheid van de medewerkers.

Een ander voorbeeld is, wanneer bij een machine het energieverbruik hoger ligt dan normaal. Dit kan een indicatie zijn dat er iets aan de hand is binnen de machine, zoals een stroef lopend of aan slijtage onderhevig onderdeel. Een energiemanagementsysteem maakt het mogelijk dat u real-time inzicht krijgt in verbruik, waardoor exact bepaald kan worden welke machines meer of minder problemen hebben. Niet alleen kan men hier proactief op acteren, ook de planning van de productieprocessen kan optimaal ingericht worden.

Digitaliseren van SOP’s

Standard operating procedures (SOP’s) worden in de meeste industrieën gebruikt om ervoor te zorgen dat bedrijfskritische processen worden uitgevoerd op een gestandaardiseerde en consistente wijze. Deze reeks instructies is nodig om een machine of installatie veilig en efficiënt op te starten of stil te leggen. Bij veel industrieën zijn deze SOP’s nog aanwezig in de vorm van papieren procesbeschrijvingen en checklists. Door SOP’s te digitaliseren en te automatiseren kunnen processen vele malen sneller gedocumenteerd en gepresenteerd worden. Een automatische begeleiding door alle stappen heen, helpt al bij het sneller verwerken en reageren op operationele issues. Zodra SOP’s gedigitaliseerd zijn, kunnen deze ook als data-input fungeren. Door sensoren geconstateerde afwijkingen, die niet in overeenstemming zijn met de SOP, worden vervolgens direct gemeld naar mobiele apparaten van gebruikers. Hiermee is men altijd verzekerd, dat men opereert op basis van vastgestelde normen en eventuele wet- en regelgeving.

Externe data ten tijde van een incident

Zelfs externe data kan waardevolle input leveren voor bijvoorbeeld het veiliger maken van een productieomgeving. Een bedrijf in de chemische industrie dat socialemediakanalen heeft gekoppeld aan haar systemen, wordt snel geïnformeerd door buurtbewoners die twitteren over een vreemde geur of brandende ogen, waardoor men veel beter inzicht krijgt in de omvang van een incident. Het meteokanaal verstrekt daarbij informatie over de windrichting en windkracht. Personen on-site kunnen direct geïnformeerd worden over de actuele situatie, middels portofoons of mobiele telefoons. Ook locatiebepalingen, wegonderbrekingen of files zijn bronnen van externe data die in het geval van een crisis kostbare seconden kunnen besparen. Het zijn vaak die kleine details, die helpen om de veiligheid te vergroten en efficiënter te kunnen acteren.

De mogelijkheden met data en kunstmatige intelligentie lijken soms eindeloos. Graag stellen we samen met u vast welk doel u wilt bereiken in het veiliger, comfortabeler en efficiënter maken van uw productieomgeving. Als systeemintegrator kan Bosch Energy and Building Solutions u adviseren welke middelen (sensoren en software) nodig zijn, om dit doel voor u realiseren. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Bosch voor de industrie? Neem dan contact op met één van onze industriële experts.

Neem contact met ons op.

Bosch Energy and Building Solutions

Wij adviseren u graag