Ga naar de hoofdinhoud
Bosch Energy and Building Solutions Nederland
Leesduur: ± 7 minuten

Smart cities - nieuwe perspectieven

Veiligheid en beveiliging voor de steden van morgen

Smart cities - nieuwe perspectieven

Alles wordt slimmer - niet alleen onze smartphones, maar ook onze gebouwen en steden. Het is allemaal mogelijk dankzij het internet of things en moderne netwerkoplossingen. Veel steden hebben al smart-city-concepten geïmplementeerd. Maar wat betekent dat precies? Wat zijn de voordelen van geconnecteerde gebouwen? Hoe veranderen deze ideeën de discussie over veiligheid en beveiliging?

Eén ding is duidelijk: onze steden hebben slimme oplossingen nodig. Het is een feit dat de verstedelijking toeneemt. Volgens een analyse van de Verenigde Naties woont in 2050 70 procent van de wereldbevolking in steden. Steden verbruiken nu al 75 procent van het energieverbruik in de wereld en dat neemt nog meer toe.

Luchtkwaliteit, energie-efficiënte, openbare veiligheid en beheersbare mobiliteit zijn dan ook de vier grootste uitdagingen die verstedelijking met zich meebrengt. Door netwerken slim met elkaar te verbinden, kunnen we oplossingen ontwikkelen om de stedelijke ruimtes van de toekomst vorm te geven.

Smart cities - nieuwe perspectieven

Veiligere en efficiëntere gebouwen

Kantoorgebouwen van de toekomst zijn veilig, comfortabel energie-efficiënt en smart. Vooruitstrevende oplossingen en proactieve maatregelen zijn nodig om aan deze eisen te voldoen. Intelligente oplossingen en innovatieve, connected technologieën, die met elkaar communiceren en van elkaar leren, transformeren bestaande structuren in slimme gebouwen.

De meeste gebouwen bestaan uit een aantal afzonderlijke systemen. Denk aan de wettelijke brandveiligheidsmaatregelen, datanetwerken, telecommunicatieapparatuur, alsmede toegangscontrole, videobewaking, klimaatbeheersing en verlichtingssystemen.

Smart cities - nieuwe perspectieven

Deze systemen worden doorgaans bestuurd door afzonderlijke managementsystemen, veelal gepaard met extra beheerwerkzaamheden en hoge bedrijfskosten. Innovatieve managementsystemen zijn daarentegen in staat om deze diverse gebouwbeheersystemen met elkaar te verbinden, bestaande structuren te gebruiken en systemen van derden te integreren. Het samenvoegen van losse systemen in één volledig en overkoepelend systeem maakt het mogelijk om processen te automatiseren, individuele functies te combineren en alle functies te besturen via één centraal platform. Dergelijke totaaloplossingen verhogen de veiligheid en de energie-efficiëntie door middel van uniforme bewakingsprocessen en verlagen de bedrijfskosten.

Slimme gebouwen maken goede buren

Het smart-building-concept is gebaseerd op grote hoeveelheden data die door intelligente sensoren worden geregistreerd. Deze gegevens worden vervolgens verwerkt en samengevoegd tot waardevolle informatie.

De sensoren verzamelen informatie over het energie- en waterverbruik, temperatuur, lichtomstandigheden, weer en luchtvochtigheid en zijn in staat alarmmeldingen te genereren bij brand of inbraak.Omdat deze gegevens over het algemeen niet persoonlijk van aard zijn, vallen deze buiten de privacywetgeving. Er hoeven namelijk geen persoonlijke data opgeslagen te worden, waardoor de veelzijdigheid van sensoren voor veiligheids- en beveiligingsoplossingen optimaal benut kan worden.

Rookmelders met extra functies zijn bijvoorbeeld in staat om conclusies te trekken over het aantal mensen dat zich in een gebouw bevindt door de temperatuur en relatieve vochtigheid te meten. Toegangs- en videobewakingssystemen zijn in dit opzicht heel anders en hebben vaak wel restricties als het gaat om het opslaan en gebruiken van data, omdat deze vaak wel persoonlijk van aard zijn.

Van smart building naar smart city
Van smart building... naar connected building... naar smart city

Door het maken van intelligente connecties, big-data-analyse en de interpretatie hiervan middels kunstmatige intelligentie is elk individueel gebouw in staat om te profiteren van informatie die door naburige gebouwen wordt verstrekt. Als alle gebouwen in een stad 'smart' en met elkaar verbonden zijn, gaan de voordelen veel verder dan enkel technologische vooruitgang.

In geval van brand bijvoorbeeld worden alle naburige gebouwen realtime geïnformeerd. Dit maakt het mogelijk om reactieve of zelfs proactieve beschermingsmaatregelen te nemen om mensen, eigendommen en het milieu te beschermen.

Onderhoud op afstand en vroegtijdige alarmering

Slimme serviceconcepten als aanvulling op de data-analyse uit gebouwen en systemen.

Slimme serviceconcepten zijn een aanvulling op de data-analyse uit gebouwen en systemen. Het cloud-gebaseerde platform EffiLink bijvoorbeeld biedt een slimme oplossing voor het uitwisselen en analyseren van gegevens, condition monitoring genaamd. Het ondersteunt diverse IP-systemen, ongeacht de fabrikant en de beschikbare functies. Bosch is in dat opzicht voorloper, door niet alleen traditionele remote service en onderhoud aan te bieden, maar ook toegevoegde waarde te blijven creëren met vernieuwende diensten.

Gebaseerd op historische data kunnen risico’s op storingen of gevaren vooraf gedetecteerd worden, waardoor ongewenste situaties voorkomen worden. Dit voorspellende onderhoud maakt het mogelijk om de onderhoudsmomenten optimaal in te plannen en de noodzakelijke investeringen vooraf te budgetteren. Voor de beheerders betekent dit dat sensoren en processen op elk moment kunnen worden geëvalueerd en tijdig kunnen worden aangepast. Tegelijkertijd optimaliseert het de energie-efficiëntie.

Ga de dialoog met onze experts aan. Wij denken graag met u mee hoe we uw gebouw of omgeving toekomstbestendig kunnen maken. Meer lezen?

Neem contact met ons op.

Bosch Energy and Building Solutions

Wij adviseren u graag