Ga naar de hoofdinhoud
Bosch Energy and Building Solutions Nederland
Leesduur: ± 7 minuten

"Steden staan voor talloze uitdagingen"

Interview met Alanus von Radecki

Interview | Alanus von Radecki | Smart cities

Alanus von Radecki is hoofd Competence Team Urban Governance Innovation bij Fraunhofer IAO en hoofd van het innovatienetwerk "Morgenstadt: City Insights". In een interview legt hij uit hoe het concept van een 'slimme stad' het leven van mensen kan verbeteren.

Meneer von Radecki, hoe ziet de 'slimme stad' van de toekomst eruit?

Aantrekkelijk, verbonden en duurzaam.

Wat zijn de uitdagingen voor de steden van de toekomst en welke oplossingen zijn er nodig?

Steden staan voor talloze uitdagingen. Aangezien steden vooral sociale en politieke entiteiten zijn, staan maatschappelijke vraagstukken altijd hoog op de agenda van stadsbesturen en burgemeesters. In een tijdperk van digitale transformatie is het bijvoorbeeld belangrijk om de juiste randvoorwaarden te scheppen voor een welvarende economie die banen schept en beschermt en sociale gelijkheid bevordert. Bovendien moeten steden zorgen voor een goedkope en functionerende infrastructuur met, in het bijzonder, een goed functionerend vervoerssysteem. Ook stedelijke veiligheid en crisismanagement, effectief onderwijs, goede gezondheidszorg en betaalbare huisvesting zijn belangrijke factoren.

Met andere woorden, alles wat nodig is om een stad te creëren waar mensen daadwerkelijk willen wonen. Met de toenemende welvaart zijn andere aspecten van belang voor steden, zoals een gezonde financiële huishouding, elektriciteit, verwarming en koeling uit hernieuwbare energiebronnen tegen zo laag mogelijke kosten. Daarnaast goede recycling- en restafval beheersing, schone lucht en schoon water, maar ook aantrekkelijke voorwaarden voor innovatieve ondernemers, studenten en de wetenschap. Daarom hebben steden oplossingen nodig die niet alleen bijdragen aan een veilige, efficiënte en leefbare stad, zoals een kwalitatief hoogwaardige vervoersinfrastructuur. Aan de andere kant hebben ze ook oplossingen nodig die de weg plaveien voor innovatie en economische groei, zoals een op data gebaseerde vervoersinfrastructuur, waarop nieuwe diensten zoals autodeling of bezorgdiensten op wijkniveau kunnen worden gebaseerd. Hoe meer een smart-city-platform kan bijdragen aan het oplossen van verschillende problemen, des te groter de kans dat het wordt gebruikt.

Smart cities | Interview Alanus von Radecki

Welke technologieën maken een smart city slim en innovatief?

1. Hybride-energiesystemen waarin de productie, opslag en consumptie van hernieuwbare energie ongehinderd tussen gebouwen, elektriciteitsnetten, warmtenetwerken en consumenten kan stromen. Idealiter met een economische stimulans - zoals huurstroommodellen - waarbij de gebruiker als consument en producent in het systeem wordt geïntegreerd.

2. Multimodale transportsystemen die grotendeels gebaseerd zijn op elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen. Deze vereisen niet alleen conventionele systemen voor openbaar vervoer, elektrische voertuigen en oplaadtechnologieën, maar ook boekings-, route- en informatiesystemen die de voordelen van de openbare mobiliteit aantrekkelijker maken en het gebruik van particuliere voertuigen in de stad steeds meer overbodig maken.

3. Compatibele softwareplatforms, waarmee allerlei soorten data kunnen worden gecombineerd, geanalyseerd en verwerkt om de stedelijke dienstverlening te verbeteren of nieuwe diensten aan te bieden.

Alanus von Radecki | Expert smart cities

Smart cities maken beter gebruik van de beschikbare ruimte

Alanus Radecki, expert smart cities

Hoe wordt de kwaliteit van leven voor stedelingen verbeterd en wat zijn de voordelen van een slimme stad?

Smart cities maken beter gebruik van de beschikbare ruimte, hebben minder verkeer, schonere lucht en bieden efficiëntere stedelijke diensten; dit creërt een hogere levenskwaliteit. Smart cities bieden bovendien meer carrière- en economische kansen, hetgeen weer leidt tot een sterkere band met de bevolking.

Hoe kunnen stadsbesturen hun dienstverlening persoonlijker en klantvriendelijker maken?

Stadsbesturen moeten op veel verschillende niveaus actief zijn. Zowel via persoonlijke interacties met burgers in de vorm van deelnameprocessen of in de gemeenschapskantoren, als ook indirect via digitale interacties. Het gaat hierbij om het verbeteren van hun processen, het verbinden van hun infrastructuur en het digitaal aanbieden van alle gemeentelijke diensten.

Alanus von Radecki is hoofd Competence Team Urban Governance Innovation bij Fraunhofer IAO en hoofd van het innovatienetwerk "Morgenstadt: City Insights". Naast zijn activiteiten op het gebied van projectcoördinatie en -beheer richt hij zich op stedelijk bestuur, systeemanalyse en complexiteitonderzoek met een directe link naar stedelijke systemen. Von Radecki werkt al jaren op de scheidslijn tussen stedelijke instellingen en de private sector. Parallel aan zijn rol bij de Fraunhofer IAO is hij leidend expert voor het URBACT Network SmartImpact en adviseert hij steden als Stockholm, Manchester, Eindhoven, Porto, Dublin, Zagreb en anderen over hoe zij hun bestuurssystemen zowel intern als extern kunnen transformeren.

Alanus von radecki | Expert smart cities
Alanus von radecki | Expert smart cities

Neem contact met ons op.

Bosch Energy and Building Solutions

Wij adviseren u graag