Ga naar de hoofdinhoud
Bosch Energy and Building Solutions Nederland
Leesduur: ± 7 minuten

“Smart city is niet langer een visie, maar reeds realiteit"

Interview met Paulo Ferreira over oude problemen met nieuwe oplossingen

Interview | Paulo Ferreira | Smart cities

Connected technologieën voor leefbare openbare ruimten in steden: Bosch werkt samen met 14 steden aan toonaangevende smart-city-pilotprojecten. Paulo Ferreira, VP projectmanagement cross-selling bij Bosch, vertelt over oude problemen en nieuwe oplossingen.

'Smart city' lijkt het nieuwe modewoord. Waarom is het zo belangrijk om steden ‘connected’ en interactief te maken?

Omdat verstedelijking één van de grootste uitdagingen onzer tijd is. Volgens de Verenigde Naties zal in 2050 ongeveer twee-derde van de wereldbevolking in steden wonen. Elke zestien maanden gaat er een metropool de grens van tien miljoen inwoners over en wordt dan beschouwd als een megastad. Deze agglomeraties verbruiken enorme hoeveelheden water, elektriciteit en warmte. Om nog maar te zwijgen over de verkeers- en afvalproblemen. Dit allemaal op de kleinst mogelijke oppervlakte. In 2035 zal de vraag naar energie wereldwijd met 30 procent zijn gestegen, waarbij driekwart voor rekening komt van de steden.

En een ’smart city’ is de oplossing voor alle problemen?

Het gaat er om dat stedelijke ruimten gecreërd worden, die bedoeld zijn om de kwaliteit van leven op de lange termijn te verbeteren. Intelligente netwerkoplossingen helpen om dit te bereiken, of het nu gaat om nieuwe vormen van mobiliteit, verbetering van de luchtkwaliteit, energie-efficiënt gebruik van gebouwen, meer veiligheid of een smart home.

Smart cities | Interview Paulo Ferreira

Welke rol speelt Bosch hierin?

Met ons brede product- en dienstenportfolio en als systeemleverancier voor energie- en gebouwentechnologie kunnen we helpen om steden te leren “denken”. Het IoT stelt ons in staat om telkens interessante nieuwe oplossingen te vinden. Het verbinden van onze woningen met de buitenwereld was nog maar het begin. Smart city is geen toekomstvisie meer, het is al realiteit.

Kunt u een paar voorbeelden geven?

Op dit moment werken we samen met 14 grote steden aan pilotprojecten voor ‘smart cities’. In Californië hebben we straatverlichting geïnstalleerd die alleen actief is wanneer dat nodig is. Dit zijn 5.000 lantaarns die in 15 jaar tot zeven miljoen euro besparen. Samen met de stad Ludwigsburg bij Stuttgart testen we momenteel een systeem dat het waterpeil van rivieren bewaakt tijdens overstromingen - dankzij camera's, sensoren en een IT-platform voor data-analyse. En in India hebben collega's een oplossing ontwikkeld om de luchtkwaliteit beter te meten. Climo, goedkoop en compact van formaat, werd op de CES 2018 bekroond met de “Innovation Award” in Las Vegas. Overigens investeert de woestijnstad de komende jaren een half miljard dollar in intelligente stedelijke ontwikkeling.

Smart cities | Interview Paulo Ferreira

Een indrukwekkende som geld.

Ja, maar dat is relatief. Als je weet dat Amerikaanse automobilisten ongeveer 40 uur per jaar in de file staan, gaat alleen al hierdoor 120 miljard dollar aan brandstof verloren.

Hoe zit het met gegevensbescherming als steden steeds meer gebruik maken van camera's en sensoren?

Wij verwerken, bewaren en analyseren deze gegevens alleen na uitdrukkelijke toestemming van de klant. Op verzoek van de klant, of na een vooraf bepaalde periode wissen wij deze gegevens weer. Het doel is om veilig, transparant en in overeenstemming met de wet te zijn.

Het probleem is dat de infrastructuur overbelast is door het groeiende aantal stadsbewoners. Meer mensen betekent meer files, minder parkeerplaatsen en een hogere criminaliteit. De behoefte aan veiligheid thuis en op openbare plaatsen neemt toe.

Bosch-experts staan voor tal van uitdagingen.

Wat zijn de voordelen voor de gewone burger van meer transparantie?

Een stad waar het leven en welzijn efficiënt, ongecompliceerd en gebruiksvriendelijk ingericht zijn, is gewoonweg aangenamer om in te wonen. Het belangrijkste trefwoord hierin is eGovernance. Estland en Denemarken zijn al goed op weg. Helaas is de realiteit dat je een online bestelde pizza wel binnen een kwartier op je bord hebt, maar toen ik onlangs een nieuwe identiteitskaart ging aanvragen, heb ik een uur op het gemeentehuis gezeten.

Kunnen we op een dag dan zelfs ‘smart’ trouwen en scheiden?

(lacht) Misschien dat niet, maar neem thema's zoals afvalverwerking en multimodaal vervoer - het koppelen van verschillende vervoermiddelen - of ons community-based-parkingsysteem. Het voertuig herkent een parkeerplaats terwijl het langsrijdt. Die informatie kan het voertuig voor zichzelf gebruiken of voor andere gebruikers. Zij kunnen die informatie online ontvangen. Ook het ophalen van afval wordt efficiënter, omdat de containers zelf gaan herkennen wanneer ze vol zijn en geleegd moeten worden.

Smart cities | Interview Paulo Ferreira

Dus het gaat niet alleen om nieuwe zaken, maar ook om het optimaliseren van het bestaande?

Precies. Er is een partnerschap gepland met de Chinese stad Tianjin om onze intelligente oplossingen te implementeren. Hierbij gaat het onder andere om een virtuele energiecentrale, software die energie uit verschillende, overwegend regeneratieve bronnen combineert, opslaat en desgewenst aan het net levert. Het resultaat is een significante reductie van de CO₂-uitstoot. Op dit moment zijn steden goed voor 75 procent van het wereldwijde elektriciteitsverbruik.

Een enorm potentieel en niet alleen voor smog geplaagde metropolen in Azië.

Op lange termijn kunnen smart-city-technologieën, zoals sensoren, software en diensten, de levenskwaliteit van mensen in een stedelijke omgeving verbeteren en tegelijkertijd geld besparen. Alleen al met netwerkoplossingen neemt de energie-efficiëntie van steden binnen 20 jaar met 30 procent toe.

Paulo Ferreira

Paulo Ferreira is Vice President Project Management voor wereldwijde cross-selling en smart vertical solutions bij Bosch. Hij is afgestudeerd bedrijfskundige en is sinds 1992 in dienst van de Bosch-groep. Ferreira bekleedde diverse managementfuncties, waaronder General Manager voor Bosch in Thailand. Na zijn werk in Europa, Zuid-Amerika en Azië is de Portugees in 2011 begonnen met het opbouwen van de cross-sellingdivisie, die onder andere smart-citytechnologieën uit energie en bouwtechnologie betrekt bij de planning van grote projecten.

Neem contact met ons op.

Bosch Energy and Building Solutions

Wij adviseren u graag