Ga naar de hoofdinhoud
Bosch Energy and Building Solutions Nederland
Leesduur: ± 10 minuten

Connectivity in steden en gebouwen

Veilig, comfortabel en efficiënt

Artikel Bosch Energy and Building Solutions | Connected Buildings

Je hoort het steeds vaker: industrie 5.0, smart cities, connected buildings en smart factories. Wat houdt dit precies in? En misschien nog interessanter, hoe ver zijn we er NU mee?

Connectivity in steden

Wat vooral in het nieuws komt, zijn de steeds meer geïntegreerde en vooral gemonitorde steden. Kijk bijvoorbeeld naar de smart-city-projecten in San Francisco en Manhattan, New York, waar men met behulp van sensoren en apps bouwt aan “slimme” woonwijken. Bewoners maken gebruik van apps, waarmee ze bijvoorbeeld:

  • realtime de verkeerssituatie kunnen bekijken en de snelste reisopties te zien krijgen naar werk of een afspraak;
  • zich op de hoogte kunnen stellen over activiteiten in de omgeving;
  • incidenten of gevaarlijke situaties kunnen rapporteren;

Aan de andere kant maakt de stad gebruik van de data van de sensoren om bijvoorbeeld luchtkwaliteit, geluidsoverlast of energieverbruik te meten, zodat men indien nodig proactief maatregelen kan treffen om de leefsituatie te verbeteren.

Ook het project sensor-city in Assen en de verscheidene initiatieven van de gemeenten Amsterdam/Rotterdam in eigen land zijn interessante voorbeelden van het integreren van sensordata in het dagelijks leven van de stadsbewoner. Je ziet bij al deze projecten dat, door gebruik te maken van verschillende sensoren en andere inputbronnen, getracht wordt de stad als geheel slimmer te laten werken. Echter, het aanbrengen van bijvoorbeeld alleen lichtsensoren op de straatverlichting maakt een stad nog niet ‘smart’. Het gaat om het samenspel van alle sensoren, de connectiviteit met de bewoners en de integratie van alle sensoren en data tezamen die er uiteindelijk voor zorgen dat het woon- en leefcomfort van inwoners aanzienlijk toeneemt.

Connectivity in gebouwen

Niet alleen in steden, maar ook bij bedrijven en industrieën kunnen sensoren en hun data gebruikt worden, om bedrijfsprocessen en de omgeving te monitoren, analyseren en te optimaliseren. Dit heeft niet alleen effect op de efficiëntie van bepaalde stromen/processen, maar ook kan het de veiligheid ten goede komen. Zo kunnen door het analyseren van beschikbare data, eerder als veilig bestempelde situaties, toch enige onvoorziene risico’s met zich mee blijken te brengen.

Connected Buildings

In de praktijk

Bedrijf X, met een groot, onoverzichtelijk industrieterrein en grote bedrijfshallen, werkt met veel externen en parttimers. De sociale controle vanuit de medewerkers is nihil, omdat men elkaar niet of nauwelijks kent, waardoor een onbekend gezicht minder snel opvalt. Dit geldt met name tijdens turnarounds, als vrijwel al het personeel extern is. En ook al beschikt een bedrijf over een toegangscontrolesysteem en een toegangsprocedure, het zogenoemde tail-gating (‘meeliften’ op andermans toegangspas) is een potentieel risico, waar nog niet op gemonitord wordt. Er vinden wel eens diefstallen of ongewenste situaties plaats, maar men kan er nooit precies de vinger op leggen, waar het ‘lek’ zit. Kwam het doordat de bewaking door andere werkzaamheden even was afgeleid en niet had opgemerkt dat er een auto achter de vrachtwagen het terrein op reed? Of was het een medewerker die een deur openhield voor een onbekende? Zonder data-analyse kan men dergelijke issues maar moeilijk boven water krijgen.

Een andere toepassing van sensoren is natuurlijk binnen het productieproces zelf, waarbij men het energieverbruik per machine kan monitoren. Maar ook kan men de productie-output en afwijkend gedrag van machines meten. Door de data-analyse en -interpretatie komt men er bijvoorbeeld achter, dat één van de machines meer luchtdruk verbruikt dan gebruikelijk. Dit kan duiden op een lek, zodat men gelijk maatregelen kan treffen. Zonder de analyse en –interpretatie was het lek waarschijnlijk pas bij de volgende onderhoudsbeurt ontdekt. Nu, dankzij de sensoren en de data-analyse is men in staat om het gehele productieproces zo effectief en efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Men kan het haast zo gek niet bedenken of men kan sensoren inzetten om de performance te meten en te verbeteren. Weet u al hoe het staat met de geluidsoverlast in de werkomgeving? Hoe is de bezetting van uw kantoorruimten? Waar bevinden zich ten tijde van een calamiteit de portofoongebruikers? Is er een hoger ziekteverzuim door bijvoorbeeld een slechte luchtkwaliteit? Zijn kostbare goederen soms nergens meer terug te vinden? Vragen die u zich misschien weleens hebt gesteld. Sensoren in combinatie met de juiste software zorgen ervoor dat u over deze services kunt beschikken, zodat woon- of werkomgevingen veilig, comfortabel en efficiënt worden.

Dit artikel is speciaal geschreven voor de veiligheids- en beveiligingsprofessional in de industrie. Als beveiligingsexpert helpen we u graag om met geïntegreerde oplossingen de veiligheid, het comfort en de efficiëntie in uw omgeving te vergroten. Volg ons op LinkedIn of Twitter om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen, nieuws, artikelen of events. Meer weten over onze geïntegreerde oplossingen? Neem een kijkje bij onze oplossingen of neem contact met ons op.

Neem contact met ons op.

Bosch Energy and Building Solutions

Wij adviseren u graag