Ga naar de hoofdinhoud
Bosch Energy and Building Solutions Nederland
Intelligent toegangsbeheer

Meer veiligheid en efficiëntie door intelligente analysefuncties

Anomaliedetectie

Intelligent toegangsbeheer

Moderne toegangsbeheersystemen voeren vandaag de dag al verschillende taken uit. Met zelflerende algoritmen creëren nieuwe functies nog meer toegevoegde waarde.

Veiligheid voor mensen en waarden vergroten.

Efficiëntie van processen vergroten.

Eenvoudige integratie in bestaande systemen.

Elke dag is het een komen en een gaan van werknemers, leveranciers en bezoekers bij gebouwen. Toegangsbeheersystemen regelen voor wie, waar en wanneer de deur opengaat. Chips die gegevens ontvangen en verzenden, zijn ingebouwd in bedrijfsbadges of sleutelhangers. En alle gebouwen beschikken over paslezers zodat individueel de toegang wordt verleend. Afhankelijk van hoe de werknemer- of bezoekersbadge is geautoriseerd, gaan de deuren open of blijven ze op slot. Moderne systemen zijn zo ontworpen dat ze verschillende taken uitvoeren; van toegangscontrole tot het op scherp en onscherp stellen van het inbraakalarm tot en met tijdsmanagement. In plaats van informatie te dupliceren of meerdere individuele oplossingen parallel te beheren, worden deze moderne functies geïntegreerd in één veilig en efficiënt gebouwbeheersysteem.

Toegangscontrole- en inbraakalarmsystemen in een gebouwbeheersysteem detecteren per definitie al een poging tot inbraak of misbruik. Door dit algemene systeem te combineren met een intelligent en zelflerend algoritme dat afwijkingen van de eerder geleerde normale waarden (anomalieën) bij gebruik van de badge detecteert en rapporteert, hebben deze systemen nu nieuwe functies. Anomalieën vormen ongebruikelijke data die kan duiden op inbraak of misbruik.

Mensen en bedrijfsgegevens beschermen met intelligente oplossingen

Dergelijke intelligente analysefuncties verhogen niet alleen de veiligheid van het bedrijf en zijn bezittingen, maar beschermen ook de individuele kaarthouder. Laten we het voorbeeld nemen van een werknemer die zijn of haar bedrijfspas verliest. De werknemer merkt het verlies vaak niet onmiddellijk op en kan het daarom niet direct aan het beveiligingspersoneel melden. Degene die de badge vindt en zich toe-eigent, heeft nu de mogelijkheid om er misbruik van te maken. Misschien voor diefstal? Als het gebouw wordt betreden op een tijdstip dat niet typisch is voor de eigenlijke eigenaar, er alternatieve routes worden gekozen of als de ‘nieuwe gebruiker’ zich in ruimtes bevindt die de werknemer gewoonlijk niet gebruikt, detecteert het intelligente systeem afwijkingen en waarschuwt het beveiligingspersoneel. Ze kunnen nu reageren en tegenmaatregelen nemen.

Een ander voorbeeld: een werknemer werkt in een uitgestrekte bedrijfshal. Hij struikelt en valt bewusteloos op de grond in een gebied waar niet veel medewerkers aan het werk zijn. Het systeem detecteert elk afwijkend gedrag en informeert het veiligheidscentrum onmiddellijk over de plaats van het ongeval. Het personeel kan nu het videosysteem gebruiken om eerst een beeld te krijgen van de situatie, zich naar de locatie te begeven of de hulpdiensten te informeren. Dankzij het snelle reageren van de systemen en personeel is de schade voor het slachtoffer beperkt. Voor het beveiligingspersoneel is de extra informatie waardevol en wordt het werk vergemakkelijkt.

Connected building

Zelfs een bewegingspatroon van medewerkers dat afwijkt van het gebruikelijke patroon kan worden gedetecteerd - uiteraard met inachtneming van de voorschriften voor gegevensbescherming. Bijvoorbeeld, een werknemer brengt na het werk ineens een ongebruikelijke lange tijd door in een kantoorruimte na het werk. Misschien worden ongeoorloofde gegevens gekopieerd? Het algoritme herkent dit afwijkende gedrag en informeert het beveiligingspersoneel, dat vervolgens kan zien wat er aan de hand is en de medewerker kan aanspreken op zijn atypische gedrag.

Een dergelijke analysemethode is natuurlijk alleen mogelijk als het systeem het gebruikelijke gedragspatroon zelfstandig kan leren op basis van vastgelegde gegevens. In een eerste implementatiefase worden de historische gegevens van het bestaande toegangscontrolesysteem geëvalueerd en worden dergelijke standaardwaarden of normaal gedrag berekend of beschreven.

Het bepalen van deze normale waarden is ook een uitdaging. Als de normale waarde te laag is ingesteld, worden volledig normale activiteiten als abnormaal gerapporteerd. Als het te hoog is, worden veel afwijkende activiteiten over het hoofd gezien. Het systeem verhelpt dit door het automatisch leren en het aanpassen van de normale waarden binnen de te definiëren leerfase. Activiteiten worden gelogd binnen een bepaalde periode. Conditieafhankelijke of conditie-onafhankelijke gemiddelden worden vervolgens berekend en gebruikt als normale waarden. Hun ontwikkeling wordt continu gemonitord, zodat de standaardwaarden en het standaardgedrag op regelmatige tijdstippen kunnen worden aangepast. Bovendien kan het systeem ook worden aangepast aan de individuele bedrijfsspecificaties.

Gegevensbescherming heeft de hoogste prioriteit

Bij het gebruik van dergelijke anomaliedetectiefuncties dient de privacy van medewerkers in acht te worden genomen, aangezien de basis van dergelijke analysemethoden altijd persoonlijke gegevens van de medewerkers betreft. Hierbij moet aan alle eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden voldaan. In veel omgevingen is de opslag van persoonlijke informatie niet of slechts voor korte tijd toegestaan. Met zijn systeem maakt Bosch zowel automatische anonimisering als automatische verwijdering van persoonlijke gegevens na afloop van de toegestane en overeengekomen bewaartermijn mogelijk. Bovendien is het mogelijk om de toegang tot de gegevens te ontwerpen op basis van rollen.

De toepassing wordt bediend op een aparte werkplek, gescheiden van de IT-infrastructuur van het bedrijf. Het vierogenprincipe is van toepassing op de toegang tot gegevens op deze werkplek. Samen met deze veiligheidsmaatregelen wordt voldaan aan de eisen van de AVG en wordt misbruik van gegevens door een individuele werknemer uitgesloten. De software voldoet dus ook aan de legitieme eisen van een ondernemingsraad of de gespecificeerde nalevingsrichtlijnen van een onderneming.

Eenvoudige integratie in bestaande systemen

Open interfaces maken een eenvoudige integratie van de software-gebaseerde oplossing in bestaande toegangsbeheersystemen mogelijk. Nieuwe installaties van dure hardwarecomponenten zijn dus niet nodig. Welke intelligente analysefuncties voor uw bedrijf nuttig zijn, is afgestemd op de individuele beschermingsdoelstellingen en -eisen van u als klant.

Als consultants, installateurs en dienstverleners ondersteunen wij u bij uw diverse uitdagingen en implementeren wij voor u de optimale oplossing uit één hand.

Neem contact met ons op.

Bosch Energy and Building Solutions

Wij adviseren u graag